VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2014

(Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

För att återgå till innevarande år - klicka här

Medlemmar
Vid årets slut 2014 uppgick antalet medlemmar till 582. Av dessa var 37 veteraner.

Uppvaktning vid Svenska Stenen på Sandudd
Jan Molin lade ned en krans samt tände ljus vid vår sten på Sandudd i Helsingfors på julafton.

För tredje gången svarade Helsingfors Svenska Reservofficersklubb HSRK för hedersvakt.


Hedersvakten på julafton. Foto: Dick Lundell

Finlands 97:e Självständighetsdag

Finlands Självständighetsdag den 6 december hölls en Självständighetsgudstjänst klockan 10.00 i den mycket välfyllda Finska Kyrkan vid Slottsbacken i Stockholm. Lars Liljenstolpe och CG Johanson representerade föreningens styrelse.
Traditionsenligt deltog veteranföreningarna med sina fanor.


Fanorna i kyrkan. Foto:Juha Joki

Finlands ambassadör Jarmo Viinanen inledde med att läsa Republiken Finlands Presidents hälsning till utlandsfinnar på såväl svenska som finska.


Ambassadör Viinanen framför hälsningen från Presidenten. Foto: CG Johanson

Musiken framfördes av församlingens blandade kör


Kören sjunger. Foto: CG Johanson

Efter gudstjänsten tågade deltagarna ut till kyrkans trädgård med fanor och kransar i täten. Vår fana fördes av sekreteraren Lars Liljenstolpe. Trädgården fylldes till bristningsgränsen av alla som ville deltaga vid
hedersuppvaktningen vid minnestavlorna.


Den stora deltagarskaran fyllde trädgården. Foto:
Juha Joki

Först sjöng de församlade Maamme/Vårt Land. Kransnedläggningen inleddes av ambassadören samt försvarsattachén. Därefter lades de deltagande veteranföreningarnas kransar ner i tur och ordning och avslutades med Finska församlingens krans.
De finska krigsveteranernas krans lades ner av vår medlem, krigsveteranen Kurt Antskog. Därefter lade tillförordnade vice ordförande CG Johanson ner vår förenings krans.


Kurt Antskog läser texten på banden. CG väntar längst till höger i bild under föreningens fana. Foto:
Juha Joki


Kransar och blomsteruppsättningar nedlagda. Foto: CG Johanson

Efter hedersuppvaktningen bjöd församlingen på kaffe eller te med tårta och pepparkakor. Trängseln var stor i de lokaler där fikat serverades.


En av de goda tårtorna. Foto: CG Johanson

Sandudds begravningsplats i Helsingfors hölls traditionsenlig uppvaktning vid hjältegravarna.

  
Vår sten med krans och ljus samt ljus vid de stupades gravar. Foto: Anders von Bell

Den sista resan hem för "Lången"
Måndagen den 1 december hölls en minnesceremoni i Helsingfors inför resan till Sverige med kvarlevorna av Lennart "Lången" Hultqvist, som hittades på slagfältet i somras efter 70 år.
En finsk fältpräst välsignade Hultqvist. Den pensionerade översten Pertti Suominen, ordförande för Minnesföreningen för krigsdöda (
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry) är den som varit ansvarig för att få kvarlevorna överlämnade från Ryssland.


Frans Franzén samt finsk hedersvakt. På kistan ligger vår förenings krans. Foto: Bo Stennabb

Vår styrelseledamot Jan Molin samt vår försvarsattaché Bo Stennabb höll varsitt kortare tal där de bland annat tackade Pertti Suominen och hans organisation för det fina arbete som utförts för vår förening samt Lennarts anhöriga.
Jan Molin lade en krans på kistan med följande text på de blå-gula banden: Finlands frihet och Sveriges ära - Svenska Finlandsfrivilliga. Kransen kommer medfölja till Vetlanda.


