VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2016

För att läsa tidigare år - klicka på respektive årtal

2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005

       (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

Medlemmar
Vid årets slut 2016 uppgick antalet medlemmar till 551. Av dessa var 23 veteraner.

Uppvaktning vid Svenska stenen på Sandudd

Traditionsenlig uppvaktning ägde rum på Sandudds begravningsplats på julafton.


Uppvaktning vid Hjältekorset. Foto: Susanna Lundell

Jan Molin lade ned föreningens krans vid Svenska stenen.
Helsingfors Svenska Reservofficersklubb HSRK svarade för hedersvakt för femte året i rad.

Deltagare var i år löjtnant Joel Sjögren, premiärlöjtnant Richard Lundell, premiärlöjtnant Dick Lundell samt underlöjtnant Edward Lundell.


Joel, Richard, Dick och Edvard står på vakt. Foto: Susanna Lundell

Finlands 99:e Självständighetsdag den 6 december

Självständighetsgudstjänst i Stockholm
Finlands Självständighetsdag hölls en traditionsenlig självständighetsgudstjänst. På grund av renovering av Finska kyrkan hölls gudstjänsten i Tyska kyrkan. Finlands ambassad representerades av Chargé d´Affaires Mikael Antell.

Efter gudstjänsten lades kransar ned vid Finska kyrkans minnestavlor. Vår krans lades ned av styrelseledamoten Eric Björklund.
De två veteranerna Jan Kjellberg och Kurt Antskog deltog i gudstjänsten samt vid kransnedläggningen.


Erik lägger ned kransen. Foto: Okänd deltagare med Erics kamera

75 år sedan Hangökriget
I Hangö genomfördes ett omfattande program under dagen. Vår förening representerades av styrelseledamoten Anders Grafström. Även vår medlem Claes Grafström deltog. Båda med respektive hustru.

Läs hela programmet här

Läs artikel från den 29 november i tidningen Västra Nyland här

Anders och Claes lade under dagen ned en krans från föreningen vid minnestavlan på stadshuset i Hangö.

    
Anders och Claes med vår krans (till vänster). Hedersvakt (till höger). Foto: Anders Grafström

Vid festen i Stadshuset framförde Anders Grafström hälsningar från vår förening.


Anders håller tal. Foto: Eva Grafström

Läs Anders tal här

Läs artikel från firandet i Hangötidningen den 8 december här
I denna artikel beskrivs hur den svenska truppen hissar en flagga som inte var större än en näsduk. Anders Grafström beskriver i en förklarande artikel i Hangötidningen den 22 december hur flagghissningen i verkligheten gick till den 4 december 1941.
Läs den artikeln här

Självständighetsdagen i Helsingfors
Två svenska frivilliga från vinterkriget var inbjudna till Republiken Finlands Presidents mottagning på slottet.
Totalt var 1 800 gäster inbjudna till slottsfesten.

    
Det upplysta slottet. Foto: YLE

Bengt Jansson från Uppsala, som också deltog i Hangöbataljonen 1941, samt Bent Essén från Danderyd var de som fått inbjudan. Som medföljare deltog Gunilla Larsson (Bengts brorsdotter) samt Rosa Essén (Bengts dotter). Reseledare var vice ordförande/skattmästare CG Johanson. Resan startade den 5 december med Viking Mariella från Tegelvikshamnen.

Den 30 november intervjuades Bengt Jansson och Jan-Erik Kjellberg hemma hos Bengt av en reporter från Sveriges Radio. Reportaget sändes den 6 december i Sisuradio.

Lyssna på radioreportaget här (länk till Sveriges Radio)

Hufvudstadsbladet hade ett helt uppslag om Bengt Essén den 6 december. Intervjun gjordes i Bengts hem.

Läs artikeln här

Vid ankomsten till Skatudden den 6 december möttes vi av styrelseledamoten Jan Molin. Efter en kort promenad kunde deltagarna checka in på Hotell Scandic Grand Marina.

På kvällen kom CG till hotellet före promenaden till slottet.

