VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen jubileumsåret 2017

För att läsa tidigare år - klicka på respektive årtal

2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005

       (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den äldsta längst ner)

För att återgå till innevarande år - klicka här

Medlemmar
Vid årets slut 2017 uppgick antalet medlemmar till 544. Av dessa var 13 veteraner.

Uppvaktning vid Svenska stenen på Sandudd

Traditionsenlig uppvaktning ägde rum på Sandudds begravningsplats på julafton.

Jan Molin städade vid stenen före uppvaktningen, tände ljus samt lade ned föreningens krans.


Svenska stenen på julaftonsmorgonen. Foto: Stig Tenlenius

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb HSRK svarade för hedersvakt för sjätte året i rad.

I år omfattade hedersvakten även den nya minnesstenen för danska frivilliga, som rests till vänster om vår sten.


Uppvaktning vid danska och svenska minnesstenarna. Foto: Susanna Lundell

Finlands 100:e Självständighetsdag den 6 december

         


Finlands 100-årsdag hölls en jubileumsgudstjänst i Storkyrkan klockan 10:00. Kyrkan var fylld till bredden av besökare som ville hedra Finland 100 år.

Besökarna anländer till Storkyrkan. Foto: CG Johanson

Fanor och kransar fanns på plats.

         

Vår fana (till höger) och vår krans (i mitten) i Storkyrkan. Foto: CG Johanson

Inledningsvis sjöng en barnkör från musiklekisbarnen några finska sånger.


Musiklekisbarnen sjunger.
Foto: CG Johanson

Finlands ambassadör Matti Anttonen hälsade alla välkomna till jubileumsgudstjänsten samt läste upp republiken Finlands presidents hälsning till utlandsfinländare.


Ambassadören talar. Foto: CG Johanson

Se och lyssna till presidentens tal här

Efter gudstjänsten tågade man till Finska kyrkan där kransnedläggning ägde rum vid minnestavlorna. Vår krans lades ned av vice ordförande CG Johanson och fanan fördes av klubbmästaren Jens Strålenhielm.
De tre veteranerna Jan Kjellberg, Kurt Antskog och Stig Wickberg deltog i gudstjänsten samt vid kransnedläggningen.


Kransar och blommor nedlagda. Foto: CG Johanson

 


En fundersam fanförare. Foto: CG Johanson

Efter kransnedläggningen bjöd Finska församlingen på kyrkkaffe.

Klockan 13:00 genomfördes en jubileumskonsert i Storkyrkan, som även då var helt fullsatt.

På kvällen hölls en galakonsert i Berwaldhallen i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia, där gästerna inbjudits av Finlands ambassadör.


Vackert arrangemang vid trapporna i Berwaldhallen. Foto: CG Johanson

Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av dirigenten Jukka-Pekka Saraste, Radiokören samt Karita Mattila framförde kända finska musikstycken. Värd och konferencier var Mark Levengood.


Mark Levengood. Foto:
Från livestreamingen

Som avslutning spelades och sjöngs Jean Sibelius Finlandia.
En helt fantastisk konsert och en fin hyllning till Finland på 100-årsdagen.


Finlandia framförs. Foto: CG Johanson

Konserten streamades över nätet i direktsändning. Se och lyssna här
Konserten kan ses i en månad från den 6 december.

Ordförande Bengt Nylander och vice ordförande CG Johanson samt veteranerna Kurt Antskog och Jan Kjellberg var bland de inbjudna. Veteranerna fick under pausen hälsa på kungaparet.


Anna och Bengt Nylander, Jan Kjellberg samt CG och Eila Johanson efter konserten . Foto: Jan Kjellbergs dotter

Självständighetsdagens militärparad samt presidentmottagning

         

Den årliga militärparaden på Självständighetsdagen genomfördes i Kuopio i Norra Savolax.

Se paraden på YLE Areena här

Republiken Finlands Presidents mottagning på slottet genomfördes för 79:e gången.


Slottet upplyst i blått och vitt. Foto: YLE

Se mottagningen på YLE Areena här

Invigning av Det nationella minnesmärket över vinterkriget
Torsdagen den 30 november, på 78-årsdagen av vinterkrigets utbrott, invigdes det nationella minnesmärket över vinterkriget. Monumentet är placerat framför
Huvudstaben på Kaserntorget i Helsingfors.


Monumentet före invigningen. Foto: CG Johanson

Tre presidenter (Sauli Niinistö, Tarja Halonen och Martti Ahtisaari), många veteraner och lottor, deltagare i Kommittén för vinterkrigsmärket, särskilt inbjudna samt många åskådare närvarade vid ceremonin. Vår förening representerades av vice ordförande CG Johanson.

Festtalet hölls av Republikens president Sauli Niinistö.


Festtalaren. Foto: CG Johanson

Vinterkrigsmärkets beskyddare, president Martti Ahtisaari, förklarade minnesmärket invigt och belysningen tändes.


Det upplysta monumentet.. Foto: CG Johanson

Minnesmärket, med namnet Ljusbringaren, har skapats av skulptören Pekka Kauhanen och är över 10 meter högt med en vikt av cirka 6 000 kilo. Märket består av en soldat som står på en jordglob.

