VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2020

För att läsa tidigare år - klicka på respektive årtal


2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012
2011/
2010/2009/2008/2007/
2006/2005

       (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den äldsta längst ner)

Uppvaktning vid Svenska stenen på Sandudd
På julafton svarade Helsingfors Svenska Reservofficersklubb, HSRK, för hedersvakten för nionde året i rad.
De som deltog var (från vänster): Edward Lundell, Dick Lundell, Joel Sjögren och Y-P Rautalahti.


Hedersvakten vid stenen. Foto: Susanna Lundell

Vid sjutiden på morgonen tände Jan Molin ljus samt lade ned en krans från föreningen. Jan fick redan så tidigt svara på frågor om de svenska frivilliga från intresserade besökare.

Vår försvarsattaché, kommendör Kalevi Wikström, tände ljus vid stenen vid tiotiden. Dessförinnan hade Kalevi tänt ljus vid de åtta svenska frivilligas gravar som finns på Sandudd.


Ljuset tänds. Foto: Adam Åkerfeldt

Självständighetsdagens firande i Stockholm

Finlands 103-åriga självständighetsdag den 6 december sändes en gudstjänst från Finska kyrkan.

På grund av nuvarande corona-begränsningar med högst 8 deltagare, spelades gudstjänsten in i förväg och sändes via Finska kyrkans Facebook-sida.
Se på gudstjänsten här

Den traditionsenliga kransnedläggningen vid minnestavlorna spelades in torsdagen den 3 december. (Den visas efter gudstjänsten).

Inledningsvis lade Finlands ambassadör Liisa Talonpoika och Finlands försvarsattaché överste Joakim Salonen ned en krans.


Klipp från videoutsändningen

Veteranen Kurt Antskog lade ned den gemensamma kransen från veteranföreningarna tillsammans med diakoniassistent Maija Toivola.
(Kurt fick felaktigt försvarsattachéns efternamn i bildtexten).


Klipp från videoutsändningen

Vår tidnings redaktör Eric Björklund, lade därefter ned en vacker blombukett från vår förening.


Klipp från videoutsändningen

Självständighetsdagen på Sandudd
Styrelsens medlem i Helsingfors, Jan Molin, tände ljus vid Svenska stenen.
Den krans som ÖB lade ner den 9 november låg kvar vid stenen.


Stenen med ljus. Foto: Stig Tenlenius

Finlands ambassadörs självständighetsmottagning den 4 december
Ambassadör Liisa Talonpoika anordnade i år sin mottagning digitalt för särskilt inbjudna.
Efter ambassadörens inledning kunde man välja olika filmade inslag, genom att "gå runt" och klicka på sidan. Man kunde också skriva hälsningar i en chatt samt skriva i en gästbok. Allt fungerade mycket bra.

Ett av inslagen var Finlandia, som framfördes på kantele av Maija Kauhanen.

Lyssna på musiken på ambassadens YouTube-sida  här

Ny dokumentärfilm om Finlands krig lanseras.

Läs presmeddelande här

  
Charlotta Barman sminkar Erik Strandell Filmning med statister i Harparskog


Filmning med statister

Sveriges överbefälhavare på Sandudd
I samband med General Michael Bydéns besök i Finland, lades en krans ned vid Mannerheims monument på Sandudd måndagen den 9 november.

I Finland bärs ansiktsskydd nästan överallt, i motsats till här i Sverige.


ÖB framför Mannerheims monument. Foto: Finska försvarsmakten

ÖB hedrade även de svenska Frivilliga genom att lägga ned en krans vid Svenska stenen.


Överbefälhavaren vid vår minnessten. Foto: Finska försvarsmakten

Kransnedläggning i Helsingfors
På Alla Helgons dag den 31 oktober genomfördes traditionsenlig kransnedläggning vid Svenska Stenen på Sandudd. Från styrelsen deltog Jan Molin samt vår revisor Anders von Bell.
Försvarsmaktens krans lades ned av vår försvarsattaché kommendör Kalevi Wikström samt vår medlem veteranen Lars Löflund.


Den svenska kransen nedlagd. Foto: Anders von Bell

Erik Werner, ordförande för Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. samt Lars Löflund lade också ned en krans.


Erik Werner med kransen samt Lars Löflund. Foto: Anders von Bell


Kransarna nedlagda. Foto: Anders von Bell

I samband med kransnedläggningen överlämnade Jan Molin boken Suomen Ilmavoimat/Finska Flygvapnet samt en litografi över pansarfartyget Ilmarinen till försvarsattachén.


Kalevi Wikström samt Jan Molin. Foto: Anders von Bell

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2020 postades den 2 oktober.

Krigshistorisk resa till Finska Lappland 17-20 september
Resan anordnades av Karleby resebyrå och den följde spåren av Lapplandskriget 1944-1945.
Sakkunnig och ansvarig var Curt Nyman.
Vår styrelseledamot Jan Molin deltog i resan och berättade bland annat om de svenska insatserna under Vinterkriget, i samband med besök vid F-19-monumentet i Olkkajärvi.


Jan vid F19-monumentet

Läs Curt Nymans reseskildring här

Representation - föreningens fana
Föreningens fana fördes i Oscarskyrkan i Stockholm den 9 september klockan 14:00 vid begravning av Vinterkrigsveteranen Bengt Essén.


Vår fana i Oscarskyrkan. Foto: CG Johanson

Föreningen representerades av vice ordförande CG Johanson och klubbmästare Jens Strålenhielm. Finlands ambassad representerades av Finlands ambassadör Liisa Talonpoika samt Finlands försvarsattaché, överste Joakim Salonen. Minnesstund hölls på anrika Ulla Winbladh, där CG informerade om vår förening.

