VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2019

För att läsa tidigare år - klicka på respektive årtal
 2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012
2011
/2010/2009/2008/2007/
2006/2005

       (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den äldsta längst ner)

Uppvaktning vid Svenska stenen på Sandudd
Traditionsenlig uppvaktning ägde rum på Sandudds begravningsplats på julafton.

Jan Molin lade ned föreningens krans.

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb, HSRK, svarade för hedersvakten för åttonde året i rad.


Hedersvakten. Foto: Dick Lundell

Självständighetsdagens firande i Stockholm

Finlands 102-åriga självständighetsdag den 6 december hölls gudstjänst i Finska kyrkan med start klockan 10:00.
Veteranen Kurt Antskog, vår tidnings redaktör Eric Björklund samt vice ordförande CG Johanson representerade vår förening.

De många besökarna fyllde kyrkan. Längst fram fanns fanor och kransar.

    l
Fanor och kransar i kyrkan. Foto: CG Johanson

Efter inledande hälsning av kyrkoherde Martti Paananen talade Finlands ambassadör Liisa Talonpoika.


Ambassadören vid talarstolen. Foto: CG Johanson

I sin predikan tackade kyrkoherden veteranerna för ett fritt och självständigt Finland. Han framförde även tack till de svenska frivilliga samt till de svenskar som tog emot krigsbarn.

De vackra sångerna framfördes av den finska kören Church Hill Boys.
De genomförde sedan en konsert i kyrkan klockan 12:30.


Kören sjunger. Foto: CG Johanson

Som avslutning på gudstjänsten var det fanparad och kransnedläggning vid minnestavlorna på kyrkans gård.
Fanförare var elever från Finska skolan i Stockholm. Det var så många av eleverna  på skolan som ville deltaga att platserna fick lottas ut.


Fanorna på plats utanför kyrkan. Foto: Lars Ljungdahl


Kransnedläggarna beredda. Foto: Lars Ljungdahl

Ambassadören och försvarsattachén lade ned en krans från Finlands ambassad. Kurt Antskog ned en krans för Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige och vår krans lades ned av CG Johanson.


CG med kransen vid ceremonin. Foto: Lars Ljungdahl


De många kransarna nedlagda. Foto: CG Johanson

Som avslutning serverades kyrkkaffe i församlingslokalerna som fylldes till bredden.

När Finlands sak var vår - Fredrik Vahlquist i SvD
På Finlands självständighetsdag publicerades en ledare i Svenska Dagbladet som vår tidigare ordförande skrivit. Ledaren har fått mycket uppskattning från flera håll.
Läs ledaren här

Ceremoni till minne av 80 år sedan Vinterkrigets utbrott
Fredsbön hölls vid minnestavlorna på Finska kyrkan klockan 13:00 lördagen den 30 november. Kyrkoherde Martti Paananen svarade för andakten.


Martti Paananen under psalmsången. Foto CG Johanson

Kurt Antskog var den ende närvarande veteranen.


Kurt i mitten av bilden. Foto:
CG Johanson

Blommor lades ned och ljus tändes av ett antal närvarande föreningar.


Ljusen tända. Foto CG Johanson

Vice ordförande CG Johanson representerade vår förening.

Martti och CG hade valt i stort sett lika klädsel.


Vem är vem? Foto: Ari Haverinen

Arrangör var Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige tillsammans med Finska Kyrkan.

Länk till YLE Areena med olika program om Vinterkriget här

Föredrag av Anders Grafström om Finlands fyra krig
Den 30 november öppnades en utställning om Vinterkriget på fordonsmuseet Arsenalen i Strängnäs. Utställningen kommer pågå i 105 dagar, alltså lika många dagar som Vinterkriget varade.

Anders Grafström höll ett uppskattat föredrag om Finlands fyra krig.


Anders med dispositionen. Foto:
Stefan Folke

På utställningen visas föremål från vår styrelsemedlem Stefan Folke samt medlemmen Anita Lalander.


Stefan bredvid sina utlånade föremål. Foto: Outi Sorvali Folke

    l
Utställningsmontern. Foto Stefan Folke

Länk till Arsenalens hemsida här

Vår tidnings redaktör har gått ett varv runt jorden
Den 15 november  klockan 9 hade Eric Björklund gått 40 000 km i Hagaparken. Det firades med att Eric bjöd på kaffe och tårta vid Koppartälten.
Många vänner, andra parkvandrare, personalen som sköter om Hagaparken samt reportrar från två tidningar hade samlats för att gratulera Eric.