 
Rosa, Bengt E, Gunilla och Bengt J på hotellet före promenaden till slottet. Foto: CG Johanson

Vid presidentmottagningen i slottet hälsade våra veteraner på presidentparet.

 
Bengt Jansson hälsar på Presidenten. Gunilla väntar på sin tur. Foto: CG Johanson från tv

 
Bengt Essén hälsar på Presidenten. Rosa skymd bakom Bengt. Foto: YLE

Bengt Essén blev intervjuad i direktsändning från slottet.

Se på intervjun här (länk till YLE)

Före hemresan den 7 december gjordes ett besök på Sveriges ambassad där vår försvarsattaché Peter Stolt tog emot. Vid besöket deltog även CG och Jan Molin.
Först besöktes den vackra festvåningen.

 
CG, Gunilla, Bengt J, Peter, Bengt N samt Rosa. Foto: Jan Molin

Därefter bjöd Peter på kaffe med hustrus goda bullar i sitt tjänsterum.

 
Bengt J, Gunilla, Jan, Bengt E och Rosa. Foto: CG Johanson

Efter besöket på ambassaden återstod bara återresan till Stockholm med Viking Gabriella. Ombord träffade vi Anders och Eva samt Claes och Eva (alla med efternamnet Grafström) som reste hem från firandet i Hangö

Kransnedläggning i Helsingfors
På Alla Helgons dag, den 5 november, lades en krans ned vid Svenska Stenen på Sandudd. Försvarsmakten stod för kransen som medfördes av vår försvarsattaché  överste Peter Stolt. Från styrelsen deltog Jan Molin.

Ett tiotal deltagare var på plats på Sandudd.

   

Deltagarna vid ingången till Sandudds begravningsplats före ceremonin. Foto: Poppe Taucher

Kransen lades ned av överste Peter Stolt samt vår medlem krigsveteranen Lars Löflund.

 
Peter och Lars med kransen. Foto: Poppe Taucher

En krans lades också ned av representanter för Helsingfors Svenska Krigsveteraner r. f.


Försvarsmaktens krans nedlagd. Foto: Poppe Taucher

Höstmöte 2016
Föreningens höstmöte hölls på Karlberg lördagen den 1 oktober klockan 16:00 i närvaro av cirka 50 inbjudna gäster och medlemmar. Under mötet i Samlingssalen deltog även Finlands försvarsattaché överste Manu Tuominen.
Mötet föregick av ett styrelsemöte klockan 13:30.


Samlingssalen på Karlberg. Foto: CG Johanson

Sex veteraner - Bengt Essén, Björn Råbergh, Jan Kjellberg, Knut Eklund, Kurt Antskog och Rolf Wiljander deltog vid både möte och middag.

Två av veteranerna i entrén före mötet.


Jan Kjellberg samtalar med Björn Råbergh och Anne-Marie Råbergh. Foto: Thomas Ståhlgren

Inbjudna gäster var överste Bo Stennabb, Månen Lundqvist samt Sten Carlsson med hustru Lena Junebeck.

Mötet inleddes med traditionsenligt bildspel som visades av vice ordförande/skattmästare CG Johanson. Därefter hälsade ordförande Bengt Nylander alla välkomna och nämnde de närvarande veteranerna och inbjudna gäster som fick visa upp sig.


Bengt hälsar alla välkomna till höstmötet. Foto: CG Johanson

Ämnet för föredraget var:

 

Sveriges förre försvarsattaché i Finland, överste Bo Stennabb, berättade om försvarssamarbetet med Finland. Ett mycket intressant föredrag som avslutades med många frågor som Bo fick svara på.

 
Bo i talarstolen. Foto: CG Johanson

Åhörarna lyssnade intresserat.

    
Mötesdeltagarna i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Efter föredraget delades tre Förtjänsttecken ut. Det första fick föredragshållaren Bo Stennabb.

 
Bo mottager Förtjänsttecknet. Foto: CG Johanson

Det andra erhöll medlemmen Månen Lundqvist som gett föreningen en mycket stor penninggåva.