Inuti globen finns 105 bilder från vinterkriget. Meningen är att betraktaren skall gå runt och se in genom alla fönster för att studera bilderna.


Vyn genom ett av fönstren. Foto: CG Johanson

Bland alla svartvita bilder syntes frivilligkårens rekryteringsaffisch i färg.


Den kända affischen. Foto: CG Johanson

Efter invigningen bjöd statsminister Juha Sipilä på en mottagning i Ständerhuset.


Ständerhusets pampiga trapphall. Foto: CG Johanson

En riklig buffé med välsmakande mat serverades i de olika salarna.


Ett av bufféborden. Foto: CG Johanson

Läs vad Hufvudstadsbladet skrev på sin hemsida här

Tv-intervju med vår tidnings redaktör
I Sveriges Televisions finska nyhetsprogram Uutiset den 29 november, sändes en intervju med Eric Björklind.

Intervjun ingick i serien Heja Finland.


Eric intervjuas. Foto: Från Svt Uutiset

Intervjun är borttagen från Svt hemsida

Yllesockor till veteranerna
Vid ett möte på Finlands ambassad den 14 november erhöll veteranen Kurt Antskog sina finska veteransockor, som överlämnades av vice ordförande CG Johanson


Kurt med sitt paket. Foto: CG Johanson

Kransnedläggning i Helsingfors
På Alla Helgons dag, den 4 november, lades en krans ned vid Svenska Stenen på Sandudd. Försvarsmakten stod för kransen som medfördes av vår försvarsattaché  överste Peter Stolt. Från styrelsen deltog Jan Molin.

Ett tiotal deltagare var på plats på Sandudd samt vid den efterföljande lunchen hemma hos försvarsattachén.


Carl-Johan Hindsberg samt Peter Stolt. Foto: Anders von Bell

Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. lade också ned en krans.


Kransarna nedlagda. Foto: Anders von Bell

Representation - föreningens fana
Föreningens fana fördes i Lidingö Kyrka den 1 november klockan 15:00 vid begravning av veteranen Bengt Jansson. Föreningen representerades av veteranen Jan Kjellberg, vice ordförande CG Johanson samt styrelseledamoten Leif Johansson. Alla tre höll varsitt kortare anförande i samband med minnesstunden.


Lidingö Kyrka. Foto: CG Johanson

Södra Finlands Krigsveterandistrikt rf - 50-årsjubileum
Jubileet ägde rum i Saga Congress Center i Vanda utanför Helsingfors lördagen den 14 oktober.
Representanter för vår förening var CG Johanson och Jan Molin.

Programmet inleddes klockan 15:00 med musik av Dragsviks traditionsmusikkår under ledning av Helge Dahl.


Helge Dahl dirigerar. Foto: CG Johanson

Nästa programpunkt var utsändande av en kranspatrull. Kyrkoherde Martin Fagerudd välsignade kransen och musikkåren spelade Narvamarschen.


Kyrkoherden och kranspatrullen. Foto: CG Johanson

För välkomstorden svarade distriktets ordförande Carl-Johan Numelin.


Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till festen. Foto: CG Johanson

Efter välkomstord sjöng Akademiska Sångföreningen tre sånger varav den sista var Finlandia. Mycket vackert!


Kören sjunger. Foto: CG Johanson

Festtalet hölls av riksdagsledamoten Stefan Wallin.


Festtalaren Stefan Wallin Foto: CG Johanson

Efter sång av operasångare Heikki Orama framfördes hälsningar från talarstolen.
För den första hälsningen svarade Finlands Krigsveteranförbunds vice ordförande Pertti Suominen.


Pertti Suominen i talarstolen. Foto: CG Johanson

Därefter framfördes vår förenings hälsning av vice ordförande CG Johanson.


CG framför en hälsning från Sverige. Foto: Jan Molin

Som avslutning överlämnade CG ett lyckönskningstelegram till distriktets ordförande.


CG överlämnar lyckönskningen. Foto: Jan Molin

Försvarsmaktens hälsning framfördes av överstelöjtnant Vesa Sundvist.


Den tredje hälsningen framförs. Foto: CG Johanson

Efter de tre talarna bjöds på mer sång av Heikki Orama som avslutade med Veteranens Kvällssång.
Som sista programpunkt sjöng deltagarna Finlands nationalsång Vårt land.

Efter en kortare paus serverades en välsmakande festmåltid varefter firandet fortsatte med
dans till orkesterduon Uniset.

Läs jubileumsprogrammet med menyn här


Läs artikeln i Veteranposten här

Mottagande av gåva samt utdelning av Förtjänsttecken i Helsingfors
Vid ett möte lördagen den 14 oktober i Helsingfors fick föreningen mottaga en generös penninggåva av Krigsskadestiftelsen.

Efter ett möte i Stockholm med vår ordförande den 21 augusti beslutade stiftelsens styrelse att ge vår förening en penninggåva.

Läs om mötet i augusti här

Vid vår förenings styrelsemöte den 30 september beslutades att gåvan skall användas till våra kvarvarande veteraner.

Den som överlämnade gåvan var Krigsskadestiftelsens ordförande Harri Kainulainen och den mottogs av vice ordförande CG Johanson. Med vid mötet var också Jan Molin.


