VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2010

                (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

                                          
För att återgå till innevarande år - klicka här


Medlemmar
Vid årets slut 2010 uppgick antalet medlemmar till 740 varav 102 är krigsveteraner.


Självständighetsgudstjänst i Finska Kyrkan
Finlands Självständighetsdag den 6 december hölls en gudstjänst klockan 10.00 i den välfyllda Finska Kyrkan på Slottsbacken. Inledningsvis talade Finlands ambassadör Markus Lyra. Efter gudstjänsten, som hölls av Peter Träisk, var det traditionsenlig flaggparad där föreningens fana fördes av skattmästaren CG Johanson. Vår krans lades ner vid minnestavlorna av vår ordförande Bengt Nylander. Som avslutning sjöng kyrkokören Finlandia. Efter det bjöds på värmande kyrkkaffe med välsmakande tårta.


Finska Kyrkan i vinterskrud den 6 dec 2010. Foto: CG Johanson

                
          Kransar och fanor i kyrkan samt kransarna vid minnestavlorna. Vår krans med blå-gula band. Foto: CG Johanson 


Fanorna vid kransnedläggningen. Foto:
Eeva-Maija Mattsson


Flaggning på Gustav Adolfs torg den 6 dec 2010. Foto: CG Johanson

Vad händer i Finska Kyrkan? - läs här

Utdelning av föreningens Hederstecken i Helsingfors den 17 nov
Ett Hederstecken utdelades i Helsingfors till redaktör Greger Grönqvist, Finlands Television.
Det tilldelades för det utmärkta arbetet med tv-programmet När Finlands sak var vår
(läs mer här).
Jan Molin och CG Johanson överlämnade Hederstecknet under en lunch på restaurang Kosmos.
(läs om den anrika restaurangen här)


                                     
    
                                    Jan Molin och Greger Grönqvist vid överlämnandet. Foto: CG Johanson

Utdelning av föreningens Hederstecken i Helsingfors den 26 okt
Vid en ceremoni på Sveriges ambassad i Helsingfors delades fyra Hederstecken ut till de som gjorde det möjligt att ge alla våra veteraner boken "105 ärans dagar" samt en Mannerheim-nål.
Boken och nålen sändes ut med tidning nr 2 i mitten av september.

                                              
                                                      Sveriges ambassad i Helsingfors. Foto: CG Johanson

De som erhöll varsitt Hederstecken var de som skänkte pengar till böckerna och nålarna:
Henrik Carlstedt från SHB (Svenska Handelsbanken i Finland) samt Håkan Forsgård från Suomen MONETA (Finska Myntverket, som även präglar våra svenska mynt).
De övriga två som erhöll varsitt Hederstecken var de som "tiggde ihop" pengarna till gåvorna:
Veli-Matti Huittinen från Finlands Krigsinvaliders Brödraförbund och Stig-Olof Hallberg (medlem i vår förening) som tog initiativet till insamlingen.
Vår styrelseledamot Jan Molin var den som medförde hederstecknen. De överlämnades av vår ambassadör Johan Molander.

                                              
                                            Från Vänster: Håkan Forsgård, Stig-Olof Hallberg, Johan Molander,
                                            Veli Matti Huittinen och Henrik Carlstedt. Foto: Henric Arnoldsson


Efter ceremonin serverades kaffe med bröd.


           

           
                                                           Vid kaffeborden. Foto: Henric Arnoldsson

Höstmöte 20
10
Föreningens höstmöte ägde rum på Karlberg fredagen den 8 oktober med start klockan 16.00.
Ämnet för mötet var "När Finlands sak var vår". Ett 55-tal medlemmar från Sverige och Finland närvarade vid mötet i Samlingssalen.
Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlbergs lilla matsal deltog 42 personer.
Före höstmötet hölls ett styrelsemöte.