Jan Molin, Bo Stennabb, Pertti Suominen samt två finska officerare. Foto: Finsk soldat

Kistan fördes till Sverige den 3 december av två medlemmar i Minnesföreningen för krigsdöda, Frans Franzén och Pentti Killström, och anlände till Stockholm på morgonen den 4 december.
Från Stockholm körde de kistan  till Vetlanda där den togs emot av Lennarts syster Britta Stenberg-Tyrefors samt kyrkoherde Peter Åström.


Frans Franzen med kistan vid ankomsten till Vetlanda. Foto: Britta Stenberg-Tyrefors

Begravningen i Hultqvists familjegrav kommer äga rum i slutet av januari.


Frans Franzen, Pentti Killström samt Peter Åström vid kistan. Foto: Britta Stenberg-Tyrefors

Fotoserie om krigsveteranen Jan Kjellberg
Fotografen David Lundmark har skapat en finstämd bildserie om vår medlem krigsveteranen Jan Kjellberg. David Lundmarks svit om Jan Kjellberg har visats på Höstsalongen på Fotografiska. Utställningen pågick till den 7 december 2014.

Läs mer
här

Läs mer om Höstsalongen här

Kransnedläggning i Helsingfors
På Alla Helgons dag, lördagen den 1 november, lades en krans ner vid Svenska Stenen på Sandudd i ett vackert höstväder. Ett tiotal deltagare var på plats. Försvarsmaktens krans lades ner av veteranerna Elof Landgren och Lars Löflund.


Veteranernas hedersbetygelse. Foto: Poppe Taucher
 


Kransen nedlagd. Foto: Poppe Taucher

Efter ceremonin bjöds deltagarna på lunch hemma hos Sveriges försvarsattaché överste Bo Stennabb.

Höstmöte 2014
Föreningens höstmöte ägde rum på Karlberg lördagen den 18 oktober med start klockan 16.00.
Finlands försvarsattaché överste Manu Tuominen med fru Katarina Pettersson representerade Finlands ambassad.

Före höstmötet hölls ett styrelsemöte.


Karlbergs Slott vid årsmötet 2012. Foto: CG Johanson

Då Samlingssalen renoverades ägde mötet rum i Filmsalen. Ett 40-tal medlemmar och inbjudna gäster deltog, varav tre veteraner.


Deltagarna i Filmsalen. Foto: Jens Norén

Ordförande Bengt Nylander avtackade föreningens tidigare ordförande Fredrik Vahlquist för de år han ledde föreningen. Fredrik tilldelades föreningens Hederstecken.


Bengt överlämnar Hederstecknet till Fredrik. Foto: Eric Björklund

Mötets tema var "Finlands försvarsmakt och dess utmaningar". Manu Tuominen berättade om det aktuella läget i Finland.


Manu Tuominen berättar. Foto: Eric Björklund

Efter mötet avnjöts en italiensk buffé i Restaurang Karlberg.

Föredrag på Karlberg
Lördagen den 11 oktober höll skattmästaren CG Johanson ett föredrag om resan till Viborg på höstmöte för Nylands Brigads Gille i Sverige. Före höstmötet visade CG filmen Tali-Ihantala 1944 för intresserade medlemmar.


Karlbergs Slott med flaggning i det vackra höstvädret. Foto: CG Johanson

Under mötet visade CG bilder samt berättade om resan till Viborg och Tali-Ihantala den 6 till 7 september.


CG berättar. Foto: Jens Norén

Som huvudpunkt under mötet talade Finlands ambassadör Jarmo Viinanen. Temat för föredraget var "Europa, värld och säkerhet - finska synpunkter". Ett mycket intressant föredrag som uppskattades av deltagarna.


Jarmo Viinanen talar. Foto: CG Johanson

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2014 postades den 26 september.

