VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2008

(Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

För att återgå till innevarande år - klicka här

Medlemmar
Vid årets slut 2008 uppgick antalet medlemmar till 763 varav 159 är krigsveteraner.

Uppvaktning och minnesord vid minnesstenen
På julafton lade Sveriges minister i Helsingfors, Anders Ljunggren, ner en krans från Sveriges Försvarsmakt för att hedra de svenska veteranerna. Vår försvarsattaché Bengt Nylander höll några minnesord över Orvar Nilsson och en krans lades ner för att hedra honom. Med vid minnesstunden var även Anna, Andreas och Jonas Nylander samt Jan och Terttu Molin.Text på banden: Krigsveteran, Föregångsman och Familjefar. Till minne av vännen Orvar Nilsson. Foto: Andreas Nylander

           

                          Vänstra bilden - (från vänster): Anders Ljunggren, Bengt Nylander, Jan och Terttu Molin.
                                                          Högra bilden Bengt och Jan. Foto: Andreas
Nylander

Självständighetsgudstjänst i Finska Kyrkan
På Finlands Självständighetsdag den 6 december hölls en gudstjänst i Finska Kyrkan kl 11.00. Efter gudstjänsten var det traditionsenlig flaggparad samt kransnedläggning vid minnestavlorna. Vår förenings krans lades ner av redaktören Göran Andolf.

Finlands Självständighetsdag i Helsingfors
På Finlands Självständighetsdag lade medlemmar av vår förening samt representant från Sveriges Ambassad ner en krans på Sandudds begravningsplats vid minnesstenen över de svenskar som blev kvar på slagfältet. De närvarande var Försvarsassistenten Hampus Engdahl med bror, Sigge Söderlund, styrelseledamoten Jan Molin, klubbmästaren Jens Norén med sonen Nicklas och dennes flickvän Ingrid Bergström samt Stefan Folke.
 
                                

              Vänstra bilden - (från vänster): Bror till Hampus, Sigge Söderlund, Jan Molin, Hampus Engdahl, Stefan Folke,
                          Ingrid Bergström och Nicklas Norén. Högra bilden - Jan Molin berättar. Foto: Jens Norén

Representation
Föreningens fanor fördes i Trefaldighetskyrkan i Uppsala den 21/11 2008 vid Ebbe Lindbloms begravning.

Föredrag och filmvisning
Den
19 november klockan 18.00 till 21.30 hade Föreningen Fältjägare i Stockholm filmvisning av Tali-Ihantala 1944 i Sverigesalen på Försvarshögskolan för ett 80-tal medlemmar. Vill du läsa mer om Fältjägarna kan du göra det här.

Före visningen presenterades bakgrunden till kriget samt filmgruppens arbete av vår styrelseledamot Jan Molin. Jan berättade även en del om de strider som filmen skildrar.

Efter filmen fortsatte mötet på Försvarshögskolans mäss. Där fanns möjligheter till
frågor. Jan ringde även upp vår Hedersledamot Orvar Nilsson så att några av deltagarna fick tala direkt med honom.

Skattmästaren presenterade vår förening och värvade fyra nya medlemmar. De kvarvarande DVD-filmerna Tali-Ihantala 1944 Slaget om Finland såldes slut. Totalt har 50 DVD sålts genom skattmästarens försorg vilket gett ett bra tillskott till föreningens kassa.Jan Molin presenterar slagfältet. Foto: CG Johanson

Höstmötet 2008
Den 10 oktober hölls traditionsenligt höstmöte på Karlberg. Ett 70-tal medlemmar samt släktingar till Mortimer Sederholm deltog under mötet som hölls i Samlingssalen. Den efterföljande  middagen i Restaurang Karlberg samlade 55 personer. Inbjudna gäster var
Finlands ambassadör Alec Aalto, Överste Claes Sederholm (son till Mortimer) med fru Ebba, Brita Sederholm (dotter till Mortimer) samt mötets huvudtalare Eric Björklund med fru Eeva Tammi-Björklund.Samlingssalen på Karlberg i höstskrud. Foto: CG Johanson