 
Månen erhåller sitt Förtjänsttecken. Foto: CG Johanson

Det tredje gavs till Sten Carlsson som har tryckt vår tidning på sitt tryckeri Gracia Repro Stockholm AB sedan år 1987, då det tidigare tryckeriet lades ner. Gracia har nu, efter Stens pensionering, övertagits av Stephan Svensson som tryckte vår senaste tidning.

 
Sten får sitt Förtjänsttecken. Foto: CG Johanson

Eric Björklund sålde, numera traditionsenligt, böcker från Georg Lanns bibliotek före och efter mötet. Ett uppskattat inslag som gav ett fint tillskott till föreningens kassa.

 
Eric vid bokbordet i Samlingssalens entré. Foto: CG Johanson

Mötet i Samlingssalen avslutades som vanligt med Veteranens kvällssång.

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 42 personer. Klubbmästaren Jens Norén gav instruktioner innan vi lämnade Samlingssalen.

 
Jens berättar om middagen. Foto: CG Johanson

Under middagen sjöngs det för veteranen Knut Eklund som dagen efter mötet fyllde 96 år.

 
Knut hyllas inför 96-årsdagen. Foto: CG Johanson

I Jan Molins frånvaro ordnade CG Johanson ett lotteri med två litografier. Gloster Gladiator vanns av Sten Carlsson. Det var Stens hustru Lena som drog vinnarlotten men inget fusk förekom.

 
Sten gratuleras av CG till vinsten. Foto: Jens Norén

Pansarvärnskanonen vanns av Bill Turesson.

 
Bill gratuleras också till vinsten. Foto: Jens Norén

Gästernas tack för middagen framfördes av Bo Stennabb.

 
Bo framför gästernas tack. Foto: CG Johanson

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2016 postades den 12 september.

Hangö udd i krig - historiskt seminarium den 9 till 10 september
Med anledning av att det gått 75 år sedan striderna i Hangö anordnade medborgarorganisationen "Hanko maalimankartalle / Hangö på världskartan", tillsammans med Hangö stad, ett historiskt seminarium i Hangö stadshus festsal.
Jan Molin berättade om Hangöbataljonen
och dess insatser.


Jan Molin till vänster. Foto: Poppe Taucher

Styrelseledamoten Leif Johansson ringde upp veteranen Stig Skogsberg som berättade om sin tid vid Hangö.

Läs vad Stig berättade
här

Leif visade bilder på Stig från 1941,


Leif i talarstolen. Foto: Poppe Taucher

Stig i frivilliguniform,


Foto från Stigs album

 och Stig färdig för marsch till Hangö 3.12.41 klockan 1700,


Foto från Stigs album (redigerat av CG)

samt en nutida bild på Stig med hustru Silva.


Stig och Silva Skogsberg. Foto: Poppe Taucher

Ett uppskattat inslag! Vår förening gjorde bra ifrån sig.

Läs hela tvådagarsprogrammet här

Läs reportage i tidningen Västra Nyland här

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte hos Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt den 11 augusti.

Besök hos en krigsveteran
Den 26 juni var veteranen Jan Kjellberg, styrelseledamoten Stefan Folke samt medlemmarna John Boman och Thomas Ståhlgren på besök hos veteranen Knut Eklund i hans hem. Knut, som blev medlem i föreningen hösten 2015 i en ålder av 95 år, visade sitt fotoalbum och berättade mycket från sin tid vid stödjepunkten Marcus. Det bjöds på fika och Knut berättade också historier om sin tid på sjön. En mycket trevlig dag!


Från vänster: Knut, John, Stefan och Jan. Foto: Thomas Ståhlgren

Läs mer om Knut i reportaget från vårt årsmöte här

Den svenska veterandagen 2016
Den svenska veterandagen firades vid Sjöhistoriska Museet på Gärdet i Stockholm söndagen den 29 maj.
Från styrelsen ansvarade klubbmästaren Jens Norén samt ledamoten Stefan Folke för våra deltagande veteraner samt förde föreningens fana.


