VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2022 - 2023

För att läsa tidigare år - klicka på respektive årtal


2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013

2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005

       (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den äldsta längst ner)

Kransnedläggning

Vid styrelsens resa till Helsingfors, lades en krans ner vid svenska stenen på Sandudd den 10 augusti.

Se bild här


Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte i Officersmässen på Karlberg den 10 januari.

Ansvarig för hemsidan
Efter styrelsemötet tog Lars Järvirova över ansvaret för hemsidan.

CG Johanson har skött om hemsidan sedan den startades 2005 och tackar nu för sig som webbansvarig.

Uppvaktning vid Svenska stenen på Sandudd
På julafton svarade Helsingfors Svenska Reservofficersklubb, HSRK, för hedersvakten för elfte året i rad.


Hedersvakten vid stenen.

Hedersvakten från vänster: Dick Lundell och Edward Lundell.

Jan Molin lade ned en krans samt tände ljus från föreningen.
Vår försvarsattaché, kommendör Kalevi Wikström uppvaktade vid stenen och tände ett ljus under dagen.


Kransar och ljus. Foto: Stig Tenlenius

Hedersvakt stod också vid den danska stenen, som är till vänster om vår sten.
Där uppvaktade Yrjö-Pekka Rautalahti samt Alexander Skygeberg-Christoffersen, dansk premiärlöjtnant och ambassadråd vid Danmarks ambassad.


Hedersvakt vid danska och svenska stenarna.

Uppvaktning på julafton i Sverige
Ett flertal styrelsemedlemmar och några övriga medlemmar tände ljus på stupade finlandsfrivilligas gravar runt om i Sverige.

Begravning av Per-Håkan Carlander-Reuterfelt
Föreningens fana fördes i Ekerö kyrka den 15 december klockan 11:00 vid begravning av den siste svenske frivillige i vår förening.
Föreningens styrelse representerades av ledamoten Leif Johansson. Representant från Finlands ambassad deltog.


Vår fana i kyrkan. Foto: Leif Johansson


Vår förenings blommor. Foto: Leif Johansson

Text på banden: Tack för din insats, Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening.

Självständighetsdagens firande i Stockholm

Finlands 105-åriga självständighetsdag den 6 december hölls gudstjänst i Finska kyrkan med start klockan 10:00. Kyrkan var i år helt fylld av besökare.


Finska kyrkan. Foto: CG Johanson

Vice ordförande CG Johanson, vår tidnings redaktör Eric Björklund samt ledamoten Lars Järvirova representerade vår förenings styrelse.


Fanor och kransar. Foto: CG Johanson

Efter inledande hälsning av kyrkorådets ordförande Jan Huggare talade ministern vid Finlands ambassad, Janne Jokinen.


Minister Jokinen vid talarstolen. Foto: CG Johanson

Även i år framförde bebismusikgruppen Vauvamuskarit med små söta bebisar och deras mammor några sånger. Mycket uppskattat av kyrkobesökarna.


Bebiskören uppträder. Foto: CG Johanson

Predikan hölls av kyrkoherde Martti Paananen, som inledde med en historisk beskrivning av Finland och Sverige.

Som avslutning på gudstjänsten sjöng kören Finlandia. Därefter var det traditionsenlig fanparad och kransnedläggning vid minnestavlorna på kyrkans gård.
Fanförare var elever från Finska skolan i Stockholm.


Kransnedläggningen förbereds. Foto: CG Johanson

Minister Jokinen lade inledningsvis ned en krans från Finlands ambassad och sedan lade kyrkorådets ordförande och kyrkoherden ned en krans från församlingen.


Finska kyrkans krans. Foto: Eric Björklund


Kransarna nedlagda. Foto: CG Johanson

Avslutningsvis ute på gården sjöng kören Maamme/Vårt land.

Vid det efterföljande kyrkkaffet fylldes de båda salarna till bristningsgränsen av kaffesugna besökare som behövde värma sig.

Republikens presidents hälsning till utlandsfinländare 6/12

Läs hälsningen här

Uppvaktning på Alla Helgons dag i Sverige
Ett flertal styrelsemedlemmar och några övriga medlemmar tände ljus på 35 stupade finlandsfrivilligas gravar runt om i Sverige.

Uppvaktning på Alla Helgons dag i Helsingfors
Den 5 november genomfördes traditionsenlig kransnedläggning vid Svenska Stenen på Sandudd.
Försvarsmaktens krans lades ned av vår försvarsattaché kommendör Kalevi Wikström.
Jan Molin och Anders von Bell
från vår förening deltog.

