VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Kommande aktiviteter

Kransnedläggning i Finlandsparken den 13 mars

Med anledning av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 lägger vi ned en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken klockan 13:00.


Finlandsmonumentet. Foto: CG Johanson

Vid ceremonin deltar Sveriges försvarsminister Pål Jonson.

Föreningens årsmöte den 18 mars 2023

Årsmötet inleds med Korum i Slottskapellet klockan 14:30. Ingång från parken.


Karlbergs Slottskapell. Foto: CG Johanson

Årsmöte med föredrag äger rum i Samlingssalen klockan 15:30.


Samlingssalen med flaggning. Foto: CG Johanson

Föredragshållare blir universitetslektor Magnus Christiansson då överstelöjtnant Joakim Paasikivi fått förhinder.
Cristiansson är lärare och forskare vid Försvarshögskolan med kompetensområde inom Östeuropa och NATO.

Efter mötet serveras middag i Restaurang Karlberg.

Mer information i tidning nr 1 2023, som utkommer i början av mars.

Läs programmet samt hur du anmäler dig här

Minnesskidmarsch 2025

Nästa Minnesskidmarsch (MSM) är planerad till mars 2025.

MSM har genomförts vart femte år sedan 1970-talet. Enligt tradition planerades MSM till 2020. Av kända pandemiskäl tvingades vi ställa in denna och likaså den planerade MSM 2021.

Mot bakgrund av det nu förvärrade smittläget av Covid-19 internationellt och efter samråd med våra kontakter i Finland samt styrelsen för Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening, har kommittén för MSM beslutat att nästa MSM blir 2025.

Vi beklagar detta djupt men ser oss tvingade att agera efter omständigheter som råder.

De redan anmälda kommer att kontaktas av kommittén och inbetalda avgifter betalas tillbaka.

Ytterligare information om MSM kommer att finnas på denna plats samt i SFMs-tidning.


Skidmarschen den 28 mars 2015. Foto: Leif Johansson

Läs mer om bakgrunden till minnesskidmarschen här

Läs om 2015 års skidmarsch här

Läs Colin Nicholsons artikel i Scan magazine här
 
Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005