Resa till Viborg och Tali-Ihantala med flera platser den 6 till 7 september

För att markera 70 år sedan vapenstilleståndet med Sovjet den 4 september 1944 anordnade Svenska Bildningsförbundet r.f. och Svensk Utveckling r.f. en resa till Karelska Näset.
De två bussarna från Helsingfors till Viborg avgick lördag morgon den 6 september klockan 08:30 från Mannerheimstatyn. Med på resan var totalt 68 resenärer varav sex finlandssvenska veteraner och tio deltagare från Sverige. Vår förening hade fyra deltagare.


Samling före avfärd

Strax före passagen av gränsen tog vi rast vid Rajahovi. Där fick vi möjlighet att sträcka på benen, äta lunch samt fika och handla.


Rajahovi

Efter tullformaliteterna hos den finska tullen vid Vaalimaa samt den ryska i Torfjanovska (de ryska tulltjänstemännen var noggranna) och framflyttning av klockorna en timme, närmade vi oss Viborg strax efter klockan 15:00.

    
Broarna över Saima kanal samt vy mot Viborgs Slott

Vi åkte direkt till platsen för seminariet.


Bussarna har kommit fram till biblioteket

Seminariet hölls i det renoverade och nyöppnade biblioteket ritat av Alvar Aalto.

    
Deltagarna på väg in i biblioteket

Veteranerna fick bänka sig i de stoppade fåtöljerna längst fram i salen.


De deltagande veteranerna

Seminariet startade klockan 15:30 med välkomstord från arrangören Carl-Johan (Charlie) Hindsberg, utvecklingsdirektör för Svensk Utveckling r.f. Därefter var temat "En blick på staden Wiborg". Kammarrådet Mikael Westerback, ordförande för Handelsgillet i Wiborg, talade initierat om den gamla och den nuvarande staden.

       
Charlie Hindsberg samt Mikael Westerback

Nästa ämne var "Sommaren 1944 på Karelska Näset". Talare var krigshistorikern Ari Raunio. Många kartor över grupperingarna av de sovjetiska och finska förbanden visades. Kartorna fanns även i de utdelade programmen.

    
Ari Raunio berättar för de intresserade åhörarna

Vi fick sedan lyssna på ett radiotal från den 21.9.1944 där den tillförordnade statsministern Ernst von Born talade om vapenstilleståndsavtalet. Ett mycket dramatiskt tal.

Krigsveteranen Helge Rosas framförde, efter en kort bensträckare, "Veteranens hälsning".


Helge Rosas

Vår ordförande Bengt Nylander talade om de Svenska frivilliga och främst om de som deltog i striderna vid Tali-Ihantala.
Som avslutning talade Minister Ole Norrback (försvarsminister i Finland 1987 - 1990) över ämnet "Nya hot över Europa". Ett högaktuellt ämne med tanke på utvecklingen i Ukraina och diskussionerna om eventuellt medlemskap i NATO.

       
Bengt Nylander och Ole Norrback

När seminariet var avslutat åkte vi med bussarna till Hotel Victoria för incheckning.


Det moderna hotellet

Klockan 20:00 kördes vi med bussarna till den restaurang där vi åt en god middag.


I källaren till denna byggnad låg restaurangen

Stämningen var hög och samtalen många vid borden. Middagen avslutades cirka 22:30 då vi kördes tillbaka till hotellet.


Ett av middagsborden. Foto: Jan Utby

Söndag morgon bjöd på klart men lite disigt väder.


 
Tornet på Viborgs Slott gömmer sig i diset

Efter frukosten avgick bussarna mot krigsskådeplatserna. Första stopp gjordes norr om bron vid Tali. Där berättade Ari Raunio om de hårda striderna i juni 1944.


Genomgång vid Tali

Bussarna tog oss sedan vidare till det ryska monumentet vid den strategiska korsningen vid Portinhoikka, där cirka 8.000 ryska soldater ligger begravda. Även där berättade Ari Raunio om anfall och motanfall.