Bengt Essen avled dagen efter sin 100-årsdag.
Läs minnesord över Bengt infört i Dagens Nyheter den 9/9 här

Marketta Kivisaari uppvaktades av föreningen
Den 25 augusti fyllde Marketta 90 år. Föreningen uppvaktade med blommor och telegram.


Marketta med blommor och telegram. Foto: Timo Kivisaari

Skulpturen avbildar Marketta i femårsåldern. Den är gjord av den finska skulptören Aarre Aaltonen.
Läs mer om skulptören här

Styrelsemöte
Styrelsen genomförde ett videomöte den 11 augusti.

Styrelsemöte
Styrelsen genomförde ett videomöte den 4 juni.

Finska Försvarsmaktens Fanfest den 4 juni

Detta år skulle Nylands Brigad svara för den traditionsenliga militärparaden, men som så mycket annat ställdes den in.
Finska Flygvapnet genomförde däremot en konstflygning över Helsingfors med fyra Midnight Hawks plan.

Se uppvisningen här
(börjar 4½ minuter in i programmet)

Den svenska veterandagen den 29 maj
Veterandagen firades på ett annorlunda sätt denna gång, genom en direktsänd ceremoni på Försvarsmaktens YouTube-sida.

Se hela ceremonin på YouTube här

Ceremonier till minne av 80 år sedan Vinterkrigets slut

Kransnedläggning vid Finlandsmonumentet i Stockholm
Fredagen den 13 mars klockan 13:00 genomfördes en ceremoni för 11:e gången vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken till minne av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940.


Monumentet den 13 mars 2020. Foto: CG Johanson

Första gången vår förening lade ned en krans var år 2010, på förslag av Anders Grafström.
Läs om den första kransnedläggningen år 2010 här

Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.
Läs i vår tidning om monumentets tillblivelse år 1986 genom att klicka här

Läs den svenska texten på skylten
som står i parken här

Ett 40-tal medlemmar hade samlats för att övervara årets ceremoni.


Några av deltagarna. Foto: Anders Grafström

Ordförande Bengt Nylander hälsade inledningsvis deltagarna välkomna och höll ett kortare tal.


Bengt hälsar alla välkomna. Foto: Anders Grafström

Därefter talade Finlands ambassadör Liisa Talonpoika, som bland annat sade att hon var hedrad över att få deltaga i ceremonin. Sedan höll försvarsminister Peter Hultqvist ett mycket intressant tal. Talet kommer publiceras i vår nästa tidning.


Bengt Nylander, Liisa Talonpoika samt Peter Hultqvist med fanvakt i bakgrunden. Foto: CG Johanson

Finskt tapto blåstes av signalgivare ur Arméns Musikkår.


Beredda på att spela tapto. Foto: Anders Grafström

Kransarna redo för nedläggning.


Kransbärarna på plats. Foto: CG Johanson

Inledningsvis lade försvarsministern ned sin krans.


Försvarsministern har lagt ned kransen. Foto: Eric Björklund

Därefter lade Finlands ambassadör tillsammans med försvarsattachén, kommodor Rami Peltonen ned Finlands ambassads krans.


Ambassadens krans nedlagd. Foto: CG Johanson

Föreningens krans lades ned av vår ordförande.


Föreningens krans nedlagd. Foto: Eric Björklund


De tre kransarna. Foto: CG Johanson

Svenskt tapto blåstes som avslutning.

Vår ende deltagande veteran, Kurt Antskog, fick möjlighet att samtala med försvarsministern.


Kurt och Peter samtalar. Foto: CG Johanson

Sveriges Radio Sisuradio sände på morgonen ett reportage där våra veteraner Raili Eyrich och Kurt Antskog är intervjuade. Lyssna här

I SVT Uutiset sändes ett reportage från vår ceremoni.
Inslaget är borttaget från SVT hemsida.

I anslutning till monumentet hade vår medlem Kenneth Nygård Viklund ställt sin Volvolastbil av 1939 års modell. Det var sådana bilar som Bataljon Sederholm åkte över till Finland med, för att hjälpa till med evakueringen av Karelen.
Kenneth hade för avsikt att den 20 mars påbörja en resa med denna lastbil till Joensuu för att där nedlägga en minneskrans för de som deltog i evakueringen, och även till minne av de som evakuerades.
Med anledning av läget med stängda gränser i Finland avser Kenneth istället att genomföra resan i anslutning till Finlands självständighetsdag den 6 december.


Kenneth med sin Volvo m/39. Foto: CG Johanson


Bilder från evakueringen 1940

Då Minnesfesten som var planerad att hållas på Finlands ambassad blev inställd, svarade ambassaden för en buss son körde deltagare till Värtaterminalen. Dit följde cirka 30 deltagare med för att fika och talas vid i "Bistro Kasta Loss".


Vid fikaborden. Foto: CG Johanson

  
Foto: Anders Grafström                                                        Foto: CG Johanson

Kransnedläggning vid Svenska stenen på Sandudd
Fredagen den 13 mars lade vår försvarsattaché i Finland, överste Peter Stolt, ned en krans vid Svenska Stenen.


Honnör vid stenen. Foto: Adam Åkerfeldt

Läs vad Sveriges ambassad i Helsingfors skriver med anledning av 13 mars här

Finska och svenska flygvapnen genomförde en överflygning i Uleåborg den 13 mars

Läs vad Finska flygvapnet skriver på sin hemsida här

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2020 postades den 12 februari.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlberg den 14 januari.
 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005