VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2009

(Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

För att återgå till innevarande år - klicka här

Medlemmar
Vid årets slut 2009 uppgick antalet medlemmar till 760 varav 132 är krigsveteraner.

Finlands Självständighetsdag i Stockholm
Den 6 december klockan 16.30 firades Finlands Självständighetsdag samt avslutningen av Märkesåret 1809 med en konsert i Berwaldhallen.Berwaldhallen i kvällsbelysning. Foto: Sveriges Radio

Medverkande var Tapiolakören från Finland samt Kungliga Musikhögskolans Kammarkör från Sverige. Finlands ambassadör Alec Aalto samt ordföranden för Nationalkommittén för Märkesåret Carl Bildt, hade inbjudit ett stort antal gäster som nästan fyllde hela Berwaldhallen. Vår förening var rikligt representerad.

                                                                       
                                  Vår styrelseledamot Lennart Lundholm väntar på konserten. Foto:
Jens Norén

Läs konsertprogrammet här

                                        

Alec Aalto hälsar välkommen (t v). Carl Bildt berättade om vad som hänt under Märkesåret. Foto: CG Johanson

                  

Tapiolakören (t v) och Kungliga Musikhögskolans Kammarkör. Foto: CG Johanson

Läs mer om Tapiolakören här (på engelska)

Läs mer om Kungliga Musikhögskolans Kammarkör här

Som extranummer sjöng de båda körerna gemensamt Finlandia, vilket fick mångas ögon att tåras.
En mycket trevlig konsert!De båda körerna sjunger tillsammans. Foto: CG Johanson

Självständighetsgudstjänst i Finska Kyrkan
På Finlands Självständighetsdag den 6 december hölls en gudstjänst i Finska Kyrkan klockan 11.00. Efter gudstjänsten var det traditionsenlig flaggparad samt kransnedläggning vid minnestavlorna och därefter bjöds på kyrkkaffe. Vår förenings krans lades ner av vår ordförande Bengt Nylander.Finska Kyrkan på Slottsbacken i Stockholm

Vad händer i Finska Kyrkan? - läs här

Vinterkriget 70 år - seminarium i Helsingfors
Den 28 november klockan 12.00 till 16.00 anordnades en finlandssvensk minnesdag med anledning av Vinterkriget 70 år på restaurang Kajsaniemi (grundad 1827) i Helsingfors. Arrangemanget var tänkt att rymma 200 deltagare men på grund av det stora intresset ordnades plats åt 280. Från vår förenings styrelse deltog ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare, redaktör samt Jan Molin (vår man i Finland) . Dessutom deltog ett flertal övriga medlemmar, så vi var totalt cirka 20 rikssvenskar.

Arrangör var Svensk utveckling rf i samverkan med
- Frihetskrigets Södra Finlands Svenska Traditionsförening r.f.
- Helsingfors svenska kulturförening r.f.
- Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening
(vår förening)
- Södra Finlands Krigsveterandistrikt r.f.

                                                        
Som seminariets ordförande fungerade brigadgeneral i.a., ordförande för Södra Finlands Krigsveterandistrikt Finn-Göran Wennström.
För välkomstorden svarade Svensk utvecklings ordförande , statssekreterare Marcus Rantala.
Därefter talade överstelöjtnant i.a., pol.mag. Ari Raunio över ämnet Vinterkriget och de militära operationerna. De kartor som utdelades kan du studera här
(öppnas i nytt fönster).
Sedan talade professor Henrik Meinander om Mannerheim och Vinterkriget.
Näste talare var dipl.ing. Carl-Fredrik Geust som berättade om Det finska flygvapnets roll och insatser.
  
                                             
     Bengt Naessén, som ingick i det svenska flygförbandet F 19 (t v), tillsammans med Carl-Fredrik Geust. Foto:
Jens Norén

Museichef Maria Andersin talade sedan över ämnet Lottornas insats i vinterkriget. Vid sin sida hade hon två guider från Lottamuséet iförda lottadräkter. Preliminärt kommer Maria och berättar vid vårt Höstmöte 2010.
Läs mer om Syväranta Lottamuseum här
(öppnas i nytt fönster).

                                                                           


Vår ordförande överste Bengt Nylander redogjorde för den svenska hjälpen till Finland under rubriken Det brinner hos grannen - hur Sverige ställde upp under vinterkriget.
Som avslutningstalare framträdde direktor, teol.lic. Bror Träskbacka vars ämne var Reflektioner över kriget.