 
Kransen nedlagd av Kalevi. Foto: Anders von Bell

Ordföranden för Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. Erik Werner samt veteranen Lars Carlberg lade också ned en krans.

 
Lars, Erik samt Kalevi. Foto: Anders von Bell

Efter kransnedläggningarna berättade Jan Molin om de frivilliga vars namn finns på stenen.

 
Jan berättar. Foto: Anders von Bell

Höstmötet genomfördes på Karlberg den 29 oktober
Temat för mötet var Putins krig - med historien som vapen

Mötet hölls i Samlingssalen med start klockan 16:00 i närvaro av 47 deltagare.
Mötet föregicks av ett styrelsemöte klockan 13:30.

Läs mötesprogrammet här
 


Samlingssalen på Karlberg. Foto: CG Johanson

Före och efter mötet sålde Eric Björklund många böcker från sitt bokbord.


Eric med bokbordet (vid ett tidigare tillfälle). Foto CG Johanson

Höstmötet inleddes traditionsenligt med bildspel som CG ordnat. Ordförande Bengt Nylander hälsade  alla välkomna och särskilt dagens föredragshållare.


Bengt hälsade deltagarna välkomna. Foto CG Johanson

Journalisten Patrik Oksanen höll därefter ett mycket intressant föredrag om hur Ryssland alltsedan 1800-talet förvanskat historien, fram till dagens krig i Ukraina.


Patrik berättar och visar bilder. Foto CG Johanson

Många intressanta bilder visades.


Läget i Rysslands omvärld. Foto CG Johanson

Efter föredraget fick åhörarna ställa frågor.

 
Mötesdeltagarna i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Bengt överlämnade föreningens Hederstecken till Patrik som ett tack för insatsen.


Hederstecknet överlämnas. Foto: CG Johanson

Efter föredraget visades en film om hur korset i fjärrkarelen över Tord Bäck restaurerades.

Mötet i Samlingssalen avslutades som vanligt med Veteranens kvällssång.

Vid middagen i Restaurang Karlberg deltog 43 medlemmar.

Vid detta höstmöte serverades en enklare middag i form av en välsmakande landgång för att hålla priset nere. Deltagarna trivdes som vanligt bra och diskussionerna vid borden var livliga.

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2022 postades den 6 oktober.


Den svenska Veterandagen den 29 maj 2022

Efter två år utan publik firades årets Veterandag åter vid Sjöhistoriska på Djurgården. Vår förenings styrelse representerades av klubb- och skattmästaren Jens Strålenhielm. Vår fana fördes av vår medlem Pär Sundqvist.


Vår fana på läktaren. Foto: Maritza Strålenhielm


Pär med vår fana. Foto: Maritza Strålenhielm


Monumentet Restare med kransarna nedlagda Foto: Maritza Strålenhielm

Se hela dagens program på Försvarsmaktens YouTube-kanal här


De stupades dag söndagen den 15 maj 2022

De stupades dag högtidlighölls med en mässa i Finska kyrkan kl. 11:00.
Efter mässan genomförs traditionsenlig kransnedläggning vid minnestavlorna över de stupade. Vår styrelse representerades av Eric Björklund, Lars Järvirova och Jens Strålenhielm. Ett par medlemmar var också närvarande.

Vår krans lades ned av Jens.
Text på banden: Till de stupades minne, Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening.


Jens läser på banden. Foto: Eric Björklund

Finska ambassadens krans lades ned av försvarsattachén Joakim Salonen med hjälp av Kristiina Ruuti. Församlingens vackra bukett ledes ned av kyrkoherde Martti Paananen.


Från vänster: Martti, Jens, Kristiina samt Joakim.


Kransarna nedlagda.

Efter ceremonin serverades kyrkkaffe i församlingslokalerna.

Under dagen uppvaktades 33 stupades gravar runt om i Sverige med blommor och ljus genom gravvårdsgruppens försorg.


Begravning av Kurt Antskog
Föreningens fana fördes i Finska kyrkan i Stockholm den 9 maj klockan 14:00 vid begravning av veteranen Kurt Antskog.

Föreningens styrelse representerades av ordförande Bengt Nylander, vice ordförande CG Johanson samt ledamoten Leif Johansson. Kyrkan var välfylld av anhöriga och släktingar från Sverige och Finland, representanter från Finlands försvarsmakt, medlemmar från vår förening och Nylands Brigads Gille i Sverige samt många övriga.


Fanor och kransar före begravningsakten. Foto: CG Johanson


Vår förenings krans. Foto: CG Johanson

Text på banden: En sista hälsning, Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening.

Officiant var prosten Pekka Turunen.


