VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2017

För att läsa tidigare år - klicka på respektive årtal

2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005

       (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den äldsta längst ner)

Styrelsen genomförde resa till Hangö och Helsingfors
Den 29 till 30 juni var huvuddelen av styrelsen med fruar/sambo samlad i Finland. Deltog gjorde även vår veteran från Fjärrkarelen Jan Kjellberg samt medlemmarna Kerstin Naessén med sin man Lars-Richard Karlsson. Var och en bekostade såväl resa som inkvartering på hotell.

Det digra programmet var omfattande.

Vi inledde med ett besök i Hangö stadshus, där stadsstyrelseordföranden Sture Söderholm tog emot.


Flaggning framför stadshuset. Foto: Stefan Folke


Deltagarna väntar på att få gå in. Foto: Stefan Folke

Inledningsvis berättade vår värd om själva stadshuset.


Sture Söderholm till höger. Foto: CG Johanson

Därefter fick vi en intressant genomgång om Hangö stad och samtidigt bjöds på smörgåstårta med kaffe eller té. Som tack överlämnade Bengt Nylander en litografi av vår medalj.


Sture mottager litografin. Foto: CG Johanson

Vi fick även se en film inspelad vid firandet i Hangö den 6 december 2016.

Efter besöket i stadshuset körde styrelsen till det utbyggda och återinvigda Frontmuseet där det hölls styrelsemöte.


Frontmuseet efter renovering och utbyggnad. Foto: CG Johanson

Då övriga resenärer anslutit sig genomfördes kransnedläggning vid minnesstenen över Hangöbataljonen.


Bengt Nylander och Jan Kjellberg med kransen. Foto: CG Johanson


Kransen nedlagd vid minnesstenen. Foto: CG Johanson

Efter kransnedläggningen var det dags för kaffe med kaka i den nybyggda delen av museet och sedan besök vid den nya utställningen och de renoverade värnen samt krigsstigen.


Den nya montern om den svenska frivilligbataljonen. Foto: CG Johanson


Vår framlidne ordförande Orvar Nilssons frivilligspänne i den nya utställningen. Foto: CG Johanson

Som avslutning på torsdagen såg vi på friluftsteatern Okänd Soldat i Harparskog.


Ingången till friluftsteatern i Harparskog. Foto: CG Johanson

Före teatern serverades ärtsoppa, knäckebröd och vatten vid ett reserverat bord i kvällssolen.


Middag i Harparskog. Foto: CG Johanson

Den stora arenan "mitt i skogen" rymde 800 personer och det var helt fullsatt.


Publiken väntar på att skådespelet skall börja. Foto: CG Johanson

Föreställningens producent Kerstin Karlberg hälsade på vår veteran innan föreställningen började.


Kerstin hälsar på Jan. Foto: Stefan Folke

Läs på Okänd Soldats hemsida här

Fredagen inleddes med kransnedläggning vid Svenska stenen på Sandudd. Inledningsvis berättade Bengt Nylander om begravningsplatsen och de arrangemang som genomfördes där då han var vår försvarsattaché i Finland.

Sedan berättade Jan Kjellberg om de han kände bland dem som har sitt namn på stenen.


Jan berättar. Foto: CG Johanson

Jan Molin hade därefter en noggrann genomgång om var och en av de tretton stupade.


Kransnedläggningen på Sandudd. Foto: CG Johanson

Kransen lades ned av Jan Kjellberg och Bengt Nylander vilket följdes av en tyst minut.

c
Bengt och Jan med kransen. Foto: CG Johanson


Kransen nedlagd. Foto: CG Johanson

Efteråt blev det bilfärd till Gamla Saluhallen i Helsingfors centrum för en avslutande fika. En del åkte sedan hem med Viking Mariella medan andra stannade kvar några eller många dagar i Finland för fortsatt semester.

Försvarsmaktens Flaggfest - utdelning av Hederstecken
Finska Försvarsmaktens Flaggfest den 4 juni firades i Sverige, beroende på pingsten, med en mottagning på Finlands ambassad den 7 juni. Vår förening representerades av flera veteraner, medlemmar och styrelsemedlemmar.

Huvudfirandet i Finland med Försvarsmaktens parad genomfördes i Helsingfors.

 


Finlands ambassad. Foto: CG Johanson

De som bjudit in till Flaggfesten var Finlands avgående försvarsattaché överste Manu Tuominen med fru Katarina Pettersson, samt tillträdande försvarsattaché kommodor Rami Peltonen med fru Raija Pirhonen.