Efter föredragen sjöngs Vårt Land av samtliga deltagare.
Vår ordförande överlämnade därefter vår förenings förtjänsttecken till Charlie Hindsberg, organisationsansvarig för seminariet.

                                                       

                                          Charlie (t v) mottager förtjänsttecknet av Bengt. Foto: Solveig Hyöty

Som avslutning serverades deltagarna en måltid bestående av ärtsoppa, bröd, öl och snaps samt pannkaka med vispgrädde och jordgubbssylt och kaffe/te med punsch. Under måltiden underhöll Susanne Sonntag, Kenneth Sonntag och Calle Pettersson med sånger från krigstiden. Stundtals var diskussionerna vid borden så livlig att de överröstade den vackra musiken.

Aktuella länkar till artiklar om Vinterkriget
Vinterkriget 1939-1940 - Finlands försvarsmakt
Vinterkriget 1939-1940 - Finlands försvarsministerium
Finlands ambassad
Mannerheim och Vinterkriget
Telegram från Vinterkriget
Svenskspråkiga trupper i Vinterkriget
Artikel i Dagens Nyheter 091129


Kransnedläggning i Helsingfors

Lördagen den 28 november lade en svensk delegation ned en krans vid den svenska minnesstenen på Sandudd med anledning av att det gått 70 år sedan Vinterkrigets utbrott. Deltagarna fortsatte sedan till minnesdagen som är beskriven här ovanför.

            

              Från vänster: Deltagarna hälsar på vår nye försvarsattaché överste Ingemar Adolfsson med hustru Annelie.
              Vår försvarsassistent Hampus Engdahl lägger ner kransen. Den nya kransen till höger. Foto: CG Johanson

Föredrag och filmvisning
Den 24 november klockan 18.00 till 21.30 hade Föreningen Fältjägare i Stockholm filmvisning av Rukajärven Tie i Sverigesalen på Försvarshögskolan för ett 60-tal medlemmar.
Vill du läsa mer om Fältjägarna kan du göra det här.

Före visningen presenterade vår styrelseledamot Jan Molin bakgrunden till kriget samt
berättade en del om de strider som filmen skildrar. Efter filmen fortsatte mötet för en del av deltagarna på Försvarshögskolans mäss. Från vår förenings styrelse deltog också  ordförande, klubbmästare och skattmästare.

                                            

                                  
                                  Jan Molin berättar om striderna med den 14:e divisionen. Foto: CG Johanson

Utställning på Vallentuna bibliotek om lottarörelsen
Måndagen den 12 oktober klockan 19.00 invigdes utställningen om Lottarörelsens insatser i krig och i fredstid. Utställningen hålls med anledning av Märkesåret 1809 och är arrangerad av Sverigefinska kulturföreningen och Vallentuna kulturnämnd.
Förutom Eila Pöllänen från Sverigefinska kulturföreningen medverkade också Jeanette Peterberg från Vallentuna Kultur samt Sirkku Dölle från Museiverket i Helsingfors. Eilas dotter spelade vackert på fiol.
Deltagarna bjöds på kaffe med "gammalt vetebröd med lingon" samt finskt rågbröd.
Representant från vår förenings styrelse var skattmästaren CG Johanson.Eila Pöllänen inviger genom att sjunga en finsk sång. Foto: CG Johanson

Utställningen pågick under tiden 12 okt till 7 november. Det arrangerades också ett flertal programkvällar.

Höstmöte 2009
Föreningens höstmöte hölls på Karlberg fredagen den 9 oktober med start klockan 16.00.
Ämnet för mötet var "Finlands flygvapen - före och efter F19". Ett 60-tal medlemmar samt deltagare från Svensk Flyghistorisk Förening närvarade vid mötet som hölls i Samlingssalen.
Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlbergs lilla matsal deltog 44 personer.Ordföranden hälsar deltagarna välkomna till mötet i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Föredragshållare skulle varit Carl-Fredrik Geust från Finland men på grund av sjukdom var han förhindrad att komma till Karlberg. Föredraget inleddes istället av Jan Molin som visade bilder på olika flygplanstyper som Finland disponerade.Jan Molin inledde. Foto: CG Johanson

Deltagarna lyssnar till Jan.

         

Åhörarna utspridda i salen. Foto: CG Johanson

Då föredragshållaren saknades visades istället den en timme långa filmen Luftstriderna över Finland som på ett utförligt sätt visade det finska flygvapnets utrustning och insatser vid olika stridsavsnitt. Mycket intressant!