                                                                       
                              Föreningens ordförande Bengt Nylander hälsar deltagarna välkomna. Foto: CG Johanson

                                              
                                              Mötesdeltagarna utspridda i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Det en timma långa tv-programmet När Finlands sak var vår, producerat av Greger Grönqvist, visades för första gången i Sverige. I programmet intervjuas ett flertal av våra veteraner från Vinterkriget. Programmet visades i februari i år i den svenskspråkiga kanalen FST5 i Finland. Det visades igen på Finlands självständighetsdag. Denna gång i den finskspråkiga kanalen YLE TV2. Därigenom nådde filmen en bredare publik. Sveriges television har köpt programmet som kommer i Svt Kunskapskanalen. När det skall visas är ännu oklart.

Skattmästaren var som vanligt ceremonimästare och svarade för att tekniken fungerade.

                                                                        

                                      CG Johanson visar inledande bildspel samt filmen. Foto: Gunnar Zetterman

Efter filmen informerade Jan Molin om en kommande resa kallad "I Orvar Nilssons och de Finlandsfrivilligas fotspår". Resan som går till Fjärrkarelen och Karelska Näset kommer att äga rum den 29 maj till den 5 juni 2011. Mer information om resan kan erhållas från Claus Högqvist via e-postadress 
claus.hogkvist@telia.com

                                                                         
                                              Jan Molin informerar om den kommande resan. Foto: CG Johanson

Klubbmästaren Jens Norén hade beställt god mat till den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg.
För gästernas tack svarade chefen för MHS Karlberg överste Mats Danielsson.

                                                               

                                                    Mats Danielsson tackar för maten. Foto: CG Johanson

Jan Molin hade som vanligt ordnat ett lotteri på två litografier. Vinnare av Gloster Gladiator blev Stig-Olof Hallberg från Finland. Litografin med pv-pjäsen vanns av Mats Danielsson.

               
                 Jan med vinnarna. Till vänster Stig-Olof Hallberg och till höger Mats Danielsson. Foto: CG Johanson

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2010 är utsänd till medlemmarna.                                   

                                                                                                  
Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Skandias nya huvudkontor den 25 augusti 2010.

Krigsinvalidernas Brödraförbund 70 år
Den 17-18 augusti firade Krigsinvalidernas Brödraförbund sitt 70-årsjubileum i Helsingfors. Skattmästaren CG Johanson representerade vår förenings styrelse under jubileet. Ett flertal av våra veteran-medlemmar deltog vid jubileumsfesten den 18:e.
Läs festdagarnas program här
Läs om Krigsinvalidernas Brödraförbund här

                                                
                                
Brödraförbundets flaggor utanför Mässcentrum 18 augusti 2010. Foto: CG Johanson
       
Tisdagen den 17 augusti höll Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula en cocktailmottagning i Vinterträdgården på Hotell Holiday Inn Mässcentrum. Från Sverige var tre representanter från Kungafonden, ordföranden i Finska Krigsinvalider i Sverige med hustru (medlemmar i vår förening) samt skattmästaren inbjudna.

                                             
                                                  Ministerns mottagning den 17 augusti. Foto: CG Johanson

Senare på kvällen var vi gäster inbjudna till en supé i Vinterträdgården tillsammans med förbundets styrelse och förbundsfullmäktige. Vår förening fick en numrerad kristallvas som gåva från Brödraförbundet. Under supén överlämnade CG Johanson vår förenings lyckönskningstelegram till Brödraförbundets ordförande Juhani Saari.
Läs telegrammet här

                                             
                              Skattmästaren (till höger) överlämnar telegrammet till ordföranden Foto: Kurt Lindström

Onsdagen den 18 augusti inleddes med kransnedläggning på Sandudds begravningsplats klockan 08.30. Därefter var det Festgudstjänst i Helsingfors Domkyrka klockan 10.00.
Läs gudstjänstprogrammet (på finska) här

                  
                         
Helsingfors Domkyrka                         Domkyrkan håller på att fyllas av deltagare. Foto: CG Johanson
 
Fältbiskop Hannu Niskanen höll predikan.