Ämnet för föredraget var "BATALJON SEDERHOLM". Eric Björklund berättade om sin kommande bok.
Förfrågan kom från Finland efter stilleståndet den 13 mars 1940 om "transporthjälp för utrymning av de finska områden som skola avstås till Sovjetunionen". Uppdraget att genomföra hjälptransporterna gick till major Mortimer Sederholm från T 1 i Linköping. Den styrka han utövade befäl över uppgick till 25 officerare, 20 underofficerare, omkring 1 200 underbefäl och manskap, 50 personbilar, 380 lastbilar, 8 bussar och 32 motorcyklar. Vad denna styrka uträttade under sina veckor i Finland får ni läsa om när boken kommit ut.

         

Eric Björklund i talarstolen och Mortimer Sederholm på skärmen. Foto: CG Johanson

Efter det mycket intressanta föredraget visade skattmästaren (för kvällen av vice ordföranden utnämnd till ceremonimästare) ett avsnitt ut extramaterialet till filmen Tali-Ihantala. Tre veteraner berättade mycket personligt om sina upplevelser. En av veteranerna var vår hedersledamot och förre ordförande Orvar Nilsson.

       

             
       

                      Orvar Nilsson i vimlet före mötet samt ceremonimästaren vid datorn. Foto: Gunnar Zetterman

Efter filmavsnittet sjöngs sången Veteraanin Iltahuuto eller, som den heter på svenska, Veteranens Kvällssång.

Därefter presenterade Stig Häggström från Hangömuseet de senaste förändringarna och utställningarna i sitt museum. Vår medlem, professor Carl-Olof Ternryd, berättade om det ekonomiska slutresultatet efter filmprojektet (Framom främsta linjen och Tali-Ihantala 1944). På initiativ från vår förening kommer Hangömuseet att erhålla cirka 20 000 kr som bidrag från det överskott som finns kvar.


                                         

                               Stig Häggström (till vänster) samt Carl-Olof Ternryd. Foto: Gunnar Zetterman

Före middagen presenterade vår styrelseledamot Jan Molin de två litografier av Sture Gripenberg som lottades ut under kvällen och skattmästaren gjorde reklam för Tali-Ihantala DVD som såldes efter mötet.

Under den välsmakande middagen i restaurangen rådde en god stämning. Vår vice ordförande Lars Björkman hälsade välkommen. Gästernas tack framfördes av Finlands ambassadör Alec Aalto som även kunde berätta att Finlands förre president Martti Ahtisaari denna dag tilldelats Nobels fredspris.

                                              

                                                    Alec Aalto tackar för maten. Foto: CG Johanson

Vid kaffet flyttade vi över till personalmatsalen. Där såldes lotterna (nästan) slut och gav ett bra tillskott till vår kassa. Tali-Ihantala DVD såldes i 25 exemplar. För varje såld DVD går 25 kr till föreningen.

Som avslutning på kvällen genomfördes lottdragningen. För huvuddelen avslutades middagen vid 20-tiden men ett antal yngre medlemmar höll sig kvar en timma till.


                             

          Vinnaren av Gloster Gladiator var John Bohman (längst till vänster). Pansarvärnskanonen vanns av Anna Nylander.
                                                                                                                                               Foto: CG Johanson

Styrelsemöte med utdelning av Hederstecken
Styrelsemöte hölls i Skandiahuset på Sveavägen den 21 oktober 2008.
I samband med styrelsemötet överlämnades vårt Hederstecken till kommunikationsdirektör Hans G Svensson som tack för Skandias mångåriga stöd till vår förening.

Hans G Svensson mottager vårt Hederstecken ur ordförandens hand. Foto: CG Johanson

Märkesåret 1809
Sverige inledde sitt engagemang i "Märkesåret 1809" genom festliga evenemang i Helsingfors den 8-15 juni 2008. Uppstarten kröntes av den magnifika Ostindiefararen Götheborg ankomst till Södra hamnen med representanter för den svenska regeringen och Prins Carl Philip.

