VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Föreningens fanor i Karlbergs slottskapell.
Foto: CG Johanson


2 0 1 8


A K T U E L L T


Kommande arrangemang

- Nationella Veterandagen den 27 april
- De Stupades dag den 20 maj
- Svenska Veterandagen den 29 maj
- Föreningens höstmöte den 6 oktober

   Läs mer om arrangemangen här


- Kransnedläggning till minne av Vinterkrigets slut 13 mars kl 13:00
   Läs mer här


- Föreningens årsmöte ägde rum lördagen den 10 mars
   Läs mer här


- Finlands 100:e Självständighetsdag den 6 december
   Läs mer här


- Vad har hänt tidigare under året?
   Läs mer här


- Är Du intresserad av att bli medlem?
   Skicka en intresseanmälan här- Minnesmärken över Svenska Finlandsfrivilliga i Sverige och utlandet
   Claes Grafström har gjort denna utmärkta förteckning med minnesmärken över
  Svenska Finlandsfrivilliga.
I vissa fall länkas till SvMM (Svenska Militära
  Minnesmärken) och till Krigsminnen (en privat webbsida)
.
  Läs dokumentet här


- Letar du efter någon som var med i Frivilligkåren under Vinterkriget?
   Vår tidnings förre redaktör har sammanställt anvisningar för hur man söker i
  Krigsarkivet
  Läs instruktionen
här


Besök oss på Facebook 

 


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005

Uppdaterad 2018-04-14