Klubbmästaren med föreningens fana. Foto: Stefan Folke

I mitten av mars postade styrelsen ett brev till alla våra veteraner med förfrågan om intresse för deltagande vid den svenska veterandagen. De åtta veteraner som deltog var Bengt Jansson, Björn Råbergh, Jan Kjellberg, Knut Eklund, Kurt Antskog, Marketta Kivisaari, Per-Håkan Reuterfelt samt Yrjö Iivonen. Några veteraner följdes åt av anhöriga.
Veteranerna anlände i god tid före lunchen klockan 12:00 som Försvarsmakten inbjudit till.


Kö till registreringen för lunchen. Foto: Stefan Folke


Bengt Jansson och Kurt Antskog samtalar innan maten serveras. Foto: Maritza Andrade

Våra deltagare fördes till hedersläktaren av Maritza Andrade (klubbmästarens sambo) samt några lediga militärpoliser och de placerades längst fram så de kunde se och höra bra.


Våra veteraner på läktaren. Maritza till höger. Foto: Stefan Folke

Klockan 14:30 ägde den högtidliga ceremonin rum vid minnesmärket Restare. Medverkande var bland andra H M K Carl XVI Gustaf, statsminister Stefan Löven samt överbefälhavaren Micael Bydén.

Tre veteraner hade även bokat biljetter till den efterföljande konserten i Berwaldhallen.
Arméns musikkår, operatrion Divine samt Adolf Fredriks flickkör svarade för framträdandet.


Alla deltagarna på scenen. Foto: Maritza Andrade

Läs Försvarsmaktens programblad för veterandagen här

De Stupades Dag 2016
De Stupades Dag högtidlighölls söndagen den 15 maj i Finska Kyrkan på Slottsbacken i Stockholm klockan 11:00. Gudstjänst, fanparad samt kransnedläggning vid minnestavlorna.
Vår sekreterare Lars Liljenstolpe representerade föreningen med fana och krans.


Fanorna vid kransnedläggningen 2013. Foto: Nicolas von Schmidt-Laussitz

Nationella veterandagen i Stockholm

Den Nationella veterandagen firades den 27 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.


 Finlands ambassad. Foto: CG Johanson

I år firades veterandagen för 30:e gången. Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i Oulu / Uleåborg i närvaro av presidentparet. Årets tema var Vastavirtaan nousee lohen suku / Motströms stiger laxarnas släkte.
Högtidstalare var statsminister Juha Sipilä. Läs talet här

På Finlands ambassad hade cirka etthundra veteraner, lottor och andra inbjudna samlats till Veterandagsfest som började med fanornas ankomst. Den finska fanan fördes av veteranen Kurt Antskog och krigsinvalidernas av veteranen Jan Kjellberg.


 Kurt med den finska fanan. Foto: Eila Johanson

Vår fana fördes av vice ordförande/skattmästare CG Johanson.


 Vår fana vid inmarschen. Foto: Eric Björklund

Ambassadör Jarmo Viinanen inledde med att hälsa deltagarna välkomna.

Läs ambassadörens tal här


 Jarmo Viinanen. Foto: Eric Björklund

Festdeltagarna lyssnar till ambassadörens välkomstord.


 Deltagarna vid de dukade borden. Foto: CG Johanson

Försvarsmaktens hälsning framfördes av överste Manu Tuominen.


 Finlands försvarsattaché. Foto: CG Johanson

Festtalet hölls av chefen för ledningsstaben, generallöjtnant Dennis Gyllensporre.


Dennis Gyllensporre. Foto: CG Johanson

Veteranernas hälsning framfördes av bataljonsläkaren från Fjärrkarelen Heikki Lirberg.

 
Heikki i talarstolen. Foto: Eric Björklund

Musiken spelades av en ensemble ur Marinens musikkår. Dessutom framfördes ett par pianostycken av
Janka Simone Thum.


Ensemblen spelar. Foto: CG Johanson

Efter förtäringen samlades veteraner och lottor till gruppfotografering.