Harri och Jan vid fikabordet. Foto: CG Johanson

För den generösa gåvan tilldelades Krigsskadestiftelsen vårt Förtjänsttecken.


CG överlämnar Förtjänsttecknet. Foto: Jan Molin

Höstmöte 2017
Föreningens höstmöte hölls i Samlingssalen på Karlberg lördagen den 30 september klockan 16:00 i närvaro av cirka 35 deltagare.

Läs mötesprogrammet här

Mötet föregicks av ett styrelsemöte klockan 13:30.
Två veteraner - Jan Kjellberg och Knut Eklund, deltog vid både möte och middag.
 


Samlingssalen på Karlberg före mötets start. Foto: CG Johanson

Mötet inleddes med traditionsenligt bildspel som visades av vice ordförande/skattmästare CG Johanson. Därefter hälsade ordförande Bengt Nylander alla välkomna och nämnde de närvarande veteranerna som fick visa upp sig.

Föredragshållare var Finlands nytillträdde försvarsattaché, kommodor Rami Peltonen som talade om "Finlands försvarsmakt av idag". Ett mycket intressant föredrag!


Rami Peltonen i talarstolen. Foto: CG Johanson

De intresserade åhörarna ställde många frågor.

    
Mötesdeltagarna i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Efter föredraget tilldelades Rami Peltonen föreningens Förtjänsttecken.

 
Rami mottager Förtjänsttecknet av Bengt. Foto: CG Johanson

Vår styrelseledamot Stefan Folke gjorde ett utmärkt arbete i samband med flottbesöket och veterantältet vid STHLM/SUOMI på Skeppsbron den 25-26 augusti. För det nedlagda arbetet och den goda reklamen för vår förening tilldelades Stefan vårt Förtjänsttecken.

 
Stefan mottager Förtjänsttecknet. Foto: CG Johanson

Läs mer om arrangemanget på Skeppsbron här

Jan Molin informerade om den finska Facebook-gruppen "Yllesockor till veteranerna", Finland 1OO år".
Jan hade medfört sockor från Finland till alla veteraner i vår förening.

         
Sockorna var fint förpackade med namnet på tillverkaren på baksidan. Foto: CG Johanson

Läs följebrevet till sockorna här

De första som fick sina sockor var de närvarande veteranerna Jan Kjellberg och Knut Eklund.

         
Jan K och Knut mottager sina paket av Jan M. Foto: CG Johanson

Genom vår styrelseledamot Leif Johanssons försorg kommer övriga veteraner att erhålla varsitt par.

Två dagar efter mötet erhöll Bengt Jansson i Uppsala sitt paket av Leif Johansson.

 
Bengt har fått sina sockor den 2 oktober. Foto: Leif Johansson

Vår tidnings redaktör Eric Björklund berättade om artikelserien "Min pappa var frivillig soldat".
Eric önskade att så många som möjligt som kan skall sända in en artikel till vår tidning. Hjälp med utformningen kan erhållas av Eric. Kontakt: eric.bjorkluns@finlandsfrivilliga.se

 
Eric berättar om artikelserien. Foto: Leif Johansson

Mötet i Samlingssalen avslutades som vanligt med Veteranens kvällssång.

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 30 medlemmar.

         
Middagsgästerna på plats. Foto: CG Johanson

Jan Molin hade denna gång medfört en litografi av Sture Gripenberg. Lottförsäljningen sköttes av klubbmästaren Jens Strålenhielm (som tidigare haft efternamnet Norén).

 
Eric köper lotter av Jens medan CG övervakar det hela. Foto: Stefan Folke

Den vinnande lotten drogs av kommodor Rami Peltonen.
Den lyckliga vinnaren blev klubbmästarens sambo Maritza Andrade.

 
Maritza och Jan med litografin. Foto: CG Johanson

Som avslutning på dagen tackade Rami Peltonen för möte och middag.

 
Rami tackar. Foto: Stefan Folke

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2017 postades den 11 september.

Stumfilm från vinterkriget fick ljud
Under vinterkriget spelade kapten Gösta Wetterhall in en stumfilm på 14 minuter. Filmen tillhör Kungl Biblioteket och heter  "Med 16. jägarkompaniet vid Märkäjärvi 1940." Kungl Biblioteket har varit i kontakt med Eric Björklund för att kunna ljudsätta filmen med hjälp av veteranen Bengt Jansson, 99 år, Uppsala. Fredagen den 1 september gjordes ljudupptagning av det Bengt såg på stumfilmen. Med vid tillfället var förutom Bengt Jansson också SFM:s styrelseledamöter Eric Björklund och Leif Johansson samt Tony Ericsson från Kungl Bibliotekets filmarkiv, Grängesberg. Avsikten är att filmen på sikt ska läggas ut på Kungl Bibliotekets och Svenska Filminstitutets hemsida (www.filmarkivet.se).