Pekka Turunen inleder. Foto: CG Johanson

Vid överlåtelsen hälsades med fanorna från Nylands Brigads Gille i Sverige och vår förening av Björn Säfwenberg samt CG Johanson.


Hälsning med fanorna. Foto: Kyrkoherde Martti Paananen

Minnesstund hölls efteråt i församlingslokalerna. Pekka Turunen läste där upp de många kondoleanserna som inkommit. Republiken Finlands President med fru Jenni Haukio hade sänt ett kondoleanstelegram till familjen.


Nationella veterandagen i Stockholm den 27 april

Den finska nationella veterandagen högtidlighölls med kransnedläggning vid Finlandsmonumentet  i Finlandsparken klockan 14:00 i ett delvis soligt men kyligt vårväder.


Finlandsmonumentet den 27 april 2022. Foto: CG Johanson

Veterandagen firades i år för 36:e gången.

Finlands försvarsattaché överste Joakim Salonen hade bjudit in till ceremonin.
Från styrelsen deltog vår ordförande Bengt Nylander, vice ordförande CG Johanson, vår tidnings redaktör Eric Björklund samt ledamoten Lars Järvirova. Även vår förre ordförande Fredrik Vahlquist samt medlemmen Ossi Koukkula var närvarande.

För musik svarade en signalgivare och en trumslagare ur AMK (Arméns Musikkår).


   Trumslagare och signalgivare. Foto: CG Johanson

Kransen lades ned av försvarsattachén och försvarsministern medan trumslagaren spelade.


       Kransen läggs ned. Foto: CG Johanson

Därefter spelades Finskt Tapo.


 Tapto spelas. Foto: CG Johanson

Text på banden: För att hedra minnet av de som stupade i krig - Finlands ambassad /  Sodissa kaatuneiden muistoa kunnioittaen  - Suomen suurlähetystö.


     Den vackra kransen. Foto: CG Johanson

Som avslutning höll försvarsminister Peter Hultqvist ett kortare tal.


    Försvarsministern och försvarsattachén efter ceremonin. Foto: CG Johanson

Svt Uutiset visade ett inslag från ceremonin i Svt 2 klockan 17:45.

Se inslaget (5 minuter in i programmet) här

Ceremonin direktsändes även i Sveriges Radio Ekot.

Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i Lappeenranta/Villmanstrand.
Årets tema var "Maamme versoo uutta/I vårt land spirar det nya".

Byte av skattmästare
Under helgen 23 till 24 april lämnade CG Johanson över uppgiften som skattmästare till Jens Strålenhielm. CG har haft uppgiften sedan 2004.


CG och Jens vid datorn. Foto: Eila Johanson

Vid konstituerande styrelsemöte efter årsmötet valdes Jens till skattmästare. Han kommer även ha uppgiften klubbmästare fram till nästa årsmöte, då ny klubbmästare skall väljas. CG kvarstår som vice ordförande. Ansvaret för hemsidan kommer lämnas över till Lars Järvirova.

Kurt Antskog har avlidit
Kurt avled på långfredagen efter några dagars sjukdom. Han skulle fylla 99 år den 27 juni.


Kurt talar vid kaffet den 13 mars i år. Foto: Outi Folke

Så sent som den 13 mars deltog Kurt vid Finlandsmonumentet och han blev intervjuad av Svt Rapport. Kurt körde egen bil till och från evenemanget. Slutet kom alltför fort och Kurt kommer vara djupt saknad av många.

Läs artikel om Kurt som var införd i Helsingin Sanomat den 29 december 2021 här

80-årsjubileum firades på Karlbergs Slott den 9 april
Jubileet genomfördes i ett typiskt aprilväder med cirka 90 deltagare från Sverige och Finland.
Under dagen var vice ordförande CG Johanson toastmaster samt skötte datapresentationerna i de tre olika salarna.


Stor flaggning framför Karlbergs Slott . Foto: CG Johanson

Före jubileet hölls ordinarie årsmöte i Södra Ritsalen klockan 14:00. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Två nyval ägde rum då Lars Järvirova och Per Wallén invaldes som styrelseledamöter. I övrigt var det omval av såväl ordförande som övriga ledamöter.
Styrelsens sammansättning kan ses genom att klicka  här

Föreningens ordförande Bengt Nylander hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet i Södra Ritsalen.


Bengt inleder mötet. Foto: Eila Johanson

       
Deltagarna vid årsmötet. Foto: CG Johanson

Vid årsmötets slut avtackades Leif Johansson och Stefan Folke för sina insatser i styrelsen. Leif adjungerades till styrelsen med uppgift att ansvara för Minnesskidmarchen och Stefan med uppgift att ansvara för Gravvårdsgruppen.


