VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Kommande aktiviteter
 


Föreningens höstmöte den 6 oktober 2018
Mötet hålls i Samlingssalen på Karlberg klockan 16:00 med efterföljande middag på Restaurang Karlberg.

Temat för mötet är "När Finlands sak var vår".


Samlingssalen på Karlberg. Foto:
CG Johanson

Läs programmet samt hur du anmäler dig här

Glöm inte att anmäla dig till klubbmästaren samt betala middagen så att pengarna finns på föreningens konto senast den 28/9!

Av programmet framgår att det inledningsvis sker ett extra årsmöte för att fastställa ändrade stadgar, vilket ordföranden informerade om vid årsmötet.
Ändringarna omfattar framförallt ett tillägg med införande av Hedersmedlemmar.
Styrelsen föreslår att våra veteraner antas som hedersmedlemmar och därmed har fri årsavgift. I övrigt är det små justeringar i dagordningen för genomförande av årsmöte.

Läs de föreslagna stadgarna här

Ändringar jämfört med stadgarna antagna år 2000 är införda med röd text.

 


Minnesskidmarsch 2020
Minnesskidmarschen beräknas genomföras nästa gång i mars 2020.

Läs om 2015 års skidmarsch här

Läs mer om bakgrunden till minnesskidmarschen här

 
Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005