Bengt Jansson kommenterar filmen från vinterkriget med support av SFM:s styrelsemedlemmar
Leif Johansson och Eric Björklund. Foto: Tony Ericsson

Finlandsfrivilliga deltog i veterantältet vid STHLM/SUOMI 25-26/8
Vid firandet av Finland 100 år i Stockholm den 24-26 augusti deltog vår förening i veterantältet.
Det finska minfartyget MHC Katanpää låg vid Skeppsbron nr 105. Under lördagen var det öppet för allmänheten klockan
11:00 till 15:00. Fazer serverade kaffe.


Fartyget vid Skeppsbron. Foto: Stefan Folke

Vid fartyget visades det nya finska automatgranatkastarsystemet NEMO (monterat i en container).


NEMO på Skeppsbron. Foto: Ari Haverinen

På kajen fanns veterantältet, som var ett samarbete mellan de finska veteranorganisationerna i Stockholm och vår förening.


Veterantältet med föreningarnas fanor. Foto: Stefan Folke

De flesta föremålen i tältet var utlånade av vår styrelsemedlem Stefan Folke som också närvarade under arrangemanget iklädd en svensk uniform från vinterkriget.


Stefan i "full mundering". Foto: Outi Sorvali Folke


Interiör från tältet. Foto: Stefan Folke

Vid tältet närvarade även veteranerna Jan Kjellberg och Kurt Antskog, beredda att svara på besökarnas frågor.

Under fredagen hade Finlands försvarsattaché, kommodor Rami Peltonen, bjudit in gäster till en mottagning i anslutning till minfartyget och veterantältet.


Sittande från vänster - veteranerna Jan Kjellberg och Kurt Antskog. Från höger - Kjellbergs särbo med sitt barnbarn. Foto: Stefan Folke

Sveriges Överbefälhavare, general Micael Bydén, hälsade på våra veteraner i samband med mottagningen.


ÖB hälsar på Jan och Kurt. Foto: Stefan Folke

Under lördagen besöktes minfartyget av nästan 1.000 nyfikna. Veteranföreningarnas fanor syntes bra vid tältet.


Veteranföreningarnas fanor vid tältet. Foto: Ari Haverinen

Hundratals av besökarna var även inne och bekantade sig med föremålen och informationen i veterantältet.


Många intresserade besökare i tältet. Foto: Ari Haverinen

Läs hela programmet för STHLM/SUOMI här

Möte med Krigsskadestiftelsen. Information om Finlandsfrivilliga

Styrelsen för den finska Krigsskadestiftelsen genomförde ett besök i Stockholm den 21 augusti.

I samband med besöket önskade de en information om Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening. Vår ordförande Bengt Nylander berättade om vår förening vid mötet på Hotell Diplomat.

Med under mötet var också veteranen Jan Kjellberg samt styrelseledamoten Leif Johansson.


Deltagarna samlade. Foto: Leif Johansson

Styrelsen genomförde resa till Hangö och Helsingfors
Den 29 till 30 juni var huvuddelen av styrelsen med fruar/sambo samlad i Finland. Deltog gjorde även vår veteran från Fjärrkarelen Jan Kjellberg samt medlemmarna Kerstin Naessén med sin man Lars-Richard Karlsson. Var och en bekostade såväl resa som inkvartering på hotell.

Det digra programmet var omfattande.

Vi inledde med ett besök i Hangö stadshus, där stadsstyrelseordföranden Sture Söderholm tog emot.


Flaggning framför stadshuset. Foto: Stefan Folke


Deltagarna väntar på att få gå in. Foto: Stefan Folke

Inledningsvis berättade vår värd om själva stadshuset.


Sture Söderholm till höger. Foto: CG Johanson

Därefter fick vi en intressant genomgång om Hangö stad och samtidigt bjöds på smörgåstårta med kaffe eller té. Som tack överlämnade Bengt Nylander en litografi av vår medalj.


Sture mottager litografin. Foto: CG Johanson

Vi fick även se en film inspelad vid firandet i Hangö den 6 december 2016.

Efter besöket i stadshuset körde styrelsen till det utbyggda och återinvigda Frontmuseet där det hölls styrelsemöte.


Frontmuseet efter renovering och utbyggnad. Foto: CG Johanson

Då övriga resenärer anslutit sig genomfördes kransnedläggning vid minnesstenen över Hangöbataljonen.


Bengt Nylander och Jan Kjellberg med kransen. Foto: CG Johanson


Kransen nedlagd vid minnesstenen. Foto: CG Johanson

Efter kransnedläggningen var det dags för kaffe med kaka i den nybyggda delen av museet och sedan besök vid den nya utställningen och de renoverade värnen samt krigsstigen.


Den nya montern om den svenska frivilligbataljonen. Foto: CG Johanson


Vår framlidne ordförande Orvar Nilssons frivilligspänne i den nya utställningen. Foto: CG Johanson

Som avslutning på torsdagen såg vi på friluftsteatern Okänd Soldat i Harparskog.


Ingången till friluftsteatern i Harparskog. Foto: CG Johanson

Före teatern serverades ärtsoppa, knäckebröd och vatten vid ett reserverat bord i kvällssolen.


Middag i Harparskog. Foto: CG Johanson

Den stora arenan "mitt i skogen" rymde 800 personer och det var helt fullsatt.