Som tack för ett mycket gott samarbete med vår förening tilldelades Manu Tuominen vårt Hederstecken, vilket överlämnades av vår vice ordförande CG Johanson.


Katarina övervakar överlämningen. Foto: Eila Johanson

 


Raija Pirhonen och Rami Peltonen. Foto: CG Johanson

Kronprinsessan höll tal i Järfälla den 6 juni
I ett direktsänt program på Nationaldagen i Tv4 Play höll Kronprinsessan Victoria ett tal, där hon nämnde våra finlandsfrivilliga.


Foto: Från Tv4 Play

Se programmet här (inleds med reklam)

Läs Kronprinsessans tal här (delen om finlandsfrivilliga är gulmarkerad)

Krigsveteraner minns - program från SR P1 den 6 juni
I ett program från Sveriges Radio - P1 Specialprogram, intervjuades två finska veteraner om deras upplevelser under kriget. Meteorologlottan Katrin Berggren och vår medlem Kurt Antskog berättar om sina upplevelser.

Ett mycket bra program, gjort av Soili Huokuna, som alla rekommenderas att lyssna på!


Foto: Soili Huokuna, Sveriges Radio

Läs mer på SR hemsida samt lyssna på programmet här

Hangö Frontmuseum återinvigt
Den 2 juni återinvigdes det om- och tillbyggda Frontmuseet i Lappvik på Hangö udd.

Vår förening representerades av Claes Grafström som överlämnade en minnesgåva från föreningen till museet. Deltog gjorde även vår styrelseledamot Jan Molin samt Sveriges försvarsattaché överste Peter Stolt.


Frontmuseet som det såg ut vid vår resa för att högtidlighålla Hangö 60 år den 17 maj 2001. Foto: CG Johanson


Claes lade ned blommor vid minnesstenen. Foto: Claes Grafström


Vy från ingången där caféet låg tidigare. Foto: Claes Grafström


Den nya utställningen. Foto: Claes Grafström


Den nyligen upphittade ryska granatkastaren. Foto: Claes Grafström

Museet öppnades för allmänheten söndagen den 4 juli.

Läs om öppettider, biljettpriser med mera på museets hemsida här

Läs reportage och se video från YLE Nyheter om ombyggnaden av Frontmuseet här

Läs reportage i tidningen Västra Nyland här

Svenska Veterandagen måndagen den 29 maj
Den Svenska Veterandagen firades vid Sjöhistoriska Museet på Djurgården i Stockholm.
Från styrelsen ansvarade Leif Johansson och Stefan Folke för våra deltagande veteraner samt förde föreningens fana.


Stefan med fanan samt Leif (till höger). Foto: Thomas Hagman

Veteranerna Björn Råbergh, Jan Kjellberg, Bengt Jansson och Per-Håkan Carlander-Reuterfelt samtalade i solskenet i väntan på ceremonin.                        


Från vänster - Björn, Jan, Bengt och Per-Håkan. Foto: Stefan Folke

Förutom dessa fyra deltog också veteranerna Marketta Kivisaari, Kurt Antskog samt Knut Eklund.                       


Knut till höger samt dottern Annika von Ahlenfelt bredvid Bengt. Foto: Stefan Folke

Överbefälhavaren hälsade på några av våra veteraner.                       


ÖB samtalar med Jan och Bengt. Foto: Leif Johansson

Läs vad Försvarsmaktens skriver på sin hemsida samt se bilder från dagen här

Läs det detaljerade programmet här

De Stupades Dag söndagen den 21 maj
På grund av renoveringen av Finska kyrkan högtidlighölls De Stupades Dag med gudstjänst i Tyska kyrkan kl. 13:30. Kransnedläggning ägde därefter rum vid minnestavlorna på Finska kyrkans gård. Vår förenings krans lades ned av vår redaktör Eric Björklund.
.


Denna bild visar Eric vid kransnedläggningen på Finlands Självständighetsdag 2016

I Lappeenranta/Villmanstrand i Södra Karelen välsignades och jordfästes 38 oidentifierade stupade finländska soldater.
10 av dem hade stupat i vinterkriget och 28 i fortsättningskriget. 32 av dem har hittats på Karelska Näset och 6 på olika krigsskådeplatser i Ladoga-Karelen.