Eric mottar gratulationer av de närvarande. Foto:
CG Johanson

För att visa hur lätt det varit bollade Eric med ett jordklot.


Erik med jordklotet. Foto CG Johanson

Vice ordförande CG Johanson med hustru Eila fanns på plats för att framföra vår förenings gratulationer till den stora bedriften.


Eric och CG med fika. Foto Leif Oldenburg, SolnaDirekt

Under sina promenader har Eric tänkt ut inte mindre än fyra diktsamlingar.
Han har också gjort en insats för miljön, genom att plocka upp alla borttappade nappar som han passerat. Det har hittills blivit 406 stycken!


Erics nappsamling. Foto CG Johanson

Dagen före sände Sveriges Radio i programmet Studio Ett en direktsänd intervju med Eric. Lyssna till intervjun här

Läs vad tidningen SolnaDirekt skriver om Eric på sin hemsida här

Läs vad tidningen mitt i SOLNA skriver om Eric på sin hemsida här

Lördagen den 16 november påbörjade Eric sin nya promenad - runt månen.

Det bör han klara av på cirka tre år, då det "bara" är 10 000 km. Vi önskar Eric lycka till med det nya målet!

Representation - föreningens fana
Föreningens fana fördes i Oscarskyrkan i Stockholm den 8 november klockan 14:00 vid begravning av Hangö-veteranen Lennart Widestrand. Föreningen representerades av vice ordförande CG Johanson.

Kransnedläggning i Helsingfors
På Alla Helgons dag, den 2 november, genomfördes traditionsenlig kransnedläggning vid Svenska Stenen på Sandudd. Från styrelsen deltog Jan Molin samt vår revisor Anders von Bell.
Försvarsmaktens krans lades ned av vår försvarsattaché överste Peter Stolt samt veteranen Lars Löflund.


Den svenska kransen nedlagd. Foto: Anders von Bell

Lars Löflund, Charlie Hindsberg och Erik Werner från Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. lade också ned en krans.


Charlie Hindsberg och Erik Werner med kransen bortom Lars Löflund. Jan Molin längst till vänster.
Foto: Anders von Bell


Kransarna nedlagda. Foto: Anders von Bell

Ett tiotal deltagare var på plats på Sandudd samt vid den efterföljande lunchen hemma hos försvarsattachén.

Föreningens höstmöte den 12 oktober 2019
Mötet hölls i Samlingssalen på Karlberg klockan 16:00 i närvaro av 46 deltagare.

Läs mötesprogrammet här

Mötet föregicks av ett styrelsemöte klockan 13:30.

Två veteraner - Kurt Antskog och Jan Kjellberg deltog vid både föreningsmöte och middag.


Samlingssalen på Karlberg. Foto:
CG Johanson

Före och efter mötet sålde Eric Björklund många böcker från sitt bokbord.


Eric vid bokbordet. Foto CG Johanson

Höstmötet inleddes traditionsenligt med CG Johansons bildspel. Ordförande Bengt Nylander hälsade  alla välkomna och nämnde särskilt de närvarande veteranerna, Finlands försvarsattaché med hustru samt dagens föredragshållare

Föredragshållare var vår medlem Sten Ekman som talade över ämnet
"Hemligt och öppet militärt samarbete Sverige Finland".


Sten Ekmans bok

Föredraget var hämtat från Stens bok som baserar sig på grundliga studier av tidigare hemliga dokument i Sverige och Finland samt även många intervjuer.
En mycket intressant föredrag!


Sten i talarstolen. Foto: CG Johanson

Efteråt fick deltagarna ställa frågor till Sten.

 
Mötesdeltagarna i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

För sin insats tilldelades Sten föreningens Hederstecken.


Hederstecknet överlämnas. Foto:
CG Johanson

Nästa programpunkt var veteranernas frågestund, där deltagarna fick ställa frågor till de närvarande veteranerna under ledning av styrelseledamoten Lars Järvirova.

Både Kurt Antskog och Jan Kjellberg berättade minnen.


Kurt till vänster och Lars till höger. Foto: Stefan Folke

Mötet i Samlingssalen avslutades som vanligt med Veteranens kvällssång.

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 36 medlemmar.

Denna gång anordnades inget lotteri varför detta spännande moment uteblev.

Maten som serverades var mycket välsmakande. Det hade klubbmästaren Jens Strålenhielm ordnat bra.

 

 
Vissa uppfattade fotografen; andra inte. Foto: CG Johanson

Kurt Antskog framförde gästernas tack.