       
Det massiva monumentet med "kransar" av plast

Vi förflyttade oss sedan till krigsterrängen vid Ihantala där nya genomgångar hölls.


Genomgång vid Ihantala

Sedan samlades vi vid det stora monumentet för kransnedläggningar.


Det stora klippblocket med finsk och rysk text

En finsk och en svensk krans lades ner för att hedra alla som stupade i striderna vid Tali-Ihantala.

       
Finska och svenska kranspatruller. Vår krans lades ner av Jan Molin, Bengt Nylander och CG Johanson. Foto: Anders von Bell

Vår krans bar texten "För Finlands frihet och Sveriges ära".


Kransen i mitten var nerlagd vid något tidigare besök

Efter kransnedläggningen berättade Jan Molin om den återfunne svenske stupade soldaten "Lången".


Jan berättar

Det blev även tid att handla i ett "fältmarketenteri" som fanns i bakluckan på en rysk bil. Där såldes vatten, läsk, öl, sprit, cigaretter och godis samt kartor. Åtgången var god!


Handeln förberedd

Vi återvände till hotellet i Viborg där lunchen serverades. Det fanns även tid att handla av det varierande utbudet i Saluhallen mitt emot hotellet.
Vår ordförande visade intresse för en liten rysk dams varor ute på torget och Bengt blev genast omsvärmad av många försäljare.


Bengt med de ryska gummorna framför Saluhallen

Hemfärden började klockan 15:15. Vi gjorde ett stopp vid minnesmärket för JR 61 i Tienhaara där hårda strider utkämpades.


Minnesmärket vid Tienhaara

Tavlan är uppsatt av "De tidigare invånarna i Tienhaara". Till minne av de hårda striderna. En hyllning till de fallna.


Text på Finska, Svenska och Ryska

Även vid detta monument lades en finsk och en svensk krans ned.

       
Finska och svenska kranspatruller. Foto: Anders von Bell


Kransarna nedlagda

Efter passagen av tullstationerna kom vi åter till Mannerheimstatyn i Helsingfors vid 19:30-tiden. Där skingrades resenärerna efter ett par mycket intressanta och minnesrika dagar. Ett stort tack till arrangörerna!

Där inget annat står är Skattmästaren CG Johanson fotograf.

Läs programbladet här

Läs en utförligare beskrivning om slaget vid Tali-Ihantala här

Stupad finlandsfrivillig funnen efter 70 år
Kvarlevorna efter den saknade Lennart "Lången" Hultqvist är återfunna på Karelska Näset.
Hultqvist har en 85-årig syster som skrivit ett inlägg på vår Facebook-sida.


"Lången". Foto från Nicolas von Schmidt-Laussitz samlingar

Hultqvist är en av de 13 saknade vars namn finns på Svenska stenen på Sandudd.


 Julafton 2013. Foto: Bo Stennabb

Mikael Holmström publicerade en artikel i Svenska Dagbladet den 19 augusti (mycket likt det som tidigare publicerats på vår Facebook-sida). Läs artikeln här

Sveriges Television hade nyheten på texttv den 20 augusti. Se sidan här

Nästan alla svenska tidningar har publicerat artikeln från TT om Hultqvist.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Skandias huvudkontor den 14 augusti 2014.

Under mötet berättade Skandias VD Bengt-Åke Fagerman om vad som hänt inom Skandia under det senaste året. Som tack överlämnade skattmästaren en liten gåva.

CG Johanson förordnades som vice ordförande fram till nästa årsmöte 2015-03-14. CG behåller även sina vanliga uppgifter i föreningen.

Försvarsmaktens Flaggfest - utdelning av Hederstecken
Finska Försvarsmaktens Flaggfest firades med en mottagning på Finlands Ambassad den 4 juni. Vår förening representerades av flera veteraner, medlemmar och styrelsemedlemmar.

Huvudfirandet i Finland med Försvarsmaktens parad ägde i år rum i Willmansstrand/Lappeenranta.
 