                                                                  
  
                                                     Hannu Niskanen i predikstolen. Foto: CG Johanson

Jubileumsfesten hölls klockan 14.00 i Mässcentrum. Cirka 1 200 veteraner och inbjudna gäster deltog.
Läs festprogrammet här

Programmet inleddes med musik spelad av Försvarsmaktens Värpliktsmusikkår. Därefter hölls välkomsttalet av Brödraförbundets ordförande Juhani Saari. Efter ytterligare musik hälsningstalade Republiken Finlands President Tarja Halonen.
Läs välkomsttalet på svenska här
 
     
       Del av musikkåren spelar / Ordföranden Juhani Saari / Republikens President Tarja Halonen. Foto: CG Johanson

Ett par sånger framfördes sedan av baryton Hannu Niemelä varefter festtalet hölls av författaren Lasse Lehtinen. Kvinnokören Philomela sjöng ett par sånger och konstnären Tiia Louste läste en dikt.

                  
                             Hannu Niemelä / Lasse Lehtinen / Del av kören Philomela / Piia Louste. Foto: CG Johanson

Sluttalet hölls, helt utan manus, av den 96-åriga krigsinvaliden Erkki Luntamo. En fantastisk prestation!

                                                                

                                                                    Erkki Luntamo. Foto: CG Johanson

Som avslutning på den högtidliga jubileumsfesten bjöds alla gästerna på cocktailmottagning.


Försvarsmaktens Flaggfest
Finska Försvarsmaktens Flaggfest firades med en mottagning på Finlands Ambassad den 4 juni. Vår förening representerades av ett flertal veteraner och medlemmar samt styrelsemedlemmarna Lennart Lundholm, Göran Andolf, Anders Grafström och CG Johanson.


Finlands ambassad med festflaggning 4 juni 2010. Foto: Eric Björklund

Invigning av utställningen "Finlands sak var vår"
Utställningen invigdes den 26 maj på Garnisons- och Luftvärnsmuseet i Halmstad och den handlar bland annat 
om vår förre hedersledamot och ordförande Orvar Nilsson.
Läs vad tidningen Hallandsposten skrev genom att klicka
här

De stupades dag 2010
De stupades dag högtidlighålls den tredje söndagen i maj, vilket i år inföll den 16 maj. Vid gudstjänsten i Finska Kyrkan representerades föreningen av vår redaktör Göran Andolf samt vår klubbmästare Jens Norén med sambo Lena Ejdemark.
Vid ceremonin efter gudstjänsten fördes vår fana av Jens och Göran lade ner föreningens krans vid minnes-tavlorna över de stupade.

                                               
                                  Klubbmästaren vid utmarschen efter gudstjänsten. Foto: Lena Ejdemark
            
            
                                               Flaggparad och kransnedläggning. Foto: Lena Ejdemark

                                        
                                               
Vår förenings krans till vänster. Foto: Lena Ejdemark

Efter kransnedläggning sjöng kören Finlandia.

                                        
                                                           Kören sjunger. Foto: Lena Ejdemark


Nationella Veterandagen 2010
Nationella veterandagen firades tisdagen den 27 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.
Årets tema var Kuule tuhannet tarinat / Hör tusentals berättelser. Ett flertal medlemmar (veteraner, styrelseledamöter och övriga medlemmar) representerade föreningen.
Läs programmet här

                                         
                                    Finlands ambassad med festflaggning 27 april 2010. Foto: CG Johanson

Vår fana fördes vid in- och utmarschen av skattmästaren CG Johanson.

                           
                                        Skattmästaren med vår fana vid inmarschen. Foto: Eila Johanson

Finlands ambassadör Markus Lyra svarade för välkomstorden. Försvarsmaktens hälsning framfördes av Finlands försvarsattaché, överste Harri Niskanen. Därefter talade militärdiakon Tuomas Anttila.

             
                                
Markus Lyra, Harri Niskanen och Tuomas Anttila. Foto: Gunnar Zetterström

Festtalet hölls av brigadgeneral Stefan Andersson, chef Battle Group 2011.