Publiken väntar på att skådespelet skall börja. Foto: CG Johanson

Föreställningens producent Kerstin Karlberg hälsade på vår veteran innan föreställningen började.


Kerstin hälsar på Jan. Foto: Stefan Folke

Läs på Okänd Soldats hemsida här

Fredagen inleddes med kransnedläggning vid Svenska stenen på Sandudd. Inledningsvis berättade Bengt Nylander om begravningsplatsen och de arrangemang som genomfördes där då han var vår försvarsattaché i Finland.

Sedan berättade Jan Kjellberg om de han kände bland dem som har sitt namn på stenen.


Jan berättar. Foto: CG Johanson

Jan Molin hade därefter en noggrann genomgång om var och en av de tretton stupade.


Kransnedläggningen på Sandudd. Foto: CG Johanson

Kransen lades ned av Jan Kjellberg och Bengt Nylander vilket följdes av en tyst minut.

c
Bengt och Jan med kransen. Foto: CG Johanson


Kransen nedlagd. Foto: CG Johanson

Efteråt blev det bilfärd till Gamla Saluhallen i Helsingfors centrum för en avslutande fika. En del åkte sedan hem med Viking Mariella medan andra stannade kvar några eller många dagar i Finland för fortsatt semester.

Försvarsmaktens Flaggfest - utdelning av Hederstecken
Finska Försvarsmaktens Flaggfest den 4 juni firades i Sverige, beroende på pingsten, med en mottagning på Finlands ambassad den 7 juni. Vår förening representerades av flera veteraner, medlemmar och styrelsemedlemmar.

Huvudfirandet i Finland med Försvarsmaktens parad genomfördes i Helsingfors.

 


Finlands ambassad. Foto: CG Johanson

De som bjudit in till Flaggfesten var Finlands avgående försvarsattaché överste Manu Tuominen med fru Katarina Pettersson, samt tillträdande försvarsattaché kommodor Rami Peltonen med fru Raija Pirhonen.

Som tack för ett mycket gott samarbete med vår förening tilldelades Manu Tuominen vårt Hederstecken, vilket överlämnades av vår vice ordförande CG Johanson.


Katarina övervakar överlämningen. Foto: Eila Johanson

 


Raija Pirhonen och Rami Peltonen. Foto: CG Johanson

Kronprinsessan höll tal i Järfälla den 6 juni
I ett direktsänt program på Nationaldagen i Tv4 Play höll Kronprinsessan Victoria ett tal, där hon nämnde våra finlandsfrivilliga.


Foto: Från Tv4 Play

Se programmet här (inleds med reklam)

Läs Kronprinsessans tal här (delen om finlandsfrivilliga är gulmarkerad)

Krigsveteraner minns - program från SR P1 den 6 juni
I ett program från Sveriges Radio - P1 Specialprogram, intervjuades två finska veteraner om deras upplevelser under kriget. Meteorologlottan Katrin Berggren och vår medlem Kurt Antskog berättar om sina upplevelser.

Ett mycket bra program, gjort av Soili Huokuna, som alla rekommenderas att lyssna på!


Foto: Soili Huokuna, Sveriges Radio

Läs mer på SR hemsida samt lyssna på programmet här

Hangö Frontmuseum återinvigt
Den 2 juni återinvigdes det om- och tillbyggda Frontmuseet i Lappvik på Hangö udd.

Vår förening representerades av Claes Grafström som överlämnade en minnesgåva från föreningen till museet. Deltog gjorde även vår styrelseledamot Jan Molin samt Sveriges försvarsattaché överste Peter Stolt.


Frontmuseet som det såg ut vid vår resa för att högtidlighålla Hangö 60 år den 17 maj 2001. Foto: CG Johanson


Claes lade ned blommor vid minnesstenen. Foto: Claes Grafström


Vy från ingången där caféet låg tidigare. Foto: Claes Grafström


Den nya utställningen. Foto: Claes Grafström


Den nyligen upphittade ryska granatkastaren. Foto: Claes Grafström

Museet öppnades för allmänheten söndagen den 4 juli.

Läs om öppettider, biljettpriser med mera på museets hemsida här

Läs reportage och se video från YLE Nyheter om ombyggnaden av Frontmuseet här

Läs reportage i tidningen Västra Nyland här

Svenska Veterandagen måndagen den 29 maj
Den Svenska Veterandagen firades vid Sjöhistoriska Museet på Djurgården i Stockholm.
Från styrelsen ansvarade Leif Johansson och Stefan Folke för våra deltagande veteraner samt förde föreningens fana.


Stefan med fanan samt Leif (till höger). Foto: Thomas Hagman

Veteranerna Björn Råbergh, Jan Kjellberg, Bengt Jansson och Per-Håkan Carlander-Reuterfelt samtalade i solskenet i väntan på ceremonin.                        


Från vänster - Björn, Jan, Bengt och Per-Håkan. Foto: Stefan Folke

Förutom dessa fyra deltog också veteranerna Marketta Kivisaari, Kurt Antskog samt Knut Eklund.                       


Knut till höger samt dottern Annika von Ahlenfelt bredvid Bengt. Foto: Stefan Folke

Överbefälhavaren hälsade på några av våra veteraner.                       