Finlands ambassad 140604. Foto: CG Johanson

De som bjudit in till Flaggfesten var Finlands avgående försvarsattaché överste Anders Gardberg med fru Christin Gardberg samt tillträdande försvarsattaché överste Manu Tuominen med fru Katarina Pettersson.


Katarina, Manu, Christin och Anders. Foto: CG Johanson

Som tack för ett mycket gott samarbete med vår förening tilldelades Anders Gardberg vårt Hederstecken, vilket överlämnades av vår ordförande Bengt Nylander.


Hederstecknet överlämnas. Foto: Eric Björklund

Skattmästaren överlämnade en litografi av ett Mannerheimkors till Anders på uppdrag av Jan Molin.


Litografin överlämnas. Foto: Eila Johanson

Läs vad Finlands ambassad skriver om mottagningen på sin hemsida här

Den svenska veterandagen 2014
Den svenska Veterandagen firades för tredje gången vid Sjöhistoriska Museet på Djurgården på Kristi himmelfärds dag, torsdagen den 29 maj.
Fem av våra veteraner anmäldes efter årsmötet av skattmästaren CG Johanson som deltagare. De blev inbjudna av Försvarsmakten till lunch före ceremonin. De veteraner som deltog var Åke Carlquist, Bengt Jansson, Kurt Antskog och Jan Kjellberg.
Vid ceremonin medverkade Kung Carl XVI Gustaf, ÖB Sverker Göranson, vice stadsminister Jan Björklund samt försvarsminister Karin Enström.

Klubbmästaren Jens Norén var den som fått styrelsens uppdrag att svara för att våra veteraner fanns på rätt plats vid rätt tillfälle.

    
Kurt Antskog och Jens Norén på läktaren. Foto: Leif Johansson

Den som fotograferade var vår medlem Leif Johansson.

    
Bengt Jansson, Leif Johansson och Jan Kjellberg. Foto: Jens Norén

    
Bengt Jansson och Åke Carlquist. Foto: Leif Johansson

Efter lunchen var det Kurt Antskog som, för gästernas räkning, tackade för maten.

    
Kurt Antskog vid lunchbordet. Foto: Leif Johansson

Vår fana fördes under dagens ceremonier av våra medlemmar Tomas Stålgren och John Boman.

    
Vår fana flankerad av unionsflaggan 1818-1844 samt 1844-1905. Foto: Leif Johansson

Läs informationsfoldern här

De stupades dag 2014
De stupades dag högtidlighålls den tredje söndagen i maj, vilket i år inföll den 18 maj. Vid nattvardsgudstjänsten i Finska Kyrkan representerades föreningen av ett flertal av våra veteraner samt ur styrelsen Eric Björklund.

Vid utmarschen efter gudstjänsten fördes vår fana av Eric Björklund och föreningens krans lades ner vid minnestavlorna över de stupade av vår medlem Stig Wickberg.


    
Eric och Stig. Foto: Gui/Doris Emanuelsson

Efter kransnedläggningen bjöd församlingen på kyrkkaffe och sedan var det en konsert i kyrkan.

Nationella Veterandagen i Stockholm

Den Nationella Veterandagen firades den 25 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.
I år firades Veterandagen för 28:e gången. Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i St. Michel den 27 april i närvaro av presidentparet.
Årets tema var
Kiitollisina kohti tulevaisuutta - Tacksamma emot framtiden. Från vår förening deltog ett femtontal medlemmar (veteraner, styrelseledamöter och övriga medlemmar).

Vår fana fördes vid in- och utmarschen av skattmästaren CG Johanson.


 Vår fana vid utmarschen. Foto: Eric Björklund

Finlands ambassadör Harry Helenius hälsade inledningsvis alla välkomna. Finlands försvarsattaché, överste Anders Gardberg, framförde den finska Försvarsmaktens hälsning till de närvarande.
Båda berörde de många finska krigsveteraner, krigsinvalider och lottor som är bosatta i Sverige och tackade dem för deras gärningar under krigen samt med att återuppbygga Finland. De svenska frivilliga tackades också.