                                                  
                                                           Stefan Andersson. Foto:
Gunnar Zetterström

För musiken svarade en sextett ur Livgardets Dragonmusikkår
 
                                           
                                        Musikerna spelar. Vår fana längst till vänster. Foto: CG Johanson

Efter att deltagarna sjungit Marschsång av F E Sillanpää samt Vårt Land bjöds alla på något att äta och dricka.


Läs det tal som Stefan Forss höll i Lovisa på Veterandagen genom att klicka här

Minnesskidmarschen 2010
Läs programmet på Salla kommuns hemsida här (på finska).
Tidningen Lapin Kansa har ett reportage på sin hemsida. Bland annat en film från starten av marschen.
Läs mer här (även detta är på finska).

Den traditionella minnesskidmarschen genomfördes den 26 och 27 mars med marschstart vid Isokylä skola. Efter ankomsten till Kemijärvi, kvällen innan skidmarschen startade, nedlades en krans vid hjältemonumentet intill kyrkan.
                                                           
                                                  Hjältemonumentet i Kemijärvi. Foto: Stefan Folke

Samma kväll bjöd Kemijärvi kommun på gemensam middag. Marschgruppen utgjordes av 34 man, varav nio finländare, två norrmän och två man från USA. Vid starten tillkom cirka 150 män och kvinnor från Kemijärvi och Salla och en skolklass bestående av äldre elever.
  
                                                                   
                                                     Första dagens skidmarsch. Foto: Stefan Folke

Vid Mäntyvaara anslöt sig militärdistriktsbefälhavaren brigadgeneralen Pentti Airio med stabschef överste Wallander samt Finlands försvarsminister med följe.

                                                     
                                         Försvarsminister Jyri Häkämies i Mäntyvaara. Foto: Jorma Särkelä

Sedvanlig kransnedläggning genomfördes vid monumentet vid Mäntyvaara.

                                                     
                               Veteranen Stig Skogsberg vid monumentet i Mäntyvaara.. Foto: Stefan Folke

Andra marschdagen, med start i Kursu, anslöt sig omkring 250 personer samt 40 fältutrustade soldater ur jägarbrigaden i Sodankylä. På exakt samma plats där Fältmarskalk Mannerheim avtackade frivilligkåren för 70 år sedan, fick marschgruppen lyssna på fältmarskalkens tal.

                                                     
                                    Deltagarna lyssnar till Fältmarskalk Mannerheims tal. Foto: Jens Norén

Vid Paikanselkä genomfördes sedvanliga kransnedläggningar vid de olika minnesmärkena. En grupp Hornet gjorde en överflygning kl 14.00 och sedan väntade fältlunch och transport till inkvartering i Sallatunturin tuvat.
 
                              
       
Kransnedläggning vid Paikanselkä. Foto: Stefan Folke        Veterankören sjunger vid den gamla frontlinjen
                                                                                            efter målgång. Foto: Jens Norén

På kvällen anordnades en festmåltid där företrädare från kommunledningen i Salla samt general Airio med stabschef och personal ur gränsbevakningen deltog.

Efter söndagens högmässa i Salla kyrka nedlades kransar vid hjältemonumentet samt flyktingmonumentet.

                              
                   Utanför Salla kyrka. Foto: Stefan Folke           Kransnedläggning vid hjältemonumentet. Foto: Stefan Folke
 

Därefter besöktes det nyetablerade krigs- och återuppbyggnadsmuséet i Salla som kommer att invigas i början av april. Under eftermiddagens högtid tackade Klaus-Jürgen von Schmidt-Laussitz alla deltagarna för en väl genomförd minnesskidmarsch samt uttryckte förhoppningen att denna tradition skulle fortleva även i framtiden. 

Efter det överlämnades till Salla kommun originalet av Sture Gripenbergs litografi där Ian Iacobi i sin Gloster Gladiator flyger över den av honom nedskjutna ryska Polikarpov I-15 den 12 januari 1940 vid Märkäjärvi.
 