ÖB samtalar med Jan och Bengt. Foto: Leif Johansson

Läs det detaljerade programmet här

De Stupades Dag söndagen den 21 maj
På grund av renoveringen av Finska kyrkan högtidlighölls De Stupades Dag med gudstjänst i Tyska kyrkan kl. 13:30. Kransnedläggning ägde därefter rum vid minnestavlorna på Finska kyrkans gård. Vår förenings krans lades ned av vår redaktör Eric Björklund..


Denna bild visar Eric vid kransnedläggningen på Finlands Självständighetsdag 2016

I Lappeenranta/Villmanstrand i Södra Karelen välsignades och jordfästes 38 oidentifierade stupade finländska soldater.
10 av dem hade stupat i vinterkriget och 28 i fortsättningskriget. 32 av dem har hittats på Karelska Näset och 6 på olika krigsskådeplatser i Ladoga-Karelen.


Foto: Lehtikuva - Lauri Heino

Nationella veterandagen i Stockholm

Den Nationella veterandagen firades den 27 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.


 Finlands ambassad 2017-04-27. Foto: CG Johanson

I år firades veterandagen för 31:a gången. Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i Lahti / Lahtis
i närvaro av presidentparet, statsministern samt hela försvarsledningen.
Årets tema var Sinun veteraanipäiväsi - Din veterandag
.

Läs talet av Republiken Finlands president Sauli Niinistö i Lahti här

På Finlands ambassad hade ett stort antal veteraner, lottor och andra inbjudna samlats till Veterandagsfest som började med fanornas ankomst. Krigsinvalidernas fana fördes av veteranen Jan Kjellberg och vår förenings fana av vice ordförande / skattmästare CG Johanson.


 Klipp från Svt Uutiset

    
 Fanorna förs in. Foto: Eila Johanson

Försvarsmaktens hälsning framfördes av major Jarmo Vilo som tjänstgör på SWEDINT/NCGM i Kungsängen. Han talade om det militära samarbetet mellan Finland och Sverige och framförde även ett tack till de närvarande veteranerna för deras uppoffringar.


 Jarmo Vilo. Foto: CG Johanson

Nästa programpunkt var körsång av fyrorna från Sverigefinska skolan i Stockholm som framförde tre välkända sånger på finska. De fick mycket applåder av festpubliken.


 Barnen sjunger till pianomusik. Foto: CG Johanson

Festtalet hölls av minister Mikael Antell som också framförde tack till veteranerna som under krigen gjorde så att Finland kunnat behålla sin självständighet och i år fira 100 år. Ministern nämnde även besöket av Republikens president Sauli Niinistö vid firandet den 13 mars. Det var viktigt för presidenten att genom sin närvaro personligen få tacka de svenska frivilliga för deras insatser i Finland.


 Festtalaren. Foto: CG Johanson

Läs ministerns tal här

Veteranernas hälsning framfördes av bataljonsläkaren från Fjärrkarelen Heikki Lirberg.

 
Heikki i talarstolen. Foto: CG Johanson

Som en överraskning för deltagarna anlände Finlands förre president Tarja Halonen som tagit sig tid att komma till ambassaden från ett annat arrangemang i Stockholm.

 
Tarja Halonen höll ett kortare tal. Foto: CG Johanson

Del ur Livgardets Dragonmusikkår framförde därefter Marschsång av A Mustonen / F E Sillanpää.

 
Musikerna gör sig beredda. Foto: CG Johanson

Efter marschsången spelades Maamme / Vårt land som sjöngs av deltagarna.

Programmet avslutades med att fanorna fördes ut.

    
 Fanorna förs ut. Foto: Juha Joki

Då fanorna avlägsnats serverades kaffe, smörgåsar, bullar samt läskande drycker.

    
 Serveringen påbörjas. Foto: CG Johanson

Läs vad Finlands ambassad skriver på sin hemsida här

Ett stort tack till Finlands ambassad för den trevliga dagen!

Föredrag i Helsingfors den 27 mars
Vår styrelseledamot Jan Molin höll föredrag under ämnet "Det brinner hos grannen" vid möte med Logen nr 4 Sveaborg (Odd Fellow) måndagen den 27 mars. Ett 50-tal mycket intresserade och vetgiriga medlemmar deltog. Även Republiken Finlands Presidents besök i Stockholm den 13 mars uppmärksammades.

Kransnedläggning vid Finlandsmonumentet den 13 mars
Med anledning av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 höll vår förening traditionsenlig kransnedläggning i Finlandsparken klockan 13:00.

Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.
Läs vad som skrevs i vår tidnings sommarnummer år 1986 genom att klicka här

Läs om kransnedläggningen år 2016 här, 2015
här, 2014 här, 2013 här, 2012 här, 2011 här och 2010 här

För att högtidlighålla Finland 100 år och för att hedra de svenska Finlandsfrivilliga veteranerna deltog Republiken Finlands president Sauli Niinistö, H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H. Prins Carl Philip, Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, Finlands ambassadör Matti Anttonen, Generallöjtnant Dennis Gyllensporre, hedersvakt ur Livgardet, del av Arméns Musikkår, 9 veteraner samt hundratals åskådare.