 Veteraner och lottor. Foto: CG Johanson

Firande av krigsslutet den 27 april i Västerås
Vår styrelseledamot Stefan Folke med fru Outi Sorvali Folke deltog i firandet på Mälarhemmet, som är ett äldreboende för finsktalande. Firandet anordnades av Västerås finska krigsveteraner, med sex veteraner bland medlemmarna, till minne av krigsslutet den 27 april 1945.

Stefan var dagen till ära iklädd en uniform från krigstiden, vilket var mycket uppskattat.


Stefan Folke. Foto: Outi Sorvali Folke

Hedersvakten vid minnestavlan bestod av totalt sex personer uppdelade på tre omgångar.


Stefan och en lotta på vakt. Foto: Outi Sorvali Folke


 Minnestavlan. Foto: Outi Sorvali Folke

Efter ceremonin vid minnestavlan fortsatte firandet inomhus med tal, finska sånger och psalmer. Som avslutning bjöds deltagarna på ärtsoppa samt pannkakor.


Stefan blir presenterad för deltagarna av föreningens ordförande Eine Ranta. Foto: Outi Sorvali Folke

Stefan delade under dagen ut ett antal exemplar av vår tidning i medlemsvärvande syfte.

Dokumentärfilmare fick finsk utmärkelse
Vår medlem, dokumentärfilmaren Hans Barnekow, fick den 24 mars mottaga Finlands Krigsveteranförbunds förtjänstmedalj för sina filmer med finsk anknytning. (Hans Barnekow avled sommaren 2016).


Jouni och Hans. Foto: Bill Watts

Överlämnandet ägde rum i Barnekows hem i Falsterbo av ordföranden för Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige, Jouni Knuutila. Med vid överlämningen var också en fotograf från den finska tidningen Ilta Sanomat.

Läs artikeln på Ilta Sanomats hemsida (på finska) här


Läs om Barnekows filmer här

Kransnedläggning i Finlandsparken i Stockholm den 13 mars
Med anledning av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 lade föreningen för sjunde året i rad ned en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken klockan 13:00.


Finlandsmonumentet. Foto: CG Johanson

I det lite kyliga vädret deltog 28 medlemmar. Kurt Antskog var den ende veteranen som närvarade.

Finlands ambassad representerades av sin försvarsattaché överste Manu Tuominen.

Vår ordförande Bengt Nylander hälsade alla välkomna till ceremonin och höll ett kortare anförande.


Bengt talar. Foto: CG Johanson

Därefter lades kransen ned och en tyst minut hölls till minne av de som stupade i Vinterkriget.


Bengt läser texten. Foto: CG Johanson

Text på banden - För Finlands Frihet, Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening.


Kransen nedlagd. Foto: CG Johanson

Vice ordförande/skattmästare CG Johanson arrangerade därefter deltagarna framför monumentet för den obligatoriska gruppbilden


Deltagarna samlade. Foto: Kerstin Naessén

Efter ceremonin följde 25 deltagare med till Värtahamnens terminal där föreningen genom skattmästarens försorg bjöd på fika. 

    
På caféet. Foto: CG Johanson

Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.
Läs vad som skrevs i vår tidnings sommarnummer år 1986 genom att klicka här

Läs om kransnedläggningen år 2015
här, 2014 här, 2013 här, 2012 här, 2011 här och 2010 här

Årsmöte 2016
Föreningen höll sitt 76:e årsmöte lördagen den 12 mars i Filmsalen på Karlberg i närvaro av drygt 70 medlemmar och inbjudna, varav tre veteraner.
Läs inbjudan till mötet här


Karlbergs Slott med stor flaggning vid årsmötet 2012. Foto: CG Johanson

Före och efter mötet sålde Eric Björklund böcker från Georg Lanns bibliotek.


Bokbordet dukat. Foto: CG Johanson

I vestibulen möttes de båda veteranerna Knut Hedlund och Bengt Jansson.


Knut till vänster och Bengt till höger. Foto: Leif Johansson

Inledningsvis hölls Korum av kyrkoherde Anders Mattsson från Solna församling. Korumslag, psalmer och Finlandia framfördes genom vice ordförande CG Johansons försorg med hjälp dator.