Under den uppskattade vistelsen i Helsingfors ordnade vår medlem, Sveriges försvarsattaché överste Bengt Nylander,  ett guideprogram för prinsen som omfattade betydelsefulla platser och händelser. De viktiga Svenska insatserna under krigen uppmärksammades genom kransnedläggning vid vår förenings minnessten på Sandudds Kyrkogård.
Prinsen värderade mycket möjligheten att på plats få uppleva den värdiga atmosfären vid Hjältegravarna.

 

Götheborg passerar Sveaborg och Gustavsvärn under salut. Foto: David Magnusson

Prins Carl Philip och Bengt Nylander lägger ner en krans vid minnesstenen. Foto: David Magnusson

Hedersbetygelser. Foto: David Magnusson

Försvarsmaktens Flaggfest
Finska Försvarsmaktens Flaggfest firades med en mottagning på Finlands Ambassad den 4juni. Samtidigt avtackades Finlands avgående försvarsattaché överste Erik Erroll med hustru Gabriela. Erik erhöll vår förenings Hederstecken som tack för allt gott samarbete. Tillträdande attachéparet, överste Harri Niskanen med fru Ursula Hiilivirta, välkomnades till det nya arbetet.

Erik Erroll med hustru Gabriela mottager föreningens Hederstecken av ordföranden och skattmästaren. Foto: Göran Andolf

De stupades dag
Vid De stupades dag i Finska Kyrkan den 18 maj representerades föreningen av Bengt Hellman och Göran Andolf med föreningens fana.
 

Fanparad vid Finska Kyrkan

 

Föreningens fana fördes av vår redaktör Göran Andolf

 

Föreningens krans lades ner av veteranen Bengt Hellman

 

Nationella Veterandagen
Nationella veterandagen firades fredagen den 25 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet. Årets tema var Frihet att minnas. Ett flertal medlemmar representerade föreningen. Vår fana fördes vid in- och utmarschen av skattmästaren CG Johanson.

Vår fana vid inmarschen. Foto: Eila Johanson

För välkomstorden svarade Finlands ambassadör Alec Aalto. Finska försvarsmaktens hälsning framfördes av Finlands försvarsattaché överste Erik Erroll och  Svenska försvarsmaktens hälsning framfördes på såväl svenska som finska av vår medlem Brigadgeneral Ossi Koukkula.

Alec Aalto, Erik Erroll samt Ossi Koukkula. Foto: Gunnar Zetterman

Ari Haatainen svarade för musiken genom att framföra kända finska stycken på dragspel.

Ari Haatainen på dragspel. Foto: CG Johanson

Vår medlem Erik Björklund presenterade sin bok En mur mot öst: Svenska Arbetskåren i Finland 1940.

Erik Björklund. Foto: Gunnar Zetterman

Skattmästaren CG Johanson presenterade filmen Orvar på Slottet. Intervjun av Orvar Nilsson med Bettina Sågbom från presidentmottagningen den 6 december 2007 visades. Filmen rönte stor uppskattning bland festdeltagarna.

Festdeltagarna sjunger Vårt Land. Foto: CG Johanson

Efter "Vårt Land"  och fanornas utmarsch bjöds på förtäring och trevligt umgänge.

Årsmötet 2008
Föreningen höll sitt 68:e årsmöte fredagen den 14 mars på Karlbergs slott i närvaro av 88 medlemmar. Mötet inleddes med traditionsenligt Korum i Karlbergs slottskapell. Slottspastor Per Mellqvist predikade och för musiken svarade som vanligt Slottskantor Martin Riessen. Denna gång fick vi för första gången uppleva den nya elektroniska orgeln. Finlandia lät fantastiskt!

Slottspastorn i predikstolen. Foto: CG Johanson.