                                                         
                       Klubbmästaren Jens Norén överlämnar litografin till Salla kommun. Foto: Jorma Särkelä

En del av ett sovjetiskt flygplan, som hittades ca 10 kilometer hitom gränsen, samt en tavla som skänkts av f d fänrik Carl-Ragnar Béve överlämnades också. På denna tavla fanns samtliga namn i hans pluton nedtecknade med ett tack för gott kamratskap och ledarskap.

                                                                                                      
                    Tavlan från Carl-Ragnar Béve överlämnas av Stig Skogsberg och Sam Nilsson. Foto: Jorma Särkelä

Under återresan till Sverige den 29 april nedlades en krans vid F 19 minnessten vid Olkkajärvi samt vid länkmonumentet i Rovaniemi.

                                                      
                                      Kransnedläggning vid F 19 minnessten i Olkkajärvi. Foto: Stefan Folke

Nästa Minnesskidmarsch är planerad att genomföras i mars 2015.

70-årsjubileum med årsmöte på Karlbergs Slott den 20 mars
Föreningens 70-årsjubileum hölls på Karlbergs Slott lördagen den 20 mars 2010 i närvaro av 105 inbjudna gäster och medlemmar från Sverige och Finland. Före jubileet hölls ordinarie årsmöte klockan 14.00.
Styrelsens sammansättning kan ni se genom att klicka  här

                                            
                                               
Karlbergs Slott den 20 mars 2010. Foto: CG Johanson

70-årsjubileet inleddes med högtidssammankomst i Samlingssalen klockan 15.00. Vår ordförande var utom-lands på tjänsteuppdrag, så föreningens vice ordförande Lars Björkman var dagens värd. Som ceremonimästare och toastmaster fungerade skattmästaren CG Johanson. Ansvarig för att ta betalt samt för beställning av den goda maten var klubbmästaren Jens Norén. Jens hade även ordnat så att ett antal medlemmar var iförda uniformer/lottadräkt från krigstiden samt så att föreningens fanor fanns uppställda i Samlingssalen, i Kapellet samt i Artillerisalen vid middagen.

                            
                       
  Soldater, befäl och en Lotta inramade ankomsten till Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Inledningsvis spelades Mannerheims tal till Svenska Frivilligkåren vid Paikanselkä den 26 mars 1940.
Därefter höll Lars Björkman ett hälsningsanförande och sedan spelade del ur Arméns Musikkår Muistoja Pohjolasta - Minnen från Norden.

                                                                        
                                             Lars Björkman håller hälsningsanförande. Foto: CG Johanson

Efter en stunds stillhet till minne av de som stupade under Vinterkriget spelade musikkåren Finlandia.

                                                        
 
                                                       Arméns Musikkår spelar. Foto: CG Johanson

Festtalare var historieprofessor Henrik Meinander.
Läs mer om Meinander här
Efter talet tilldelades Meinander föreningens hederstecken. Musikkåren spelade Finska rytteriets marsch.    
                                                        

                            Ordföranden överlämnar föreningens hederstecken till festtalaren. Foto: CG Johanson

Hälsningen från Sveriges Försvarsmakt hölls av brigadgeneral Micael Bydén som även tackade de 14 närvarande veteranerna. Läs Överbefälhavarens hälsning här
Under blågul fana
spelades.
 
                      
                              
             Micael Bydén avtackar de stående veteranerna. Foto: CG Johanson

Hälsningen från Finlands Försvarsmakt
framfördes av Finlands försvarsattaché, överste Harri Niskanen.
Läs Kommendören för Försvarsmaktens hälsning
här

Styrelseordföranden i Finlands Krigsveteranförbund rf, Finn-Göran Wennström, överlämnade förbundets standar till Lars Björkman.

                                                        
                                                          Standaret överlämnas. Foto: CG Johanson

Som avslutning på högtidssammankomsten sjöngs Finlands och Sveriges nationalsånger.

Efter förflyttning till Karbergs Slottskapell hölls Andakt. Vid ankomsten till Slottet var det strömavbrott varför Slottskantor Martin Riessen spelade på den lilla tramporgeln. Då han spelade Finlandia kom strömmen åter, vilket togs som ett tecken från ovan. Officiant var som vanligt Slottspastor Per Mellkvist.