    
Harry Helenius och Anders Gardberg. Foto: Eric Björklund

Festtalet hölls av Sveriges överbefälhavare General Sverker Göranson som höll ett personligt tal riktat till alla veteraner från Finlands krig. Han belyste även de goda relationerna som råder mellan Finland och Sverige inom försvarsområdet.


Sverker Göranson. Foto: Eric Björklund

För musiken svarade Gardessextetten ur Arméns musikkår under ledning av Björn Nyman.


Gardessextetten. Foto: CG Johanson

I samband med förtäringen efter festprogrammet samlades de närvarande veteranerna runt överbefälhavaren.


Veteranerna samlade. Foto: CG Johanson

Läs festprogrammet här

Läs vad Finlands ambassad skriver på sin hemsida här       

Konsert med Kadettkören från Sandhamn
Fredagen den 11 april klockan 16.00 höll kören en konsert i Gyllenhielmska mässen (Kadettmässen) i restaurangbyggnaden på Karlberg.

Det självständiga Finlands Kadettskolas Kadettkör grundades den 8 oktober 1919 och sedan dess har kören uppträtt regelbundet.


Kadettkören sjunger i Helsingfors den 11 maj 1945 . Foto: SA-kuva

Dagens 24 medlemmar i Kadettkören inleder konserten i Gyllenhielmska mässen.


Dagens Kadettkör sjunger på Karlberg den 11 april 2014. Foto: CG Johanson

Ett 20-tal medlemmar, varav fyra veteraner, hade kommit till konserten.


Åhörarna lyssnar till sången. Foto: CG Johanson

Ordföranden i studentkåren, kadettsergeant Olli Saarinen, berättade om Kadettkörens historia samt om dagens verksamhet. Han uttryckte också körens glädje över att få uppträda för veteraner i Sverige.


Olli Saarinen berättar. Foto: CG Johanson

Olli Saarinen överlämnade därefter en gåva till Militärhögskolan Karlberg. Gåvan togs emot av löjtnant
Hanna Saar.


Gåvan överlämnas. Foto: CG Johanson

Efter den mycket välljudande konserten ställdes kör och veteraner upp för fotografering. Veteranerna Björn Råbergh, Jan Kjellberg, Rolf Wiljander samt Kurt Antskog i förgrunden.


Björn, Jan, Rolf och Kurt framför kadetterna. Foto: CG Johanson

Skattmästaren CG Johanson avtackade därefter kören för en mycket trevlig konsert.


CG Johanson tackar för konserten. Foto: Eric Björklund

Efteråt bjöds på kaffe och bulle och samtalen fortsatte runt borden i mer än en halvtimme.

Läs programmet här

Som sista nummer sjöngs traditionsenligt Finlandia

Årsmöte 2014
Föreningen höll sitt 74:e årsmöte lördagen den 15 mars i Samlingssalen på Karlberg i närvaro av ett 40-tal medlemmar.
Läs inbjudan till mötet
här


Samlingssalen 15 mars 2014. Foto: CG Johanson

Inledningsvis hölls Korum av slottspastorn vid Karlbergs Slottskapell, Anders Mattsson från Solna församling.

      
Korum i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Psalmerna Fädernas Kyrka och Vår Gud är oss en väldig borg spelades genom skattmästarens försorg med datorns hjälp och psalmtexterna visades på storbildsskärmen. Som avslutning spelades del av Finlandia framförd av Arméns Musikkår (även det via datorn).

Efter Korum hälsades alla välkomna av föreningens ordförande Bengt Nylander. Ett särskilt välkomnande fick de tre närvarande veteranerna Jan Kjellberg, Bengt Jansson och Kurt Antskog.