Efter Korum hälsades alla välkomna av föreningens ordförande Bengt Nylander.


Bengt i talarstolen. Foto: CG Johanson

Därefter genomfördes ordinarie årsmöte. Skattmästaren CG Johanson skötte det tekniska samt visade det inledande bildspelet. Verksamhetsberättelsen visades på skärmen och kommenterades av ordföranden.
Verksamhetsberättelsen för 2015 kan läsas här

S
kattmästaren redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2015. Revisionsberättelsen upplästes av Hans Liljenstolpe som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Detta fastställdes av årsmötet.
Årsmötet fastställde även den föreslagna årsavgiften på minst 50 kr för år 2017. För medlemmar bosatta utom Sverige fastställdes avgiften till minst 10 € eller 100 kr. Båda dessa avgifter är oförändrade.

Valberedningens förslag upplästes av dess ordförande Jan Molin.
Den nya styrelsens sammansättning kan ni se genom att klicka  här

Temat för föredraget var "I Fjärrpatrullerna - Karl Johan Norrgårds 13 färder med avdelning Kuismanen 1941-1944". Patrik Berghäll från Åbo, som skrivit en bok med samma namn, höll en mycket intressant föreläsning.


Föreläsaren

Många originalbilder från fjärrpatrullerna visades tillsammans med beskrivande kartor..

      
Snabb tillbakaryckning i 138 km då fienden jagade (vä), Norrgård i täten på väg till Petrovskij Jamiin (hö)

Efter föredraget tilldelades Patrik Berghäll föreningens Hederstecken.


Patrik erhåller Hederstecknet. Foto: Stefan Folke

Hans Liljenstolpe, som avböjt omval som revisor, fick Hederstecknet för mångårigt utfört arbete.


Hans avtackas. Foto: CG Johanson

Veteranen Knut Eklund (född 1920) blev medlem i föreningen den 30 november 2015. "Bättre sent än aldrig". Han tilldelades den litografi som utdelades till veteranerna vid 75-årsjubileet för ett år sedan.


Bengt överlämnar litografin till Knut. Foto: CG Johanson

Därefter hölls en auktion på en inramad affisch från Vinterkriget. Den ropades in av Finlands försvarsattaché överste Manu Tuominen och kommer få en plats på Finlands ambassad.


Bengt, affischen och Manu. Foto: CG Johanson

Som avslutning på mötet i Filmsalen spelades traditionsenligt Veteranens Kvällssång.

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 57 personer. Klubbmästaren Jens Norén hade komponerat en välsmakande meny.

           
Middagsgästerna. Foto: CG Johanson

I samband med middagen utlottades som vanligt två litografier av konstnären Sture Gripenberg. Jan Molin berättade om konstnären innan försäljningen inleddes. Lottförsäljningen gick bra och gav ett fint tillskott till föreningens kassa.

Vinnarlotterna drogs av Manu Tuominens fru Katarina Pettersson.


Jan assisterar Katarina som gräver fram vinstlotterna. Foto: CG Johanson

De lyckliga vinnarna blev Lars Järvirova, som vann Gloster Gladiator, och Henrik Lindberg som fick pansarvärnskanonen.

      
De glada vinnarna Lars och Henrik får litografierna av Jan. Foto: CG Johanson

Vid kaffet tog Knut Eklund fram sitt fotoalbum med bilder från kriget. Många ville se de unika bilderna.


Knut berättar för Katarina och Bengt. Foto: CG Johanson

En av bilderna ur albumet. Text på baksidan: På stödjepunkten "Marcus" vid floden Jandeba har ett papptält rests, innan arbete påbörjas med korsu-arbetena.


Bild från fotoalbumet. Knut i mitten. Foto av bilden: CG Johanson

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2016 postades den 9 februari.

I år blev det ett informationsblad med färre sidor beroende på kommande byte av redaktör.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs Slott den 14 januari 2016. 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005