Leif och Stefan avtackas. Foto: Anders Grafström

Årsmötet klarades av på en dryg halvtimme och därefter var det dags för Korum i Karlbergs Slottskapell. Officiant var Anders Mattsson från Solna församling, dit också Slottskapellet hör.

         
Anders Mattsson samt chefen för MHS Karlberg med hustru. Foto: Anders Grafström

Efter gudstjänsten anlände hedersgäster och övriga inbjudna till Slottet. De möttes av en soldat från Vinterkriget i Nedre Vestibulen.


Vintersoldat med skidor. Foto: Stefan Folke

Före och efter högtiden hade Eric Björklund sitt bokbord öppet. Sammanlagt köptes det böcker för 2 200 kr. Ett bra resultat.


Lars Järvirova (t h) studerar böcker hos Eric. Foto: Anders Grafström

Jubileumshögtiden inleddes klockan 16:00 i Rikssalen.

Läs Jubileumsprogrammet här

 
Deltagarna samlade i Rikssalen. Foto: CG Johanson

Vid jubileumshögtiden deltog cirka 90 hedersgäster och medlemmar.
Denna gång kunde inte någon av våra kvarvarande veteraner deltaga.

Inledningsvis spelades Mannerheims tal till Svenska Frivilligkåren vid Paikanselkä den 26 mars 1940 upp och autentiska bilder visades.


Mannerheims tal spelas upp. Foto: CG Johanson

Därefter höll ordförande Bengt Nylander sitt hälsningsanförande och sedan spelade en oktett från  Marinens Musikkår Muistoja Pohjolasta - Minnen från Norden.

Läs talet här


Bengt i talarstolen. Foto: Outi Folke

Efter en stunds stillhet till minne av de som stupade under Vinterkriget spelade musikkåren Finlandia.


Kvällens musiker. Foto: CG Johanson

Festtalare var försvarsminister Peter Hultqvist.

Läs talet här


Ministern håller festtalet. Foto: CG Johanson

Musikkåren spelade Finska rytteriets marsch.

Hälsningen från Sveriges överbefälhavare framfördes av chefen för Försvarsmaktens veterancentrum, kommendör Mats Fogelmark.

Läs talet här


Överbefälhavarens hälsning läses. Foto: CG Johanson

Efter talet spelade musikkåren Under blågul fana som är Svenska Försvarsmaktens marsch.

Hälsningen från kommendören för Finlands försvarsmakt framfördes av major Mika Kuikka.

Läs talet här


Kommendörens hälsning läses. Foto: CG Johanson

Musikkåren spelade därefter Björneborgarnas marsch.

CG Johanson läste upp en hälsning från veteranen Kurt Antskog, som beroende på problem med ett ben inte kunde närvara.

Läs talet här


Kurts hälsning läses. Foto: Outi Folke

De tre huvudtalarna tilldelades varsitt Förtjänsttecken som tack.

         
Förtjänsttecknen delades ut av Bengt. Foto: CG Johanson

Nästa programpunkt var utdelning av en inramad Jubileumslitografi till de inbjudna gästerna. Litografin är målad av den finske konstnären Sture Gripenberg och de var skänkta av styrelseledamoten Jan Molin.

Övriga middagsgäster fick varsin litografi i kuvert vid borden.

Som avslutning på högtidssammankomsten spelades och sjöngs Finlands och Sveriges nationalsånger.

Välkomstdrink serverades därefter i Pelarsalarna.

Något efter utsatt tid släpptes de 82 middagsgästerna in till Artillerisalen. De närvarande hedersgästerna bjöds på middagen och för övriga var den subventionerad.


De elva borden i Artillerisalen. Foto: CG Johanson

Middagen inleddes med en gemensam snapsvisa som anfördes av Anders Grafström.
Efter att ordföranden hälsat alla välkomna till bords avnjöts den goda maten.

Ordföranden för Samfundet Sverige-Finland, Hans Karlander, berättade lite om samfundets historia.
Därefter redogjorde chefen för Militärhögskolan Karlberg, överste Roger Nilsson, hur man knyter an Finlandsfrivilliga till undervisningen av kadetterna.

Före efterrätten läste CG Johanson upp de telegram som kommit till föreningen.
Södra Finlands Krigsveterandistrikt r.f. sände sitt telegram 2020, då det var tänkt att jubileet skulle genomföras.

Läs telegrammen här

För gästernas tack svarade framlidne veteranen Knut Eklunds dotter Annika von Ahlefeld.