Efter filmen läste vår redaktör Göran Andolf en del ur anteckningar som Geust lämnat över.Göran Andolf läser ur anteckningarna. Foto: CG Johanson

Den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg bjöd på god mat och trevligt umgänge. För gästernas tack svarade chefen MHS Karlberg överste Mats Danielsson.Dags för ordföranden att hälsa välkommen till middagen. Foto: CG Johanson

Som vanligt hade Jan Molin ordnat ett lotteri på litografier. Denna gång var det 4 stycken som lottades ut. Den som drog vinnarlotterna var May Nilsson som är dotter till vår förre hedersledamot Orvar Nilsson.
Vinnare blev Bernt Olsson från Svensk Flyghistorisk Förening, vår vice ordförande Lars Björkman samt Martin Bergling som hade turen att vinna 2 stycken.
       

 


                      Från vänster May, Bernt och Jan. I mitten May och Lars samt till höger Martin. Foto: CG Johanson

Middagen avslutades för de sista vid 21-tiden.

Styrelsemöte

Föreningen höll styrelsemöte på Skandia den 26/8 2009.

Försvarsmaktens Flaggfest
Finska Försvarsmaktens Flaggfest firades med en mottagning på Finlands Ambassad den 4 juni.
Vår förening representerades av ett flertal veteraner samt styrelsemedlemmarna Lennart Lundholm, Göran Andolf, Jens Norén och CG Johanson.

Fältmarskalk Mannerheim på storbild. Foto: CG Johanson

De stupades dag
Vid De stupades dag i Finska Kyrkan den 17 maj representerades föreningen av Laura Swaan Wrede. Vid ceremonin efter gudstjänsten lade Laura ner föreningens krans vid minnestavlorna över de stupade.

 

Laura efter kransnedläggningen. Vår krans med blå-gula band.

Nationella Veterandagen
Nationella veterandagen firades måndagen den 27 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.
Årets tema var Aika kantaa viestiä / Tiden har sitt budskap. Ett flertal medlemmar representerade föreningen. Vår fana fördes vid in- och utmarschen av skattmästaren CG Johanson.

För välkomstorden svarade Finlands ambassadör Alec Aalto. Finska försvarsmaktens hälsning framfördes av Finlands försvarsattaché överste Harri Niskanen och Svenska försvarsmaktens hälsning framfördes av chefen
för Norrbottens regemente I 19, överste Jan Mörtberg.
Överste Mörtbergs tal kan du läsa här (öppnas i nytt fönster).

Alec Aalto, Harri Niskanen samt Jan Mörtberg. Foto: CG Johanson

För musiken svarade Sebastian Iivonen på flygel. 11-årige Sebastian spelade verk av Toivo Kuula, Aram Chatjaturian och Sergej Rahmaninoff och det lät fantastiskt!

Sebastian Iivonen. Foto: CG Johanson

Efter "Vårt Land"  och fanornas utmarsch bjöds på förtäring och trevligt umgänge.

Festdeltagarna sjunger Vårt Land. Foto: CG Johanson

Fortsättningskrigets Civilveteraners Förening 10 år
Den 4-5 april firade Fortsättningskrigets Civilveteraners Förening 10-årsjubileum i Salla. Vår förening representerades av vår ordförande Bengt Nylander som lade ner en krans vid de civilas minnesmärke.
Deltagande var ett hundratal personer inklusive Salla kommun, Landshövding Timo E Korva och regeringen representerad av Miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka. Fru Pokka framförde en hälsning från Statsminister Vanhanen.
Bengt Nylanders tal vid seminariet kan du läsa här (öppnas i nytt fönster).
Hannele Pokkas hälsning från stadsministern (på finska) kan du läsa här (öppnas i nytt fönster).
Lokalpressens artikel kan du läsa här (öppnas i nytt fönster)

Representation - Åke Lindmans begravning
Vår förening representerades av Jan Molin med blommor vid regissören Åke Lindmans begravning den 20 mars i Johanneskyrkan i Helsingfors.


