VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2006

(Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

För att återgå till innevarande år - klicka här

Medlemmar
Vid årets slut 2006 uppgick antalet medlemmar till 731 varav 211 är krigsveteraner.

Representation
Föreningens fanor fördes i Skärholmens Kyrka den 22/12 2006 vid Stig Löwgrens begravning.

Finlands Självständighetsdag
Fredrik Vahlquist och Göran Andolf representerade Minnesföreningen vid gudstjänsten i Finska Kyrkan på Finlands Självständighetsdag den 6 december 2006. Gudstjänsten efterföljdes av traditionell kransnedläggning.

Skattmästaren fick finsk förtjänstmedalj
Den 28 oktober 2006 tilldelades Carl Gustav Johanson Finlands Krigsveteranförbunds Förtjänstmedalj. Utdelningen skedde vid Södra Finlands Krigsveterandistrikts höstmöte i Fur Center i Vanda utanför Helsingfors i närvaro av drygt 300 veteraner.

CG Johanson flankerad av (från höger) Sveriges försvarsattaché, överste Bengt Nylander, samt styrelseledamoten Jan Molin. Foto: Solveig Hyöty

Höstmötet 2006
Den 6 oktober hölls traditionsenligt höstmöte på Karlbergs slott. Hela 94 personer deltog under mötet och 82 vid middagen.

På mötet deltog sju finlandssvenska veteraner från IR 61, som berättade om sina krigstida upplevelser vid Svir och Tienhaara. Vår egen hedersordförande Orvar Nilsson höll en kortare genomgång av de svenska frivilliga som tjänstgjorde i regementet under fortsättningskriget.

Andreas Holmberg och Nicolas von Schmidt-Laussitz, ansvariga för projektet "Rädda Biörck", anordnade tillsammans med Jan Molin ett lotteri, som inbringade över 2 000:- kronor för vård av stupade svenska frivilligas gravar.

Höstmötet gästades av sextioettorna Gunnar Brandt, Rurik Lindström, Erik Appel, Yngve Stenholm, Lars Löflund, Georg Kabailo och Börje Malmsten. Foto: CG Johanson.

Orvar Nilsson berättade om de svenska frivilliga som tjänstgjorde i IR 61 1942-1944. Foto: CG Johanson.

Jan Molin och Nicolas von Schmidt-Laussitz presenterar projektet "Rädda Biörck" och det lotteri som anordnades för att samla in pengar för uppsättandet av en gravsten för Ulf Biörck, som stupade våren 1942 vid Jandeba. Foto: CG Johanson.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Skandia den 16/8 2006.

Filmen Tali-Ihantala 1944
Bilderna visar ett antal medlemmar i vår förening som en sommardag i juli 2006 deltog i inspelningen som statister i Niinisalo.

De stupades dag
Vid De stupades dag i Finska Kyrkan den 21 maj 2006 representerades föreningen av Bengt Hellman och Bengt Jansson med föreningens fana.

Nationella Veterandagen
Vid Nationella veterandagens fest på Finlands ambassad den 27 april 2006 representerades minnesföreningen av ett flertal medlemmar, varav ett antal krigsveteraner.

Festtalare var tidigare ÖB, general Johan Hederstedt, vars farfar var med i vinterkriget. Avsikten är att generalens uppskattade anförande ska publiceras i nästa nummer av vår tidning.

Ambassadör Pertti Torstila fick mottaga finska Försvarsmaktens guldmedalj för sina många insatser till försvarets fromma. Det är han verkligen väl värd!

Vår skattmästare CG Johanson höll bokstavligen fanan högt, då han förde föreningens fana.

Ambassadör Pertti Torstila och tidigare ÖB, general Johan Hederstedt. Foto: Pekka Mattila.

Årsmötet 2006
Föreningen höll sitt 66 årsmöte den 10 mars på Karlbergs slott i närvaro av drygt 70 medlemmar. Mötet inleddes med andakt i Karlbergs slottskapell där slottspastor Per Mellqvist höll predikan. För musiken svarade slottskantor Martin Riesen på orgel och Rune Johnsson på trumpet.

Slottspastor Per Mellqvist. Foto: CG Johanson.

Efter andakten hölls årsmötesförhandlingar i Samlingssalen. Därefter talade vår medlem Harry Järv om "Det informella ledarskapets betydelse i krig". Samtidigt visades ett urval av de bilder som Harry tog under kriget. Ett mycket intressant föredrag där åhörarna satt fängslade i nästan två timmar.

Harry Järv. Foto: CG Johanson.

Som avslutning på dagen serverades middag i Restaurang Karlberg. Före kaffet, som serverades i Gyllenhielmska mässen, delade ordförande Fredrik Vahlquist ut föreningens hederstecken Skidåkaren till tre mottagare. De båda medlemmarna Bengt Hellman och Bengt Jansson tilldelades hederstecknet för mångårigt arbete inom kontaktgruppen. Harry Järv tilldelades hederstecknet i egenskap av årsmötets föredragshållare.

Från vänster Harry Järv, Bengt Jansson och Bengt Hellman. Foto: Nicolas von Schmidt-Laussitz.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs slott den 20/1 2006.

Representation
Föreningens fana fördes i Solna Kyrka den 11/1 2006 vid Allan Manns begravning.

 


Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005