VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Kommande aktiviteter
 


Nationella Veterandagen fredagen den 27 april 2018
Våra medlemmar inbjuds till Nationella Veterandagens fest på Finlands ambassad klockan 13:00-15:00.

Klädsel: mörk kostym med stora ordnar

Anmälan senast den 19 april till svar.tuk@formin.fi eller 08-676 67 00


Finlands ambassad. Foto: CG Johanson


De Stupades Dag söndagen den 20 maj 2018
De Stupades Dag högtidlighålls med gudstjänst i Finska kyrkan kl. 11:00. Kransnedläggning vid minnestavlorna på Finska kyrkans gård efteråt.


Fanorna vid kransnedläggningen 2013. Foto: Nicolas von Schmidt-Laussitz


Svenska Veterandagen tisdagen den 29 maj 2018
Den Svenska Veterandagen firas vid Sjöhistoriska Museet


Klubbmästaren med föreningens fana 2016. Foto: Stefan Folke

Alla är välkomna att deltaga i det omfattande programmet.


Föreningens tidning nummer 2 / 2018
Tidningen utkommer i början av september


Föreningens höstmöte den 6 oktober 2018
Mötet hålls i Samlingssalen på Karlberg klockan 16:00

Mer information kommer i tidning nummer 2 / 2018


 


Minnesskidmarsch 2020
Minnesskidmarschen beräknas genomföras nästa gång i mars 2020.

Läs om 2015 års skidmarsch här

Läs mer om bakgrunden till minnesskidmarschen här

 
Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005