VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Föreningens fanor i Karlbergs slottskapell.
Foto: CG Johanson


A K T U E L L T
 


- Finlands 97:e Självständighetsdag
 
Läs mer här


- Den sista resan hem för Lars "Lången" Hultqvist
 
Läs mer här


- Kransnedläggning på Sandudd
 
Läs mer här


- Höstmöte hölls den 18 oktober på Karlberg
  Föredragshållare var Finlands nytillträdde försvarsattaché.
  Läs mer här


- Resa till Karelska Näset den 6-7 september - 70 år sedan vapenstilleståndet
 
Läs mer om resan här


- Saknad finlandsfrivillig funnen efter 70 år
 
Den saknade Gustav Lennart Hultqvists kvarlevor har hittats på Karelska Näset.
  Läs mer
här


- Kommande arrangemang
  Läs mer
här


- Vad har hänt tidigare i år?
   Läs mer här


- Intresserad av att bli medlem?
  Skicka en intresseanmälan här


- Letar du efter någon som var med i Frivilligkåren under Vinterkriget?
  Vår tidnings redaktör har sammanställt anvisningar för hur man söker i Krigsarkivet
  Läs instruktionen
här


Besök oss på Facebook 

 


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005

Uppdaterad 2014-12-16