Jan, Bengt och Kurt. Foto: CG Johanson

Fredrik Vahlquist utlovades en avtackning vid ett senare tillfälle för sina år som föreningens ordförande.

Därefter genomfördes ordinarie årsmöte. Skattmästaren CG Johanson skötte det tekniska samt visade det inledande bildspelet. Ordföranden läste valda delar av verksamhetsberättelsen varefter skattmästaren redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2013. Revisionsberättelsen upplästes av Hans Liljenstolpe som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Detta fastställdes av årsmötet.
Årsmötet fastställde även den föreslagna årsavgiften på minst 50 kr för år 2015. För medlemmar bosatta utom Sverige fastställdes avgiften till minst 10 €. Båda dessa avgifter är oförändrade.

Valberedningens förslag upplästes av dess ordförande Jan Molin.
Den nya styrelsens sammansättning kan ni se genom att klicka  här

Efter avslutat årsmöte presenterade Eric Björklund sin senaste bok Hemmafrontens Brödraskap (läs om boken här) och sedan presenterade Klaus-Jürgen von Schmidt-Laussitz den kommande minnesskidmarschen den 26-30 mars 2015 (läs mer här).


      
Eric och Klaus-Jürgen. Foto: CG Johanson

Temat för föredraget var "Vart tog Talibanerna vägen?"
Bengt Nylander talade om sin tid som FN:s befälhavare i Afghanistan. Bengt bodde i Kabul men reste runt i så gott som hela landet med hjälp av bil, helikopter och ibland flygplan.

Under föredraget visades en mängd både vackra och ibland tänkvärda bilder. Intresset från deltagarna var stort och under föredraget hördes knappt ett ljud från de närvarande. Bengt berättade på ett mycket initierat sätt och det var hans personliga intryck av landet som framfördes.

På en avslutande fråga om hur Bengt tror det skall gå med landet när det väljs ny president och de västerländska trupperna lämnar, svarade Bengt ..........

Ja, det svaret får ni inte läsa men det hörde vi som var där. Om Bengt blir sannspådd får framtiden utvisa. De som deltog kan konstatera att det borde varit betydligt fler medlemmar som lyssnat på det fantastiska föredraget!

 
Bengt berättar
. Foto: CG Johanson

Som tack för det mycket intressanta föredraget tilldelades Bengt Nylander föreningens Hederstecken som utdelades av skattmästaren CG Johanson.


Bengt erhåller Hederstecknet. Foto: Bibbi Antskog

Kvällen avslutades med att 30 personer deltog i middagen i Restaurang Karlberg.
Stämningen var hög och maten välsmakande. Klubbmästaren Jens Norén hade gjort ett bra arbete.


Samtal vid bordet. Foto: CG Johanson

I samband med kaffet berättade de tre veteranerna varsitt minne från kriget. Detta var ett spontant initiativ och en bättre högtalare skulle behövts. Det får beställas till nästa möte.

Jan Molin ordnade återigen ett lotteri med två litografier. De som vann var Fredrik Vahlquist och Per-Erik Fyhr.
Dessutom fick många lottköpare fina böcker i pris. Dessa var en gåva från två närvarande medlemmar.

    
De glada vinnarna Fredrik och Per-Erik får litografierna av Jan. Foto: CG Johanson

Kurt Antskog tackade för ett fint arrangemang och en god middag genom att sjunga en sång.Kurt framför sin sång. Foto: CG Johanson

Kransnedläggning den 13 mars i Stockholm
Med anledning av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 lade föreningen för femte året i rad ner en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken den 13 mars klockan 13.00.
Det soliga, snöfria och varma marsvädret lockade 25 deltagare.
Finland representerades av sin försvarsattaché överste Anders Gardberg.

Inledningsvis hälsade vår ordförande Bengt Nylander alla välkomna till ceremonin


Bengt hälsar alla välkomna. Foto: CG Johanson

Deltagarna lyssnar till Bengt.