Kurt tackar för möte och mat. Foto: CG Johanson

De sista middagsgästerna lämnade restaurangen strax efter klockan 20.
En trevlig eftermiddag och kväll!

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2019 postades den 12 september.

Representation - föreningens fana
Föreningens fana fördes i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden den 16 augusti klockan 11:00 vid begravning av veteranen Knut Eklund. Föreningen representerades av klubbmästaren Jens Strålenhielm samt styrelseledamoten Stefan Folke med hustru Outi.


Uppenbarelsekyrkan. Foto: Stefan Folke


Klubbmästaren med föreningens krans. Foto: Stefan Folke

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte i Strängnäs den 12 augusti.
Före mötet besöktes Stridsfordonsmuseet Arsenalen.

Finska Försvarsmaktens Flaggfest den 4 juni

Finlands ambassadör och Finlands försvarsattaché bjöd in till en mottagning på ambassaden för att fira Försvarsmaktens Flaggfest.

Från styrelsen deltog CG Johanson, Eric Björklund och Anders Grafström.

Närvarande veteraner var Kurt Antskog, Knut Eklund och Marketta Kivisaari.


Överbefälhavaren Micael Bydén samtalade med Kurt och Knut. Foto: CG Johanson

Svenska Veterandagen firades onsdagen den 29 maj
Veterandagen firades traditionsenligt vid Sjöhistoriska Museet på Djurgården i Stockholm. Veterandagen är sedan förra året en allmän flaggdag.
Från styrelsen ansvarade Leif Johansson, Eric Björklund och Stefan Folke för våra deltagande veteraner samt förde föreningens fana.

Deltagande veteraner var Kurt Antskog, Jan Kjellberg och Per-Håkan Carlander-Reuterfelt.  


Kurt Antskog, Per-Håkan Carlander-Reuterfelt och Jan Kjellberg samtalat före lunchen. Foto: Leif Johansson

Inledningsvis bjöds våra veteraner med medföljare på lunch. Värd för lunchen var Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist.

Deltagarna med medföljande samlade i samband med lunchen.                       


Leif Johansson, Kurt, Per-Håkan, Jan, Doris Bengtsson och Ulla Antskog. Foto: Outi Folke

Försvarsminister Peter Hultqvist (medlem i vår förening), Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnkvist, centerpartiets partiledare Annie Lööf samt partiets försvarspolitiske talesperson Daniel Bäckström hälsade alla på våra deltagande veteraner.                      

Fanorna fördes i parad.                    


Vår fana med fanförare Eric Björklund och andre fanförare Stefan Folke. Foto: Outi Folke

Läs programmet för veterandagen  här                     

De stupades dag söndagen den 19 maj 2019
De Stupades Dag högtidlighölls med en mässa i Finska kyrkan kl. 11:00.
Efter mässan hölls traditionsenlig fanparad och kransnedläggning vid minnestavlorna över de stupade. Från styrelsen deltog vår klubbmästare
Jens Strålenhielm samt styrelseledamöterna Stefan Folke och Lars Järvirova.


Fanorna i kyrkan. Foto: Ari Haverinen

Föreningens fana fördes av Jens.


Jens med fanan.

Kransen lades ned av Stefan.


Stefan i mitten med vår krans.

Veteranen Jan Kjellberg höll ett kortare tal vid minnestavlorna, där han bland annat sade att det inte går en dag utan att han tänker på sina stupade kamrater.


Jan väntar på att få säga några ord.

Dagen avslutades med  kaffebjudning i församlingslokalerna.


Kransarna nedlagda.

Bilderna är tagna av Outi Folke och Maritza  Strålenhielm.

I Villmansstrand/Lappeenranta jordfästes under dagen 50 oidentifierade finska soldater, vars kvarlevor hittats framförallt på slagfälten i Taipale och Tali av ryska frivilliga.

Nationella veterandagen i Stockholm

Den Nationella veterandagen firades den 26 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.

Läs programmet här


 Finlands ambassad. Foto: CG Johanson

Veterandagen firades i år för 33:e gången. Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i musikcentret i Kuopio lördagen den 27 april.
Årets tema var On aikaa muistaa / Det är dags att minnas.

Veteraner, lottor och andra inbjudna hade samlats till Veterandagsfesten som inleddes med fanornas ankomst till Björneborgarnas marsch. Finlands fana fördes av veteranen Kurt Antskog och vår förenings fana av vice ordförande CG Johanson.

    
CG med föreningens fana. Foto: Eila Johanson

Ambassadör Liisa Talonpoika hälsade inledningsvis alla deltagare välkomna till att fira Veterandagen.