Vår styrelseledamot och vår tidnings redaktör Eric Björklund berättade inledningsvis om vår förening för de närvarande.


Eric berättar om SFM. Foto: CG Johanson

Många åskådare hade samlats i det vackra vädret.

    
Foto: CG Johanson                                                 Foto: Fredrik Vahlquist

Våra fanor fördes av tre veteraner; Per-Håkan Carlander-Reuterfelt, Kurt Antskog och Jan Kjellberg.


Hedersvakt, fanor och musikkår. Foto: CG Johanson

För veteranerna hade Stockholms Stad ordnat bänkar.


Några av veteranerna som var närvarande. Foto: CG Johanson

Vår förenings ordförande Bengt Nylander mötte hedersgästerna och hälsade dem välkomna till ceremonin.


(Från vänster) Finlands ambassadör, Kronprinsessan, Prinsen, Presidenten samt Bengt. Foto: CG Johanson

Före kransnedläggningen hälsade vår ordförande veteraner, gäster samt alla åskådare välkomna med ett kortare tal.
Läs talet här


Bengt Nylander håller välkomsttal. Foto: CG Johanson

Hedersgästerna vid kransnedläggningen.


Foto: CG Johanson

Finlands krans lades ned av Finlands president, Sveriges krans av Kronprinsessan Victoria samt Finlandsfrivilligas krans av vår ordförande.

     
Kransarna läggs ned. Foto: CG Johanson

Text på banden:
Finlands krans - De svenska Finlandsfrivilligas minne hedras / Republiken Finlands President
Sveriges krans - Till minne av frivilliga för Finlands frihet / Konungariket Sverige
Vår krans - För Finlands frihet och Sveriges ära / Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening


(Från vänster) Finlandsfrivilligas krans, Republiken Finlands krans samt Konungariket Sveriges krans. Foto: CG Johanson

Då kransarna var nedlagda spelade musikkåren Vårt Land samt Du Gamla Du Fria.

Se Finlands ambassads film här

Före avfärd hälsade hedersgästerna på de närvarande veteranerna.

    
Foto: CG Johanson

Efter ceremonin i Finlandsparken hölls en mottagning på Finlands ambassad med Finlands ambassadör som värld. Vid detta tillfälle deltog sammanlagt 16 veteraner. Programmet inleddes med att fanorna anlände.


Fanorna förs in. Foto: CG Johanson

Fanförarna var desamma som i Finlandsparken.


(Från vänster) Kurt Antskog, Jan Kjellberg och Per-Håkan Carlander- Reuterfelt . Foto: CG Johanson

Republikens president talade och framförde Finlands tack till de svenska frivilliga.


Presidenten i talarstolen. Foto: CG Johanson

Läs talet här

Efter presidentens tal framfördes Finlandia på piano av Janka Simone Thum.
Därefter följde Andakt med kyrkoherde Martti Paananen från Finska församlingen i Stockholm.
Tre finska veteraner belönades med varsin medalj ur presidentens hand.

Finlandsfrivillige Bengt Jansson, 99 år gammal,  framförde Veteranernas hälsning. Ett känslosamt tal som berörde många av deltagarna.


Bengt Jansson talar. Foto: CG Johanson

Läs talet här

Efter Bengts tal serverades kaffe vid de välfyllda borden.


Samtal vid kaffeborden. Foto: Leif Johansson

Vid slutet av kaffeserveringen överlämnade vice ordförande CG Johanson samt ordförande Bengt Nylander föreningens Förtjänsttecken till presidenten, Kronprinsessan och Prinsen.


CG överlämnar Förtjänsttecknen. Foto: Leif Johansson

CG visar att originalmärket till litografin sitter på veteranen Knut Eklunds kavaj.

.
CG pekar på Knuts märke från Svir-fronten. Foto: Fredrik Vahlquist

Innan hedersgästerna lämnade mottagningen ville de alla tala med Bengt Jansson.

           
Foto från vänster: Stefan Folke, Leif Johansson och Outi Sorvali Folke

Styrelsen för Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening tackar alla medverkande som gjorde denna dag till ett oförglömligt minne!

Läs vad Kungahuset skriver på sin hemsida här

Läs vad Finlands ambassad skriver på sin hemsida här

Läs vad Försvarsmakten skriver på sin hemsida här

Läs vad Hufvudstadsbladet skriver på sin hemsida här

Läs ledare som varit införd i flera av MittMedias tidningar här

Finlands svenskspråkiga tv-nyheter sände ett inslag. Se det här

Programmet Studio ett
i Sveriges Radio intervjuade vår tidnings redaktör Eric Björklund samt
veteranen Bengt Jansson.
Lyssna på programmet här


 Årsmöte den 11 mars
Föreningens 77:e årsmöte hölls i Samlingssalen på Karlberg.
Glädjande var att 6 veteraner deltog under både möte och middag.


Samlingssalen oktober 2016. Foto: CG Johanson

Läs programmet för årsmötet här

Vid ingången till Samlingssalen möttes deltagarna av en krigstida löjtnant i finsk sommaruniform m/36.


Vår medlem Johan Nilsson vid ingången. Foto: Stefan Folke

I Samlingssalens entré sålde Eric Björklund böcker, vilket gav ett bra tillskott till föreningens kassa.

