VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2007

(Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

För att återgå till innevarande år - klicka här

Medlemmar
Vid årets slut 2007 uppgick antalet medlemmar till 756 varav 187 är krigsveteraner.

Självständighetsgudstjänst i Finska Kyrkan

På Finlands Självständighetsdag den 6 december hölls en gudstjänst i Finska Kyrkan kl 10.00. Inledningsvis talade Ambassadör Alec Aalto angående Finland 90 år. Efter gudstjänsten var det traditionsenlig flaggparad samt kransnedläggning vid minnestavlorna. Vår förenings krans lades ner av skattmästaren CG Johanson.

Vår krans längst till vänster. Foto: CG Johanson.

Som avslutning bjöd församlingen de närvarande på kyrkkaffe.

Tårtorna vid kyrkkaffet var lämpligt dekorerade. Foto: CG Johanson.

Finland 90 år i Helsingfors
På Finlands Självständighetsdag den 6 december lade ett antal av våra medlemmar ner kransar på Sandudds begravningsplats i ett envist regnväder. En krans lades ner vid vår minnessten över de stupade som blev kvar på slagfältet.

Vår nuvarande och förre ordförande efter kransnedläggningen. Foto: Stefan Folke.

Några av våra yngre medlemmar, som medverkade som statister i filmen, tillsammans med Orvar på Sandudd.

Från vänster Niklas och Jens Norén, Orvar Nilsson och John Boman Foto: Stefan Folke.

Finland 90 år i Stockholm
Den 2 december firades Finland 90 år vid en konsert med Tapiolakören. Finlands ambassadör Alec Aalto hade inbjudit ett stort antal gäster som nästan fyllde hela Berwaldhallen. Vår förening var rikligt representerad. Tapiolakören består av flickor och pojkar i åldrarna 8 till 19 år. De framförde ett stort antal sånger från slutet på 1500-talet fram till våra dagar. Ett fantastiskt uppträdande! Som sista extranummer sjöng kören Finlandia vilket avslutade konserten.

Ambassadör Alec Aalto samt kören på scenen. Foto (med mobiltelefon): CG Johanson.

Höstmötet 2007
Den 12 oktober hölls traditionsenligt höstmöte på Karlbergs slott. Ett 70-tal personer deltog under mötet som hölls i Samlingssalen och cirka 60 deltog vid middagen i Restaurang Karlberg. Inbjudna gäster var Minister Bo Lindroos samt Försvarsattachén Erik Erroll från Finlands ambassad, Anncharlotte Nilsson från Kungafonden, mötets huvudtalare Eric Björklund med fru Eeva Tammi-Björklund samt Jussi Carpén, Arto Mikkonen och Sigge Söderlund från Finland.

Inledningsvis spelades marschen Finland Kallar som skrevs till Svenska Frivilligbataljonen på Hangö och tillhörande sångtext visades på vita duken. Skattmästaren visade sedan en kort introduktion från den kommande filmen Tali-Ihantala 1944. Även en intervju med föreningens förre ordförande Orvar Nilsson visades. Besök gärna filmens hemsida: Tali-Ihantala 1944.

Huvudföredraget hölls av Eric Björklund som till bilder berättade om Svenska Arbetskårens insatser i Finland 1940 samt om författandet av sin nyutgivna bok "En mur mot öst".

Eric Björklund i talarstolen. Foto: CG Johanson.

Efter Erics föredrag presenterades Salpalinjen av Arto Mikkonen (ordf) och Jussi Carpén (förre ordf) från Salpalinjens traditionsförening. Besök gärna hemsidan: Salpacentrum Klicka på länken till vänster och därefter på den svenska flaggan.
 

Jussi Carpén (till vänster) och Arto Mikkonen berättar om Salpalinjen. Foto: CG Johanson.

Som avslutning utdelades föreningens Hederstecken Skidåkaren till Eric Björklund, Sigge Söderlund samt Arto Mikkonen. Sigge Söderlund har under många år anonymt smyckat rikssvenska frivilligas gravar i Finland vid olika högtidsdagar.

Sigge Söderlund mottar Skidåkaren. Foto: CG Johanson.

Ordföranden överlämnar Skidåkaren till Eric Björklund. Foto: CG Johanson.

Efter mottagande av Skidåkaren överlämnade Arto Mikkonen tre böcker om Salpalinjen till föreningens vice ordförande Lars Björkman. Foto: CG Johanson.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Skandia den 15/8 2007.

De stupades dag
Vid De stupades dag i Finska Kyrkan den 20 maj 2007 representerades föreningen av Bengt Hellman och Göran Andolf med föreningens fana.

Nationella Veterandagen
Nationella veterandagen firades traditionsenligt den 27 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet. Ett flertal medlemmar, mestadels veteraner, representerade föreningen. Vår fana fördes vid in- och utmarschen av skattmästaren CG Johanson.

Årets tema var musik. Kören Hämeenlinnan Ajattomat (Tavastehus Tidlösa) framförde en mängd vackra sånger.

Kören med vår fana i förgrunden. Foto: CG Johanson

För välkomstorden svarade Finlands ambassadör Alec Aalto. Prosten Väinö Salokorpi, präst i Finlands Krigsveteranförbund, svarade för hälsningen till veteranerna. Finska försvarsmaktens hälsning framfördes av Finlands försvarsattaché överste ErikErroll.

Erik Erroll, Alec Aalto samt Väinö Salokorpi. Foto: CG Johanson

Efter "Vårt Land" bjöds på förtäring. Vår medlem Christer Alfredsson visade sin utställning KRIGSMINNEN, vilket var mycket uppskattat. Delar av föremålen visades i SvT program Uutiset som hade ett reportage från festen.

Årsmötet 2007
Föreningen höll sitt 67 årsmöte den 9 mars på Karlbergs slott i närvaro av drygt 80 medlemmar. Mötet inleddes med traditionsenligt Korum i Karlbergs slottskapell. Slottspastor Per Mellqvist predikade. För musiken svarade som vanligt Slottskantor Martin Riesen på orgel och Rune Johnsson på trumpet.

Efter andakten hölls årsmötesförhandlingar i Samlingssalen. Avgående revisorn Bengt Hellman avtackades med ett exemplar av Anders Grafströms bok "Från Salla till Hangöudd".

Ämnet för det efterföljande föredraget var TALI-IHANTALA - striderna och filmen. Manusförfattaren Stefan Forss berättade om den kommande filmen samt visade ett stort antal bilder. Vår hedersledamot och förre ordförande Orvar Nilsson berättade om de svenska insatserna till egna tecknade kartskisser.

Stefan Forss fick efter föredraget mottaga föreningens hederstecken Skidåkaren för sina insatser.

Som avslutning på dagen serverades middag i Restaurang Karlberg för ett 65-tal medlemmar. Kaffet serverades i Gyllenhielmska mässen där samtalen fortsatte runt borden.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs slott den 16/1 2007.

 


Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005