Liisa Talonpoika. Foto: CG Johanson

Försvarsmaktens hälsning framfördes av Finlands försvarsattaché kommodor Rami Peltonen. Han inledde med att visa ett filmat inslag där förvarsminister Jussi Niinistö framförde hälsningar och ett tack till veteraner och lottor bosatta i Sverige.


Rami Peltonen. Foto: CG Johanson

En sextett ut Arméns musikkår spelade sedan Finlandia.


Sextetten spelar. Foto: CG Johanson

Festtalet hölls av Oscar Karflo, en ung Svensk fänrik i reserven. Han påpekade i enlighet med Veterandagens tema, att den yngre generationen skall hålla veteranernas insatser levande för framtiden.


 Festtalaren. Foto: CG Johanson

Musikerna framförde sedan Finska rytteriets marsch.

En närvarande Lotta, som fyllde 95 år under dagen, mottog en medalj av första klass av Finlands Vita Ros orden.

Som avslutning spelades Maamme / Vårt land som sjöngs unisont av alla deltagare.

Då fanorna avlägsnats serverades kaffe, smörgåsar och kaka.

       
 Serveringen pågår. Foto: CG Johanson

Under kaffestunden framförde Kurt Antskog ett tack från de närvarande veteranerna och övriga gäster för att Veterandagsfesten anordnades.

 
Kurt i talarstolen. Foto: Leif Johansso

Utdelning av Förtjänsttecken den 17 april
Vid en ceremoni på Sveriges ambassad i Helsingfors utdelades sex Förtjänsttecken till de som stått hedersvakt vid Svenska stenen på julafton.

De som mottog varsitt Förtjänsttecken av vår ordförande Bengt Nylander var Dick Lundell, Edward Lundell, Richard Lundell, Joel Sjögren, Axi Holmström samt Tom Mickelsson.

Med vid överlämningen var också Sveriges försvarsattaché Peter Stolt med fru Carina, Anna Nylander, vår styrelseledamot Jan Molin, Sture Gripenberg samt försvarshandläggare Adam Åkerfeldt.

Sture Gripenberg är den som målat Förtjänsttecknet.


De premierade. Foto: Anna Nylander

F 19 kabinett öppnat i Uleåborg den 29 mars
Den 29 mars 2019 öppnades ett F19-kabinett i det högklassiga hotellet De Gamlas Hem i Uleåbor

Läs mer här


De Gamlas Hem. Foto: via C-F Geust

F 19-flottiljens historia presenteras i ord och bild i hotellets F 19-kabinett.


Bildpresentationen. Foto: via C-F Geust

Hotelldirektören Veli-Pekka Pohjola och Timo Heikkilä flankerar Sture Gripenbergs akvarell, som avbildar Einar Tehlers luftseger vid Ulrik 2-basen i Vaala den 7 mars 1940.


Veli-Pekka (till vänster) och Timo vid akvarellen. Foto: via C-F Geust

Carl-Fredrik Geust presenterar Erik Reimhults bronstavla för de inbjudna gästerna. Tavlans text lyder ”Den svenska frivilliga flygflottiljen F 19 luftförsvarade norra Finland under vinterkriget 1939-1940” på svenska och finska. Vid renoveringen av De Gamlas Hem  frigjordes några stockväggar, och man kan ännu se husets vackra, snart 120 år gamla stockvirke.


Carl-Fredrik berättar om bronstavlan. Foto: via C-F Geust

Årsmöte den 16 mars
Föreningens 79:e årsmöte hölls i Samlingssalen på Karlberg lördagen den 16 mars klockan 15:00.

Veteranerna Jan Kjellberg, Knut Eklund  och Per-Håkan Reuterfelt deltog under mötet och Jan och Knut även vid middagen, liksom de inbjudna gästerna föredragshållaren Alexis Aminoff, Gunnel Rickardsdotter Svedberg, Ingela Rickardsdotter Ahlstedt och Gerd Rickardsdotter Bjurström.

Läs programmet
här


Samlingssalen med flaggning. Foto: CG Johanson

I Samlingssalens entré sålde Eric Björklund böcker. Nyutgåvan av kn Rickard Nilssons bok, Erics egna nyutgåvor av sina böcker liksom gamla böcker såldes bra.


Kom och köp. Foto: CG Johanson

Mötet inleddes med korum klockan 15:00. Officiant var Karlbergs slottspastor Anders Mattsson.
Korumslag, psalmer och Finlandia framfördes som vanligt genom vice ordförande CG Johansons försorg med hjälp av dator.