Foto: Lehtikuva - Lauri Heino

Nationella veterandagen i Stockholm

Den Nationella veterandagen firades den 27 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.


 Finlands ambassad 2017-04-27. Foto: CG Johanson

I år firades veterandagen för 31:a gången. Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i Lahti / Lahtis
i närvaro av presidentparet, statsministern samt hela försvarsledningen.
Årets tema var Sinun veteraanipäiväsi - Din veterandag
.

Läs talet av Republiken Finlands president Sauli Niinistö i Lahti här

På Finlands ambassad hade ett stort antal veteraner, lottor och andra inbjudna samlats till Veterandagsfest som började med fanornas ankomst. Krigsinvalidernas fana fördes av veteranen Jan Kjellberg och vår förenings fana av vice ordförande / skattmästare CG Johanson.


 Klipp från Svt Uutiset

    
 Fanorna förs in. Foto: Eila Johanson

Försvarsmaktens hälsning framfördes av major Jarmo Vilo som tjänstgör på SWEDINT/NCGM i Kungsängen. Han talade om det militära samarbetet mellan Finland och Sverige och framförde även ett tack till de närvarande veteranerna för deras uppoffringar.


 Jarmo Vilo. Foto: CG Johanson

Nästa programpunkt var körsång av fyrorna från Sverigefinska skolan i Stockholm som framförde tre välkända sånger på finska. De fick mycket applåder av festpubliken.


 Barnen sjunger till pianomusik. Foto: CG Johanson

Festtalet hölls av minister Mikael Antell som också framförde tack till veteranerna som under krigen gjorde så att Finland kunnat behålla sin självständighet och i år fira 100 år. Ministern nämnde även besöket av Republikens president Sauli Niinistö vid firandet den 13 mars. Det var viktigt för presidenten att genom sin närvaro personligen få tacka de svenska frivilliga för deras insatser i Finland.


 Festtalaren. Foto: CG Johanson

Läs ministerns tal här

Veteranernas hälsning framfördes av bataljonsläkaren från Fjärrkarelen Heikki Lirberg.

 
Heikki i talarstolen. Foto: CG Johanson

Som en överraskning för deltagarna anlände Finlands förre president Tarja Halonen som tagit sig tid att komma till ambassaden från ett annat arrangemang i Stockholm.

 
Tarja Halonen höll ett kortare tal. Foto: CG Johanson

Del ur Livgardets Dragonmusikkår framförde därefter Marschsång av A Mustonen / F E Sillanpää.

 
Musikerna gör sig beredda. Foto: CG Johanson

Efter marschsången spelades Maamme / Vårt land som sjöngs av deltagarna.

Programmet avslutades med att fanorna fördes ut.

    
 Fanorna förs ut. Foto: Juha Joki

Då fanorna avlägsnats serverades kaffe, smörgåsar, bullar samt läskande drycker.

    
 Serveringen påbörjas. Foto: CG Johanson

Läs vad Finlands ambassad skriver på sin hemsida här

Ett stort tack till Finlands ambassad för den trevliga dagen!

Föredrag i Helsingfors den 27 mars
Vår styrelseledamot Jan Molin höll föredrag under ämnet "Det brinner hos grannen" vid möte med Logen nr 4 Sveaborg (Odd Fellow) måndagen den 27 mars. Ett 50-tal mycket intresserade och vetgiriga medlemmar deltog. Även Republiken Finlands Presidents besök i Stockholm den 13 mars uppmärksammades.

Kransnedläggning vid Finlandsmonumentet den 13 mars
Med anledning av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 höll vår förening traditionsenlig kransnedläggning i Finlandsparken klockan 13:00.

Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.
Läs vad som skrevs i vår tidnings sommarnummer år 1986 genom att klicka här

Läs om kransnedläggningen år 2016 här, 2015
här, 2014 här, 2013 här, 2012 här, 2011 här och 2010 här

För att högtidlighålla Finland 100 år och för att hedra de svenska Finlandsfrivilliga veteranerna deltog Republiken Finlands president Sauli Niinistö, H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H. Prins Carl Philip, Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, Finlands ambassadör Matti Anttonen, Generallöjtnant Dennis Gyllensporre, hedersvakt ur Livgardet, del av Arméns Musikkår, 9 veteraner samt hundratals åskådare.

Vår styrelseledamot och vår tidnings redaktör Eric Björklund berättade inledningsvis om vår förening för de närvarande.