Årsmötesförhandlingarna hölls i Samlingssalen.  Den nya styrelsens sammansättning kan ni se genom att klicka  här . Avgående klubbmästaren Tommy Jeppsson avtackades med ett exemplar av Orvar Nilssons bok "När Finlands sak blev min".

Ämnet för det efterföljande föredraget var SVENSKARNA VID JANDEBA. Nicolas von Schmidt-Laussitz berättade om bakgrunden till sin bok samt om de många åren av faktainsamling. Boken såldes efter mötet och de medförda böckerna tog snabbt slut.

Nicolas i talarstolen. Foto: CG Johanson.

De båda veteranerna Lars Björklund och Orvar Nilsson berättade därefter om livet på de stödjepunkter där de var chefer samt visade intressanta kartskisser och bilder.

Lars Björklund förr och nu. Foto: CG Johanson.

Orvar berättar till skiss över stödjepunkten. Foto: CG Johanson.

Efter föredragen visade skattmästaren filmen "Orvar på Slottet" som han redigerat från Finlands televisions svenskspråkiga utsändning  av Presidentmottagningen vid Finlands 90-årsdag den 6 december 2007. Orvars hälsning på Presidenten vid ankomsten samt intervjun med Orvar av Bettina Sågbom ingick. Vid mottagningen ledsagades Orvar av Sveriges försvarsattaché i Helsingfors, överste Bengt Nylander.

Orvar intervjuas av Bettina Sågbom. Foto: Stillbild från tv.

Föreningens Hederstecken, Skidåkaren, utdelades till Susan Kosk, Lars Björklund och Nicolas von Schmidt-Laussitz. Susan arbetar sedan många år på militäravdelningen vid Finlands ambassad i Stockholm.

Ordföranden utdelar Hederstecknet till Susan, Lars och Nicolas. Foto: CG Johanson.

Som avslutning på dagen serverades en välsmakande middag i Restaurang Karlberg för 71 medlemmar. Hög stämning rådde vid borden och kvällen avslutades för de flesta vid 21-tiden.

Representation
Föreningens fanor fördes i Lidingö Kyrka den 17/1 2008 vid Sten Claësons begravning.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs slott den 17/1 2008.

Tali-Ihantala 1944 Slaget om Finland -galapremiär
Den 16 januari hade filmen galapremiär på biografen Rigoletto på Kungsgatan i Stockholm. Vår förening var rikligt representerad. De av media mest uppmärksammade gästerna var naturligtvis kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia samt kronprinsessan Viktoria. Kronprinsessans omdöme till Expressens reporter efter filmen:
" Filmen var helt förfärligt bra"
.

Vår utrikesminister, som också övervarade premiären, skrev efter filmen på sin blogg:
"Att filmen kommer att ses av huvuddelen av Finland finns det nog ingen anledning att tvivla på.Men den förtjänar också en mycket betydande publik i Sverige."

Orvar Nilsson med sina utmärkelser vid filmpremiären. Foto:CG Johanson.

Några av våra yngre medlemmar, som är statister i filmen, uppträdde i tidstrogna uniformer.

Uppställning vid vår fana före insläppet till filmvisningen. Foto: CG Johanson.

Veteranföreningarnas fanor prydde entrén till Rigoletto.

Vår förenings fana till vänster om den svenska. Foto: CG Johanson

Tali-Ihantala 1944 Slaget om Finland - pressvisning
Den 10 januari ägde pressvisning av filmen rum på biografen Grand inför en ganska stor publik. Vår hedersledamot Orvar Nilsson närvarade och blev efter filmen intervjuad av bland annat Utbildningsradion. Tv4-nyheterna har gjort ett inslag med Orvar som sändes onsdagen den 16 januari.

Orvar Nilsson (till höger) i samtal med Finlands försvarsattaché Erik Erroll före filmvisningen. Foto: CG Johanson.

Orvar Nilsson som han såg ut i augusti 1944 vid Axel Hård af Segerstads bröllop. Foto: Okänd.

 


Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005