                  
                                        Andaktsstunden i Karlbergs Slottskapell. Foto: CG Johanson

Välkomstdrink serverades i Rikssalen och därefter var det dags för middagen i Artillerisalen.

                  
                                  Festdeltagarna vid de vackert dukade borden i Artillerisalen. Foto: CG Johanson
 
Under middagen läste CG Johanson upp telegram och lyckönskningsadresser.
Läs dem genom att klicka här

Fyra av våra veteraner, som skulle deltagit i Helsingfors den 13 mars, tilldelades boken Vinterkrigets 105 ärans dagar samt en Mannerheimnål som skänkts av Svenska Handelsbanken i Finland samt Moneta (Finska myntverket).

                                                           
                                          Karl G Hjerpe, Sam Sjöblom, Bengt Jansson och Lennart Lundholm
                                    tilldelas bok och nål av CG Johanson och Lars Björkman. Foto: Eila Johanson

Den som framförde gästernas tack för maten var Finlands nytillträdde ambassadör Markus Lyra.
Läs mer om ambassadören här

                                                        
                                                                   Tacktalet. Foto: CG Johanson

Efter middagen avslutades kvällen med kaffe och bar i Pelarsalarna.

Under dagen såldes en nyframtagen Jubileumsnål, en CD med Mannerheims tal till Svenska Frivilligkåren i Paikanselkä den 26 mars 1940 samt lotter till fyra litografier. Eric Björklund sålde sin nyutkomna bok Bataljon Sederholm (läs mer här).
Om du vill köpa Jubileumsnål eller CD - klicka här

Den som drog vinstlotterna för litografierna var fru Nanna Nilsson (i grå dräkt).

                       
                                                     Vinnarna hämtar sina litografier. Foto: CG Johanson

De flesta deltagarna stannade till klockan 22 och många ännu längre.

Kransnedläggning den 13 mars i Stockholm

Med anledning av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 lade föreningen ner en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken den 13 mars klockan 13.00.

                                                       
                                                        Finlandsmonumentet. Foto: Anders Grafström

Vår ordförande höll ett kortare tal varefter kransen lades ner vid monumentets fot.

                                            
                                          Bengt Nylander efter kransnedläggningen. Foto: Anders Grafström

                                                        
               Text på banden - För Nordens Frihet, Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening. Foto: Anders Grafström

Deltagare vid kransnedläggningen var krigsveteranen Lennart Lundholm, krigsveteranen, tillika ordföranden i Nylands Brigads Gille i Sverige, Kurt Antskog med hustru Bibbi, vår ordförande Bengt Nylander, vår vice ordförande Lars Björkman med hustru Harriet och två barnbarn, vår redaktör Göran Andolf samt styrelseledamoten Anders Grafström med hustru Eva.

             
    

                                           Deltagarna vid ceremonin i Finlandsparken. Foto: Anders Grafström

Kransnedläggning på Sandudd, mottagning på Sveriges ambassad samt på Presidentens Slott den 13 mars i Helsingfors
Inledningsvis var tio av våra veteraner från Vinterkriget inbjudna till en mottagning hos Republiken Finlands President på eftermiddagen den 13 mars. Senare ändrades inbjudan till att endast omfatta tre veteraner. Skattmästaren, som ordnat med resan, fick genomföra en lottdragning bland de tio utvalda veteranerna. De tre som hade turen att få åka var Bengt Naessén, Bengt Essén samt Stig A Skogsberg. Skattmästaren var reseledare. Finlands Krigsveteranförbund rf stod för veteranernas resekostnader. Med på resan var också fru Silva Skogsberg.

Vid ankomsten till Skatudden möttes vi av Sveriges försvarsattaché överste Ingemar Adolfsson, försvars-assistenten Hampus Engdahl, vår styrelseledamot Jan Molin samt vår medlem Sigge Söderlund. Vi åkte till Sandudds begravningsplats medan Sigge körde Bengt Essén till ett annat besök. En krans lades ner vid den Svenska stenen klockan 11.15. Jan Molin berättade om var och en av de 13 svenskar vars namn står på stenen.
 