Årsmöte 2009
Föreningen höll sitt 69:e årsmöte fredagen den 13 mars på Karlbergs slott i närvaro av ett 65-tal medlemmar. Mötet följdes av ett filmteam från FST5 (Finlands svenskspråkiga television) som filmade för ett kommande program med arbetsnamnet  Frivilliga i Finlands krig 1939-1944.Svenska och finska flaggor framför Slottet. Foto: CG Johanson

Mötet inleddes med traditionsenligt Korum i Karlbergs slottskapell. Slottspastor Per Mellqvist predikade och för musiken svarade Slottskantor Martin Riessen. Svenska Arméns Tapto, Fädernas Kyrka, Amazing Grace, Vår Gud är oss en väldig borg samt del ur Finlandia spelades på den elektroniska orgeln. Lika vackert som vanligt!

         

Slottspastorn, för dagen klädd i blått och vitt, samt
några av våra veteraner i Slottskapellet. Foto: CG Johanson

Årsmötesförhandlingarna hölls i Samlingssalen.  Den nya styrelsens sammansättning kan ni se genom att klicka  här . Till ny ordförande valdes Bengt Nylander. Bengt är idag vår försvarsattaché i Finland men han kommer tillbaka till Sverige efter sommaren. Vår avgående ordförande är sedan den 1 oktober 2008 ambassadör i Kroatien. Övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer samt valberedningen omvaldes.

                                                                      

                                                           Vår nye ordförande. Foto:
Solveig Hyöty

Ämnet för det efterföljande föredraget var FÖR FINLANDS FRIHET - SVENSKA FRIVILLIGKÅREN 1939-1940.
Nicolas von Schmidt-Laussitz berättade och visade många intressanta bilder ur den nya boken. Vi fick även lyssna på fältmarskalk Mannerheims tal till Frivilligkåren vid Paikanselkä den 26 mars 1940.

Medförfattaren, Nicolas far Klaus-Jürgen von Schmidt-Laussitz, berättade att detta var den första bok han varit med om att skriva. Klaus-Jürgen berättade också om hur han fick intresset för de frivilliga i Finland samt om den kommande skidmarschen till Salla i mars nästa år.
Den gemensamma boken såldes efter mötet och de medförda böckerna tog snabbt slut.
Om du vill köpa boken skall du kontakta Nicolas med e-post på adress nicolas@svenskafrivilliga.com

                               

                                    Från vänster: Nicolas och Klaus-Jürgen i talarstolen. Foto: CG Johanson

Finlands försvarsattaché överste Harri Niskanen samt nye chefen för MHS Karlberg överste Mats Danielsson deltog båda under andakten och mötet.

Mats Danielsson och Harri Niskanen. Foto: Gunnar Zetterman

Som avslutning på mötet visade Skattmästaren ett bildspel från vår Hedersledamot och förre ordförande Orvar Nilssons begravning. Under bildspelet sjöng Kadettkören från Sandhamn del ur Finlandia.

                                              Skattmästaren i talarstolen vid datorn. Foto: Gunnar Zetterman


Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog drygt 50 personer. Vår vice ordförande Lars Björkman hälsade alla välkomna till bords.

Lars Björkman vid middagen. Foto: CG Johanson

Under mötet och middagen såldes lotter på två litografier målade av Sture Gripenberg. Målningen på Pv-pjäsen vanns denna gång av Martin Bergling och Gloster Gladiator av Stefan Folke.
Vår medlem Juha Hankkila sålde sin bok Minns du, vapenbroder - Krigsdagbok från Karelska näset 1941-1944. Boken har Juha skrivit efter sin fars anteckningar från kriget.  Även denna bok såldes bra.

                  

Martin Bergling tar emot sitt pris av Jan Molin och Jens Norén. Stefan Folke applåderas. Foto: CG Johanson

Chefsöverlämning på Karlberg
Måndagen den 16/2 ägde chefsöverlämning rum på MHS Karlberg. Avgående chefen, överste Urban Molin, lämnade över till sin efterträdare överste Mats Danielsson. Vi hoppas att den nye chefen skall visa samma intresse för vår förening som hans företrädare gjort.
Representant för vår förening vid ceremonin var skattmästaren CG Johanson.Överlämningsceremonin i Rikssalen på Karlbergs Slott. Foto: CG Johanson

Representation - Orvar Nilssons begravning
Föreningens fanor fördes i Söndrums Kyrka i Halmstad den 16/1 2009 vid Orvar Nilssons begravning.
Läs mer om Orvar Nilsson här (öppnas i nytt fönster)Söndrums Kyrka i Halmstad. Foto: CG JohansonFöreningens fanor i Söndrums Kyrka. Foto: CG Johanson

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs slott den 9/1 2009.
 


Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005