Knuts dotter Annika. Foto: Outi Folke

Som avslutning på middagen fick deltagarna lyssna på Veteranens Kvällssång.

Cirka en timme efter beräknad tid gick gästerna åter upp till Slottets Festvåning för att dricka kaffe i Pelarsalarna. Det fanns även bar för inköp och samtalen vid borden var livliga. Festen pågick ännu någon timme framåt.

Då deltagarna lämnade Karlberg hade himlen klarnat och de belysta flaggorna vajade vackert i kvällsmörkret.


Flaggorna vackert belysta. Foto: CG Johanson

Detta blev ett jubileum som de flesta deltagare nog kommer minnas för lång tid framöver.

Hufvudstadsbladet (HBL) hade sin reporter på plats.

Läs reportaget här


Kransnedläggning till minne av Vinterkrigets slut 1940
Ceremonin genomfördes för trettonde gången i Finlandsparken den 13 mars
klockan 13:00
.
Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.

Läs vad som skrevs i vår tidnings sommarnummer år 1986 genom att klicka här


Läs den svenska texten på skylten som står i parken här


Finlandsmonumentet. Foto: CG Johanson

Cirka 35 medlemmar hade samlats i det vackra vårvädret. Bland dem veteranen Kurt Antskog samt Finlands försvarsattaché överste Joakim Salonen.

Ordförande Bengt Nylander hälsade deltagarna välkomna och höll ett kort tal.

Läs talet här


     Bengt håller tal. Foto: CG Johanson

Trumsolo spelades under tiden kransen lades ned.


     Kransen skall läggas ned. Foto: CG Johanson

Därefter hölls en tyst minut till minne av de som stupade i Vinterkriget.


Kransen nedlagd. Foto: CG Johanson

För musik svarade en signalgivare och en trumslagare ur AMK (Arméns Musikkår).


Musikerna på plats. Foto: CG Johanson

Ett reportage finns publicerat på Svt Stockholm hemsida. Läs och titta här
Inslaget visades i Rapport klockan 19:30 samt i de lokala nyheterna klockan 19:55.

Efter ceremonin arrangerade vice ordförande CG Johanson deltagarna framför monumentet för den obligatoriska gruppbilden.


Deltagarna vid ceremonin. Foto: CG Johanson

Därefter samlades 28 av deltagarna på Bistro Kasta Loss i Värtaterminalen för en trevlig fikastund.

  

  
Fikastunden i Värtaterminalen. Foto: CG Johanson

Under fikat höll Kurt Antskog ett litet tal.


Kurt talar. Foto: Outi Folke

Föredrag i Eskilstuna den 12 mars
Vår styrelseledamot Anders Grafström höll föredrag under ämnet "Finlands fyra krig från 1917 samt dess konsekvenser för Finland".


Anders berättar.

Åhörare var 35 medlemmar i Eskilstuna Släktforskarförening (ESF).

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2022 postades den 4 mars.


Gravvårdsgrupp bildad

Styrelsen har bildat en gravvårdsgrupp vars syfte är att bevara gravar i Sverige för stupade frivilliga. Gruppen uppvaktar gravar med blommor och/eller ljus i samband med De stupades dag (tredje söndagen i maj), Alla Helgons dag samt på Finlands Självständighetsdag den 6 december. Vissa gravar får även blommor på den dag den frivillige stupade.
Gruppen har tillskrivit samtliga kyrkogårdsförvaltningar där stupade är begravda, för att säkerställa att gravarna kommer finnas kvar även i framtiden.
Om du vill skänka ett bidrag till detta viktiga arbete kan du betala till föreningens Plusgirokonto 15 94 61-3. Märk bidraget med gravvård.
Ytterligare upplysningar om  gravvårdsgruppen går att läsa i verksamhetsberättelsen för 2021, som är publicerad i tidning nr 1 / 2022.

Representation - föreningens fanor
Föreningens fanor fördes i Slottskapellet i Jönköping den 31 januari klockan 14:30 vid begravning av veteranen Matts Björklund.

Matts Björklund, Jönköping, tjänstgjorde under vinterkriget vid SFK LV 2:a pjäs 2:a akantroppen som pjäschef. SFK Nr. 3604

Matts Björklund avled den 1 januari i år i en ålder av 101 år.


Slottskapellet. Foto: Stefan Folke


Vår fanor i Slottskapellet. Foto: Stefan Folke


Föreningens krans. Foto: Stefan Folke

Vår förening representerades av styrelsemedlemmen Stefan Folke.

Styrelsemöte
Styrelsen genomförde ett videomöte den 11 januari.
 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005