Eric berättar om SFM. Foto: CG Johanson

Många åskådare hade samlats i det vackra vädret.

    
Foto: CG Johanson                                                 Foto: Fredrik Vahlquist

Våra fanor fördes av tre veteraner; Per-Håkan Carlander-Reuterfelt, Kurt Antskog och Jan Kjellberg.


Hedersvakt, fanor och musikkår. Foto: CG Johanson

För veteranerna hade Stockholms Stad ordnat bänkar.


Några av veteranerna som var närvarande. Foto: CG Johanson

Vår förenings ordförande Bengt Nylander mötte hedersgästerna och hälsade dem välkomna till ceremonin.


(Från vänster) Finlands ambassadör, Kronprinsessan, Prinsen, Presidenten samt Bengt. Foto: CG Johanson

Före kransnedläggningen hälsade vår ordförande veteraner, gäster samt alla åskådare välkomna med ett kortare tal.
Läs talet här


Bengt Nylander håller välkomsttal. Foto: CG Johanson

Hedersgästerna vid kransnedläggningen.


Foto: CG Johanson

Finlands krans lades ned av Finlands president, Sveriges krans av Kronprinsessan Victoria samt Finlandsfrivilligas krans av vår ordförande.

     
Kransarna läggs ned. Foto: CG Johanson

Text på banden:
Finlands krans - De svenska Finlandsfrivilligas minne hedras / Republiken Finlands President
Sveriges krans - Till minne av frivilliga för Finlands frihet / Konungariket Sverige
Vår krans - För Finlands frihet och Sveriges ära / Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening


(Från vänster) Finlandsfrivilligas krans, Republiken Finlands krans samt Konungariket Sveriges krans. Foto: CG Johanson

Då kransarna var nedlagda spelade musikkåren Vårt Land samt Du Gamla Du Fria.

Se Finlands ambassads film här

Före avfärd hälsade hedersgästerna på de närvarande veteranerna.

    
Foto: CG Johanson

Efter ceremonin i Finlandsparken hölls en mottagning på Finlands ambassad med Finlands ambassadör som värld. Vid detta tillfälle deltog sammanlagt 16 veteraner. Programmet inleddes med att fanorna anlände.


Fanorna förs in. Foto: CG Johanson

Fanförarna var desamma som i Finlandsparken.


(Från vänster) Kurt Antskog, Jan Kjellberg och Per-Håkan Carlander- Reuterfelt . Foto: CG Johanson

Republikens president talade och framförde Finlands tack till de svenska frivilliga.


Presidenten i talarstolen. Foto: CG Johanson

Läs talet här

Efter presidentens tal framfördes Finlandia på piano av Janka Simone Thum.
Därefter följde Andakt med kyrkoherde Martti Paananen från Finska församlingen i Stockholm.
Tre finska veteraner belönades med varsin medalj ur presidentens hand.

Finlandsfrivillige Bengt Jansson, 99 år gammal,  framförde Veteranernas hälsning. Ett känslosamt tal som berörde många av deltagarna.


Bengt Jansson talar. Foto: CG Johanson

Läs talet här

Efter Bengts tal serverades kaffe vid de välfyllda borden.


Samtal vid kaffeborden. Foto: Leif Johansson

Vid slutet av kaffeserveringen överlämnade vice ordförande CG Johanson samt ordförande Bengt Nylander föreningens Förtjänsttecken till presidenten, Kronprinsessan och Prinsen.


CG överlämnar Förtjänsttecknen. Foto: Leif Johansson

CG visar att originalmärket till litografin sitter på veteranen Knut Eklunds kavaj.

.
CG pekar på Knuts märke från Svir-fronten. Foto: Fredrik Vahlquist

Innan hedersgästerna lämnade mottagningen ville de alla tala med Bengt Jansson.

           
Foto från vänster: Stefan Folke, Leif Johansson och Outi Sorvali Folke

Styrelsen för Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening tackar alla medverkande som gjorde denna dag till ett oförglömligt minne!

Läs vad Kungahuset skriver på sin hemsida här

Läs vad Finlands ambassad skriver på sin hemsida här

Läs vad Försvarsmakten skriver på sin hemsida här

Läs vad Hufvudstadsbladet skriver på sin hemsida här

Läs ledare som varit införd i flera av MittMedias tidningar här

Finlands svenskspråkiga tv-nyheter sände ett inslag. Se det här

Programmet Studio ett
i Sveriges Radio intervjuade vår tidnings redaktör Eric Björklund samt
veteranen Bengt Jansson.
Lyssna på programmet här


 Årsmöte den 11 mars
Föreningens 77:e årsmöte hölls i Samlingssalen på Karlberg.
Glädjande var att 6 veteraner deltog under både möte och middag.


