VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM


A K T U E L L T


- Minnesceremoni vid Finlandsmonumentet den 13 mars
  
Läs mer här


- Föreningens årsmöte den 18 mars
  
Läs mer här


- Uppvaktningar vid gravar på julafton
  
Läs mer här


- Föreningens fana fördes vid begravning den 15 december
  
Läs mer här


- Finlands självständighetsdag högtidlighölls i Finska kyrkan
  
Läs mer här


- Alla helgons dag högtidlighölls vid många stupades gravar
  
Läs mer här


- Höstmötet genomfördes på Karlberg den 29 oktober
  
Läs mer här


- Filmserie om Karlbergs Slott.
  
Läs mer och se filmerna här här- Gravvårdsgrupp bildad. Skänk gärna ett bidrag
  
Läs mer här- Vad har hänt tidigare under året?
  
Läs mer här


- Är Du intresserad av att bli medlem?
   Skicka en intresseanmälan här- Minnesmärken över Svenska Finlandsfrivilliga i Sverige och utlandet
   Claes Grafström har gjort denna förteckning med minnesmärken över
  Svenska Finlandsfrivilliga.
I vissa fall länkas till SvMM (Svenska Militära
  Minnesmärken) och till Krigsminnen (en privat webbsida)
.
  Läs dokumentet
här


- Letar du efter någon som var med i Frivilligkåren under  
  Vinterkriget?
   Vår tidnings förre redaktör har sammanställt anvisningar för hur man
  söker i Krigsarkivet
  Läs instruktionen
här


 Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005

Uppdaterad 2023-02-20