VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

A K T U E L L T


- Kommande aktiviteter 2024

 

13 mars 2024, kl. 14.00 -           Kransnedläggning Finlandsparken

 

13 april 2024 -                            Minnesföreningens årsmöte på Karlberg

                                             - 15.00 korum

                                             - 15.30 årsmöte

                                             - 16.00 föredrag

                                              - 17.30 förtäring

 

27 april 2024 -                            Nationella veterandagen (Finland):

 

 

19 maj 2024 -                             De stupades dag (Finland), högtidlighålles i

Finska kyrkan 


29 maj 2024 -                             Veterandagen (Sverige) 

 

4 juni 2024 -                              Marskalk Mannerheims födelsedag

 

- Uppvaktning på Alla Helgons dag i Sverige och Finland

 

Bild Kransnedläggning

 

2022 tände styrelsemedlemmar och övriga medlemmar ljus på 35 stupade finlandsfrivilligas gravar runt om i Sverige. I år tändes ljus på 59 gravar i Sverige samt 8 på Sandudd i Helsingfors, dessutom lades en krans på stenen på Sandudd, enligt ovanstående bild som Anders von Bell Tagit.

 

6 december på Finlands självständighetsdag blir det även då ljuständning (kanske ännu fler gravar då?).

 

6 december klockan 10 är det gudstjänst i finska kyrkan där styrelsen representerar som vanligt och övriga medlemmar är välkomna.

 

-Inbjudan till Höstmöte på Karlberg lördagen den 7 oktober 2023

Läs programmet samt hur du anmäler dig här

 

-Inbjudan till Mannerheimsamfundet 2 Juni

Mannerheimsamfundet bjuder in våra medlemmar till firandet den 2 juni. Då få är anmälda är det önskvärt att så många som möjligt närvarar, eftersom de har lyckats få C Geust som föreläsare. (Finns möjlighet att endast deltaga i föreläsningen.)

Anmälan senast 27 maj till: mannerheim-samfundet@telia.com

Fullständig information i bifogad bilaga inbjudan

 

-Svenska veterandagen den 29 maj

Info försvarsmaktens hemsida

 

-De stupades dag den 21 maj

Infaller den tredje söndagen i maj varje år och är allmän flaggdag i Finland till minne av de stupade i Finlands krig.

 

-F 19 dokumentär

För dem som eventuellt missat denna fantastiska dokumentär om de svenska frivilliga i flygförbandet F 19 under vinterkriget, så finns den att se på SvT Play i tre avsnitt.

(lägger in en länk under fliken länkar)

 

-Hemsida om Hangöbataljonen

En av våra medlemmar har startat en hemsida om frivilligbataljonen, rekommenderas starkt. www.frivilligbataljonen.se/index.php

(lägger in länk om denna med)

 

 

- Finska nationella veterandagen den 27 april vid Finlandsmonumentet
  
Försvarsattaché Joakim Salonen vill önska er varmt välkomna till kransnedläggningen på den nationella veterandagen! Vi kommer att hedra veteranernas insatser genom att lägga en krans vid Finlandsmonumentet den 27 april kl. 14:00.


- Minnesceremoni vid Finlandsmonumentet den 13 mars
   Läs mer här


- Föreningens årsmöte den 18 mars
   Läs mer här


- Uppvaktningar vid gravar på julafton
   Läs mer här


- Föreningens fana fördes vid begravning den 15 december
   Läs mer här


- Finlands självständighetsdag högtidlighölls i Finska kyrkan
   Läs mer här


- Alla helgons dag högtidlighölls vid många stupades gravar
   Läs mer här


- Höstmötet genomfördes på Karlberg den 29 oktober
   Läs mer här


- Filmserie om Karlbergs Slott.
  
Läs mer och se filmerna här här- Gravvårdsgrupp bildad. Skänk gärna ett bidrag
  
Läs mer här- Vad har hänt tidigare under året?
  
Läs mer här


- Är Du intresserad av att bli medlem?
   Skicka en intresseanmälan här- Minnesmärken över Svenska Finlandsfrivilliga i Sverige och utlandet
   Claes Grafström har gjort denna förteckning med minnesmärken över
  Svenska Finlandsfrivilliga.
I vissa fall länkas till SvMM (Svenska Militära
  Minnesmärken) och till Krigsminnen (en privat webbsida)
.
  Läs dokumentet
här


- Letar du efter någon som var med i Frivilligkåren under  
  Vinterkriget?
   Vår tidnings förre redaktör har sammanställt anvisningar för hur man
  söker i Krigsarkivet
  Läs instruktionen
här


 Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005

Uppdaterad 2023-02-20