Mötet inleddes med korum klockan 15:00. Officiant var kyrkoherde Johan Engvall från Solna församling.
Korumslag, psalmer och Finlandia framfördes genom vice ordförande CG Johansons försorg med hjälp dator.

    
Krucifix från Karlbergs Slottskapell, ljus för stämningen samt präst i talarstolen. Foto: CG Johanson

Efter Korum hälsades alla välkomna av föreningens ordförande Bengt Nylander.

Därefter genomfördes ordinarie årsmöte. CG skötte det tekniska samt visade det inledande bildspelet.


Ordförande Bengt Nylander och sekreterare Lars Liljenstolpe leder mötet. Foto: CG Johanson

Skattmästaren redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2016. Revisionsberättelsen upplästes. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Årsmötet fastställde även den föreslagna årsavgiften på minst 50 kr för år 2018. För medlemmar bosatta utom Sverige fastställdes avgiften till minst 10 € eller 100 kr. Båda dessa avgifter är oförändrade.

Valberedningens förslag upplästes av dess ordförande Jan Molin.
Den nya styrelsens sammansättning kan ni se genom att
klicka  här

Cirka 60 deltagare och gäster var närvarande vid mötet.

    
Deltagarna samlade. Foto: CG Johanson

Efter årsmötet visades filmen "Krig och sinnesfrid / Sota ja mielenrauha", regi och manus Ari Matikainen.
Filmen hade premiär i Finland på dagen ett år före mötet.

Filmen handlade bland annat om de psykiska problem samt problem med alkohol som många soldater drabbades av såväl vid fronten sam vid hemkomsten efter kriget. Ett tungt men viktigt ämne. Filmen var recenserad i vår senaste tidning. En kort diskussion följde när filmen var slut.

Nästa programpunkt var ett kortare föredrag om verksamheten vid Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt. Distriktets verksamhetsledare Juha Joki berättade bland annat om den hjälp som krigsinvaliderna får av den finska staten.

Läs mer om Sverigedistriktets verksamhet här

Därefter framförde vår medlem, krigsveteranen Lars Löflund en hälsning från Krigsinvalidernas Brödraförbund rf i Finland. Förbundet grundades den 18 augusti 1940 och är alltså endast fyra månader yngre än vår förening.

Läs om Brödraförbundets 75-årsjubileum
här

Föreningens Hederstecken tilldelades Lars Löflund och Juha Joki.

    
Bengt överlämnar Förtjänsttecknen till Lars och Juha. Foto: CG Johanson

Som avslutning på mötet i Samlingssalen spelades traditionsenligt Veteranens Kvällssång.

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 49 personer. Klubbmästaren Jens Norén hade med hjälp av den nya entreprenören komponerat en välsmakande meny.

      
Middagsgästerna. Foto: CG Johanson

I samband med middagen utlottades två litografier av konstnären Sture Gripenberg. Jan Molin berättade om konstnären innan försäljningen inleddes. Lottförsäljningen gick bra och gav ett fint tillskott till föreningens kassa.

Vinnarlotterna drogs av Kerstin Naessén.


Kerstin har just dragit den första vinnarlotten. Foto: CG Johanson

De två lyckliga som vann Gloster Gladiator respektive pansarvärnskanonen blev de sista vinnarna då litografierna nu är slut.

        
De glada vinnarna får litografierna av Jan. Foto: CG Johanson

En trevlig middag som avslutades vid 20-tiden.

Utmärkelsen "Årets främjare" utdelades den 9 mars
Vid Samfundets Sverige-Finland ​årsmöte på Finlandsinstitutet tilldelades generalerna Ari Puheloinen och Sverker Göranson utmärkelsen "Årets främjare" för sina framgångsrika insatser för att stärka försvarssamarbetet mellan våra båda länder.                    
Läs mer
här

Extra styrelsemöte
Styrelsemöte för att förbereda arrangemanget i Finlandsparken den 13 mars hölls på Karlberg den 6 mars 2017.


Del av styrelsen samt Finlands försvarsattache fikar före mötet. Foto: CG Johanson

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2017 postades den 14 januari.

F 19-dagen högtidlighölls den 12 januari
På årsdagen av det svenska flygförbandet F 19:s första insats under Vinterkriget högtidlighölls minnet  på traditionellt och militärt stramt sätt av Lapplands flygflottilj (Lapin lennosto) i Rovaniemi, Finland.

Vår förening representerades av den finske flyghistorikern Carl-Fredrik (Calle) Geust.

General Helgesson och överste Kauppala flankerar F19-minnesmärket i Apukka (ca 15 km norr om Rovaniemi invid ishavsvägen E 75). Minnesmärket består av ett pansarhindergranitblock från Salla, en bronstavla skänkt av Ulrik-baschefen Bertil Östbo, samt en stiliserad Hawker Hart av rostfritt stål (detta är minnesmärkets tredje Hart - de två tidigare har knyckts av långfingrade souvenirjägare).


Foto: Calle Geust

Läs Calle Geust intressanta redogörelse för F 19-dagen här

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs Slott den 11 januari.
 


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005