Bengt talar. Foto: CG Johanson

Kransen lades ner och en stunds stillhet hölls för de stupade.

    
Kransen är nerlagd. Foto: CG Johanson

Kurt Antskog var den ende närvarande veteranen detta år.


Kurt och Bibbi Antskog. Foto: CG Johanson

Deltagarna uppställda framför monumentet.


Kerstin Naessén, som fotograferade även detta år, saknas på bilden

Efter ceremonin gick 23 av deltagarna till Värtahamnens terminal för att dricka kaffe. 

Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.
Läs vad som skrevs i vår tidnings sommarnummer år 1986 genom att klicka här

Läs om kransnedläggningen år 2013 här, 2012
här, 2011 här och 2010 här

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2014 postades den 14 februari.

Kurs på Pensionärsuniversitetet
Den 27 januari inledde vår styrelseledamot Eric Björklund en kurs med namnet
"När Finlands sak var vår"
på Pensionärsuniversitetet i Härnösand. Kursen pågick
till den 25 februari och hade 104 deltagare.

Olof Högbergsalen på Sambiblioteket var fullsatt när Eric Björklund inledde sin studiecirkel.

 
Eric till höger. Foto: Gunnar Stattin   

Läs vad Tidningen Ångermanland skrev på sin hemsida den 28 januari här

Läs kursprogrammet här

F 19-dagen högtidlighölls vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi
Den 10 januari högtidlighölls det svenska flygförbandet F 19:s första insats under Vinterkriget. Insatsen ägde rum den 12 januari 1940 men den firades på en vardag, så i år blev det fredagen den 10 januari.

Dagen inleddes med kransnedläggning vid minnesmärket av chefen för Lapplands flygflottilj, överste Harri Leppälaakso och chefen F 21, överste Fredrik Bergman.

 
Överste Fredrik Bergman lägger ner F21:s krans vid F19-minnesmärket i Olkkajärvi. Foto: C-F Geust

 
Överstarna Harri Leppälaakso och Fredrik Bergman. Foto: C-F Geust

I oktober 2012 skrev Peter Zachau till vår förening. Peters far var kusin med flygaren, löjtnant Anders Zachau, som var den förste stupade bland de svenska frivilliga. Peter hade i sin ägo det diplom med medalj som Anders Zachau tilldelades postumt den 20 augusti 1940 av Fältmarskalk Mannerheim. Peters undran var om vi i föreningen var villiga att ta emot diplomet och om vi kunde finna en bra plats för det. Diplomet mottogs av skattmästaren CG Johanson i november 2012.

Diplomet överlämnades senare till den finske flyghistorikern Carl-Fredrik (Calle) Geust som är medlem i vår förening. Calle medförde diplomet till årets F 19-dag.

 
Det inramade diplomet med minnesmedaljen som nu hänger i minnesrummet. Foto: Lapplands flygflottilj

Vid den efterföljande lunchen på flygflottiljen överlämnades diplomet under högtidliga former av chefen F 21 till chefen för Lapplands flygflottilj.

 
Överste Fredrik Bergman överlämnar diplomet. Foto: Lapplands flyglottilj

 
Överste Harri Leppälaakso har mottagit diplomet. Foto: C-F Geust

Läs Calle Geust intressanta redogörelse för F 19-dagen samt flygstriderna 1940 här

Den 11 maj 1940 (nästan två månader efter fredsslutet) blev de i Geust redogörelse omnämnda löjtnant Per Sterner och fänrik Arne Jung repatrierade från krigsfångenskapen i Sovjet och anlände till Helsingfors. Där blev de genast omhändertagna av sjukvårdspersonal. Deras hårda umbäranden kan skönjas i deras fårade ansikten.


    
Foto: SA bild

Dessa fotografier är sannolikt inte publicerade tidigare.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs Slott den 9 januari 2014.


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005