VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Kommande aktiviteter

Kommande föreningsmöten och styrelsens arbete
 


Karlbergs Slott med stor flaggning. Foto: CG Johanson

Det planerade 80-årsjubileet den 28 mars 2020 ställdes in beroende på läget med anledning av Coronaviruset. Det blir inte heller något jubileum under 2021.
På grund av inställt årsmöte 2020 förrättades inget val av förtroendevalda.
Styrelsen som valdes 2019 fortsätter arbetet fram till årsmöte 2021.

Vid styrelsemöte den 11 augusti 2020 beslutades, med hänsyn till smittoläget, att inte genomföra något höstmöte. Mötet var tänkt att äga rum på Karlberg den 17 oktober 2020. Årsmötesförhandlingar för 2020 och 2021 kommer genomföras i samband med årsmötet 2021.

Årsmöte 2020 och 2021 genomförs via poströstning.
Blankett för poströstning finns inhäftad i mitten av tidning nr 1/2021 tillsammans med inbetalningskort för årsavgiften. Tidningen postades den 17 februari.
Sänd in det undertecknade röstkortet med post så det når sekreteraren senast den 13 mars.
Betala din årsavgift samt frivilligt bidrag senast den 31 mars.

Läs detaljerat underlag för årsmöte 2020 och 2021 (med lösenord) här

Kransnedläggning till minne av 81 år sedan Vinterkrigets slut
Lördagen den 13 mars klockan 13:00 lägger föreningen traditionsenligt ned en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken till minne av Vinterkrigets slut år 1940. Signalgivare och trumslagare ur AMK (Arméns Musikkår) deltager.


Kransnedläggning 2019. Foto: CG Johanson


Minnesskidmarschen 2021 är framflyttad till 2022
Av väl kända skäl tvingas vi, i samråd med våra finska vänner, ställa in även 2021 och planerar att istället att genomföra Minnesskidmarsch den 10-14 mars 2022 (MSM22). 

Då några personer har tagit tillbaka sin anmälan finns det nu möjlighet att anmäla sig till MSM22. Sista anmälningsdatum har vi nu satt till söndagen den 24:e oktober 2021. Är du intresserad att delta? Kontakta någon av nedanstående personer men endast brevledes. Berätta vem du är och ditt motiv till deltagande. Glöm ej kontaktuppgifter, personnummer samt email adress. Tidigare genomförd marsch och anknytning till  de Svenska Finlandsfrivilliga är meriterande för uttagning. Ledningen förbehåller sig rätten att utse marschgruppen. Vidare information om Minnesskidmarschen finns på SFMs hemsida.

Om du inte kan delta meddela även detta till nedanstående och om du redan inbetalt anmälningsavgift ange konto och clearingnummer för återbetalning.

Adresser:

MSM22 ℅  Klaus-Jürgen von Schmidt-Laussitz. Bergvägen 4, 74731 Alunda eller

MSM22 ℅  Leif Johansson, Adilsgatan 15, 753 33 Uppsala


Skidmarschen den 28 mars 2015. Foto: Leif Johansson

Läs mer om bakgrunden till minnesskidmarschen här

Läs om 2015 års skidmarsch här

Läs Colin Nicholsons artikel i Scan magazine här
 




Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005