                         
                                  Deltagarna vid kransnedläggningen. Foto: CG Johanson/Hampus Engdahl

                                          
                    Text på banden - Sveriges Försvarsmakt, För Finlands frihet och Sveriges ära. Foto: CG Johanson

Klockan 12.00 var vi inbjudna till en mottagning på Sveriges ambassad och då anslöt åter Bengt Essén. Vi hälsades välkomna av ministerrådet Ulrik Tideström och senare av ambassadör Johan Molander.
  
                                                                                                     
                                                    Ministerrådet och ambassadören. Foto: CG Johanson

Stig-Olof Hallberg samt vice ordföranden Karl Gustav Storgårds från Södra Finlands Krigsveterandistrikt rf delade ut boken Vinterkrigets 105 ärans dagar samt Mannerheimnål.

                                                                
                                                         Stig-Olof och Karl Gustav. Foto: CG Johanson

Bengt Naessén, Bengt Essén samt Stig A Skogsberg tar emot bok och nål.

                
                 Foto: Hampus Engdahl                                                      Foto: CG Johanson

Ambassadören bjöd de inbjudna gästerna på kaffe och smörgåsar.

                
                   Foto: CG Johanson                                                       Foto: Hampus Engdahl

                                                       
                                                      Före förflyttningen till Slottet. Foto: CG Johanson

Från ambassaden promenerade vi den korta sträckan till Presidentens Slott.

                                                       
                                                             På väg in i Slottet. Foto: CG Johanson

Mottagningen hos Presidenten ägde rum klockan 14.00 till 15.30 för cirka 200 inbjudna veteraner.
 
                         

                                                      Vid borden. Kadettkören sjöng. Foto: Bengt Naessén
 
                                            
         Bengt Naessén Tarja Halonen och Bengt Essén fotograferade med Bengt Naesséns kamera av en finsk överste

Efter mottagningen i Slottet återstod endast resan hem.

Bokpresentation på Sveriges ambassad i Helsingfors
Den 24 februari presenterade vår medlem Eric Björklund sin nyutkomna bok Bataljon Sederholm. Presentationen ägde rum på Sveriges ambassad inför ett drygt 30-tal inbjudna. Dagen till ära var en lastbil från krigstiden av märket Volvo  uppställd framför ambassaden. Detta exemplar var betydligt finare i lacken än de bilar som användes av Bataljon Sederholm.

                                          
                                   Volvo av krigstida modell framför Sveriges ambassad. Foto: CG Johanson

Vår ambassadör Johan Molander inledde och därefter talade författaren Eric Björklund om bokens innehåll.
Stadsrådet Riitta Uosukainen hade läst boken och lämnade en recension som var mycket positiv.

             
             Ambassadör Johan Molander (till vänster) Eric Björklund och statsrådet Riitta Uosukainen. Foto: CG Johanson

Efter en frågestund bjöd ambassadören på "mingel och förfriskningar" i de vackra lokalerna.

                                            
                                                  Eric Björklund signerar sin bok. Foto: CG Johanson

Hufvudstadsbladet
hade en artikel med rubriken "När svenskarna tömde Karelen" införd den 24 februari med anledning av den nya boken.
Läs artikeln här

På kvällen samma dag hölls en frågestund ledd av vår ambassadör på Akademiska Bokhandeln i Helsingfors.
Morgonen efter intervjuades Eric i programmet Min morgon i Finlands Television FST5. Programmet kan inte ses utanför Finland av upphovsrättsliga skäl (Vinter-OS).

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2010 är utsänd till medlemmarna.                                   

                                                                                               
    
Avtackning av Finlands Ambassadör - utdelning av Hederstecken
Vid en mottagning den 9 februari tilldelades Finlands avgående ambassadör Alec Aalto föreningens Hederstecken.

                                          

                                Vår ordförande Bengt Nylander överlämnar Hederstecknet. Foto: CG Johanson

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs Slott den 8 januari 2010.
 


Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005