VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2021

För att läsa tidigare år - klicka på respektive årtal


2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013

2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005

       (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den äldsta längst ner)

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2021 postades den 17 september.

Veteranen Jan Kjellberg har avlidit
Jan avled den 6 september i kretsen av sina närmaste. Jan fyllde 97 år i mars. Han var en flitig deltagare vid våra möten på Karlberg och kommer vara saknad.

Föreningen har genom klubbmästarens försorg sänt kondoleansblommor till Jans fru Doris.


Text på kortet: Med varmt deltagande - Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.

Vår revisor Claus Högkvist hade en artikel om Jan införd i tidningen Militär Historia 2016.

Läs artikeln här

Styrelsemöte
Styrelsen genomförde ett videomöte den 10 augusti.

Vår tidnings redaktör erhöll finsk orden
Finlands ambassadör Liisa Talonpoika har den 29 juni till Eric Björklund överlämnat förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden.
Republikens president Sauli Niinistös motivering: "För Era värdefulla insatser för relationerna mellan våra länder under många år".


Liisa Talonpojka och Eric Björklund. Foto: Gunnel Holm

Styrelsen framför sina varmaste gratulationer till den välförtjänta utmärkelsen!

Finska Försvarsmaktens Fanfest den 4 juni

Den traditionsenliga militärparaden ställdes in även i år.
Flaggan hissades av Republikens president vi villa Talludden/Mäntyniemi. Flygvapnet genomförde en överflygning med fyra Hornet över bland annat Helsingfors.

Se inslag från Yle här

Den svenska veterandagen den 29 maj
Veterandagen firades även i år genom en direktsänd ceremoni på Försvarsmaktens
YouTube-sida.

Se hela ceremonin här

De stupades dag den 16 maj
På grund av nuvarande corona-begränsningar spelades gudstjänsten in i förväg och sändes via Finska kyrkans Facebook-sida.
Se på gudstjänsten och kransnedläggningen här

Den traditionsenliga kransnedläggningen vid minnestavlorna spelades in vid samma tillfälle. (Den visas efter gudstjänsten).

Vill du bara se kransnedläggningen klicka här

Vår förenings blommor lades ned av vår tidnings redaktör Eric Björklund.
Eric medverkade också med bibelläsning under gudstjänsten.
Han gjorde god reklam för vår förening.


Eric Björklund vid kransnedläggningen

Ett flertal styrelsemedlemmar och några övriga medlemmar lade under dagen ned blommor på stupades gravar runt om i Sverige.

Nationella veterandagen i Stockholm den 27 april

Den finska nationella veterandagen högtidlighölls med kransnedläggning vid Finlandsmonumentet  i Finlandsparken klockan 13:00 i ett vackert vårväder.
Läs inbjudan här


En ensam fiskmås väntar på ceremonin. Foto: CG Johanson

Veterandagen firades i år för 35:e gången.

Finlands ambassadör Liisa Talonpoika och Finlands försvarsattaché överste Joakim Salonen representerade Finlands ambassad.
Kurt Antskog var den ende närvarande veteranen.
Från styrelsen deltog vår ordförande Bengt Nylander med hustru Anna, vice ordförande CG Johanson samt vår tidnings redaktör Eric Björklund.

För musik svarade en signalgivare och en trumslagare ur AMK (Arméns Musikkår).


    Musiker samt försvarsattachén. Foto: CG Johanson

Kransen lades ned medan trumslagaren spelade.


       Kransen läggs snart ned. Foto: CG Johanson

Ambassadören läste texten på banden.


    Texten lästes upp: CG Johanson

Därefter spelades Finskt Tapo.

Text på banden: För att hedra minnet av de som stupade i krig - Finlands ambassad /  Sodissa kaatuneiden muistoa kunnioittaen  - Suomen suurlähetystö.

 


     Den vackra kransen. Foto: CG Johanson

Som avslutning tackade ambassadören de närvarande. Hon framförde även ett tack för det arbete som vår förening utför.

Svt Uutiset visade ett inslag från ceremonin i Svt2. Kurt Antskog blev intervjuad och det visades även att vår försvarsminister Peter Hultqvist lade ned en egen krans vid monumentet lite senare på dagen.

Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i Tammerforshuset genom en anpassad direktsänd ceremoni på YLE TV1.
Årets tema var "Välvilja mellan människor".

Årsmöte 2020 och 2021 genomfördes den 27 mars
Mötet genomfördes via videomöte med närvaro av åtta styrelseledamöter samt två justeringsmän. Som underlag fanns 108 poströster som insänts till sekreteraren. Alla dessa röstande godkände att mötet ägde rum via poströstning. Övriga punkter var även de ikryssade i Ja-rutan (med något undantag på vissa punkter).

- Det digitala årsmötet fastställde de föreslagna justeringsmännen.
- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2019 och 2020.
- Styrelsen, revisorerna och valberedningen omvaldes i sin helhet.
- Telefonersättning till vissa styrelsemedlemmar godkändes enligt tidigare år.
- Årsavgiften för 2021 och 2022 fastställdes till 50 kronor för medlemmar bosatta i Sverige   
  samt 12 € för övriga.

Blankett för poströstning fanns inhäftad i mitten av tidning nr 1/2021 tillsammans med inbetalningskortet för årsavgiften.

Styrelsemöte
Styrelsen genomförde ett videomöte den 27 mars.

100 år sedan Harry Järv föddes den 27 mars 1921
Läs artikel i Hufvudstadsbladet av professor Stefan Forss här

Ceremoni till minne av Vinterkrigets slut
Lördagen den 13 mars klockan 13:00 lade föreningen traditionsenligt ned en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken till minne av vinterkrigets slut år 1940.

På grund av pandemin deltog endast en veteran samt ett fåtal styrelseledamöter och medlemmar.
För musik svarade två signalgivare och två trumslagare ur AMK (Arméns Musikkår).

Finlands försvarsmakt representerades av Finlands försvarsattaché överste Joakim Salonen.

Ordförande Bengt Nylander hälsade deltagarna välkomna och höll ett kort tal.


      Bengt talar. Foto: CG Johanson

Bengt lade därefter ned föreningens krans medan trumslagarna spelade.


      Kransen skall läggas ned. Foto: CG Johanson

En stunds tystnad för de stupade och avlidna veteranerna.


      Foto: Eila Johanson

Därefter spelades Finskt och Svenskt Tapo.


     Signalgivarna spelar. Foto: CG Johanson

Text på banden: Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening. För Finlands frihet och Sveriges ära.


  Kransen nedlagd. Foto: CG Johanson

Deltagande veteranen Kurt Antskog, överste Joakim Salonen samt Bengt Nylander flankerar kransen.


      Kurt, Joakim och Bengt. Foto: CG Johanson

Vice ordförande CG Johanson delade ut varsin inramad 80-årslitografi till deltagarna från AMK, som ett tack för musiken.


     CG berättar om litografin. Foto: Eila Johanson

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2021 postades den 17 februari.

Styrelsemöte
Styrelsen genomförde ett videomöte den 12 januari.

 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005