VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Föreningens fanor i Karlbergs slottskapell.
Foto: CG Johanson


A K T U E L L T
 


- Höstmötet hölls på Karlberg lördagen den 3 oktober
  Läs mer här


- Kransnedläggning vid Nylands Brigad
  Läs mer här


- Krigsinvalidernas Brödraförbund 75-årsjubileum
  Läs mer här


- Föreningens fana, resa till Karelen samt föredrag i Kyrkslätt
  Läs mer här


- Glöm inte att betala din medlemsavgift!
  De 80 medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften fick en påminnelse i tidning nr  
  2/2015.  
  Betala avgiften snarast, tack!


- Vad har hänt tidigare i år?
   Läs mer här


- Intresserad av att bli medlem?
  Skicka en intresseanmälan här


- Letar du efter någon som var med i Frivilligkåren under Vinterkriget?
  Vår tidnings redaktör har sammanställt anvisningar för hur man söker i Krigsarkivet
  Läs instruktionen
här


Besök oss på Facebook 

 


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005

Uppdaterad 2015-10-07