  
Slottspastorn i talarstolen. Foto: CG Johanson

Efter Korum hälsades alla välkomna av föreningens ordförande Bengt Nylander som presenterade de närvarande veteranerna och de inbjudna gästerna. Några nya medlemmar i föreningen fick presentera sig själva.


Bengt inleder årsmötet. Sittande årsmötets sekreterare Stefan Folke. Foto: CG Johanson

Därefter genomfördes ordinarie årsmöte.

Styrelsens verksamhetsberättelse var införd i tidning nr 1/2019.
S
kattmästaren redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2018. Revisionsberättelsen upplästes. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Årsmötet fastställde även den föreslagna årsavgiften på minst 50 kr för år 2020. För medlemmar bosatta utanför Sverige fastställdes avgiften till minst 10 €. Båda dessa avgifter är oförändrade.

Valberedningens förslag upplästes av dess ordförande Jan Molin.
Den nya styrelsens sammansättning kan ni se genom att klicka  här


47 deltagare och gäster var närvarande vid mötet.

    
Deltagarna samlade. Foto: CG Johanson

Föredraget hölls av Alexis Aminoff som talade om sin farmors far
"Generalen av kavalleriet Ernst Linder", den svenska frivilligkårens chef.


Alexis berättar. Foto: CG Johanson

Efter föredraget fick Alexis svara på många frågor från de intresserade åhörarna.

Som tack för sin insats tilldelades han föreningens Förtjänsttecken.


Förtjänsttecknet överlämnat. Foto: CG Johanson

Gunnel, Ingela och Gerd tilldelades varsitt Förtjänsttecken för den generösa penning- och bokgåvan till föreningen.

   
Från vänster - Gunnel, Ingela och Gerd. Foto: Stefan Folke

Som avslutning på mötet i Samlingssalen spelades traditionsenligt Veteranens Kvällssång.

39 personer deltog vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg. En välsmakande meny serverades och stämningen vid borden var god.

   
Vid middagsborden. Foto: CG Johanson

I samband med middagen utlottades traditionsenligt två litografier av konstnären Sture Gripenberg genom Jan Molins försorg.


Vinnaren av Gloster Gladiator var Gunnel Rickardsdotter Svedberg och Pansarvärnskanonen vanns av Alexis Aminoff.

    
De glada vinnarna fick litografierna av Jan. Foto: CG Johanson

En som vanligt trevlig middag som för de flesta avslutades strax efter klockan 20.

Kransnedläggning till minne av Vinterkrigets slut
Onsdagen den 13 mars klockan 13:00 lade föreningen traditionsenligt ned en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken till minne av vinterkrigets slut år 1940.

Trots det blöta och slaskiga vädret deltog 31 personer vid ceremonin.

Finlands försvarsmakt representerades av övlt Jani Ruisniemi som är utbytesofficer vid Högkvarteret

Ordförande Bengt Nylander hälsade deltagarna välkomna och höll ett kort tal.


      Deltagarna samlade inför ceremonin. Foto: CG Johanson


      Bengt talar. Foto: Ari Haverinen

Därefter lades kransen ned och en tyst minut hölls till minne av de som stupade i Vinterkriget.


 Kransen läggs ned. Foto: CG Johanson


Tyst minut. Foto: CG Johanson


Kransen nedlagd. Foto: CG Johanson

CG Johanson arrangerade traditionsenligt deltagarna framför monumentet för den obligatoriska gruppbilden.


Deltagarna vid monumentet. Foto: CG Johanson

Cirka 20 av de närvarande promenerade efteråt till Värtaterminalen för en fikastund.

  
På caféet. Foto: CG Johanson

Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.

Läs den svenska texten på skylten som står i parken här

Läs vad som skrevs i vår tidnings sommarnummer år 1986 genom att klicka här

Läs om kransnedläggningen år 2018 här, 2017 här, 2016 här, 2015
här, 2014 här, 2013 här, 2012 här, 2011 här och 2010 här

Representation - föreningens fana
Föreningens fana fördes den 23 februari i Uppenbarelsekyrkan klockan 15:00 vid vigsel mellan veteranen Jan Kjellberg och Doris Bengtsson. Föreningen representerades av styrelseledamöterna Jens Strålenhielm, Leif Johansson och Stefan Folke med fruar.

Jan fyllde 95 år i slutet av mars.


Utanför kyrkan. Från vänster: Leif, Doris, Jens med fanan, Jan och Stefan. Foto: Outi Karjalainen

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2019 postades den 20 februari.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlberg den 9 januari.


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005