Samlingssalen oktober 2016. Foto: CG Johanson

Läs programmet för årsmötet här

Vid ingången till Samlingssalen möttes deltagarna av en krigstida löjtnant i finsk sommaruniform m/36.


Vår medlem Johan Nilsson vid ingången. Foto: Stefan Folke

I Samlingssalens entré sålde Eric Björklund böcker, vilket gav ett bra tillskott till föreningens kassa.

Mötet inleddes med korum klockan 15:00. Officiant var kyrkoherde Johan Engvall från Solna församling.
Korumslag, psalmer och Finlandia framfördes genom vice ordförande CG Johansons försorg med hjälp dator.

    
Krucifix från Karlbergs Slottskapell, ljus för stämningen samt präst i talarstolen. Foto: CG Johanson

Efter Korum hälsades alla välkomna av föreningens ordförande Bengt Nylander.

Därefter genomfördes ordinarie årsmöte. CG skötte det tekniska samt visade det inledande bildspelet.


Ordförande Bengt Nylander och sekreterare Lars Liljenstolpe leder mötet. Foto: CG Johanson

Skattmästaren redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2016. Revisionsberättelsen upplästes. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Årsmötet fastställde även den föreslagna årsavgiften på minst 50 kr för år 2018. För medlemmar bosatta utom Sverige fastställdes avgiften till minst 10 € eller 100 kr. Båda dessa avgifter är oförändrade.

Valberedningens förslag upplästes av dess ordförande Jan Molin.
Den nya styrelsens sammansättning kan ni se genom att
klicka  här

Cirka 60 deltagare och gäster var närvarande vid mötet.

    
Deltagarna samlade. Foto: CG Johanson

Efter årsmötet visades filmen "Krig och sinnesfrid / Sota ja mielenrauha", regi och manus Ari Matikainen.
Filmen hade premiär i Finland på dagen ett år före mötet.

Filmen handlade bland annat om de psykiska problem samt problem med alkohol som många soldater drabbades av såväl vid fronten sam vid hemkomsten efter kriget. Ett tungt men viktigt ämne. Filmen var recenserad i vår senaste tidning. En kort diskussion följde när filmen var slut.

Nästa programpunkt var ett kortare föredrag om verksamheten vid Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt. Distriktets verksamhetsledare Juha Joki berättade bland annat om den hjälp som krigsinvaliderna får av den finska staten.

Läs mer om Sverigedistriktets verksamhet här

Därefter framförde vår medlem, krigsveteranen Lars Löflund en hälsning från Krigsinvalidernas Brödraförbund rf i Finland. Förbundet grundades den 18 augusti 1940 och är alltså endast fyra månader yngre än vår förening.

Läs om Brödraförbundets 75-årsjubileum
här

Föreningens Hederstecken tilldelades Lars Löflund och Juha Joki.

    
Bengt överlämnar Förtjänsttecknen till Lars och Juha. Foto: CG Johanson

Som avslutning på mötet i Samlingssalen spelades traditionsenligt Veteranens Kvällssång.

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 49 personer. Klubbmästaren Jens Norén hade med hjälp av den nya entreprenören komponerat en välsmakande meny.

      
Middagsgästerna. Foto: CG Johanson

I samband med middagen utlottades två litografier av konstnären Sture Gripenberg. Jan Molin berättade om konstnären innan försäljningen inleddes. Lottförsäljningen gick bra och gav ett fint tillskott till föreningens kassa.

Vinnarlotterna drogs av Kerstin Naessén.


Kerstin har just dragit den första vinnarlotten. Foto: CG Johanson

De två lyckliga som vann Gloster Gladiator respektive pansarvärnskanonen blev de sista vinnarna då litografierna nu är slut.

        
De glada vinnarna får litografierna av Jan. Foto: CG Johanson

En trevlig middag som avslutades vid 20-tiden.

Utmärkelsen "Årets främjare" utdelades den 9 mars
Vid Samfundets Sverige-Finland ​årsmöte på Finlandsinstitutet tilldelades generalerna Ari Puheloinen och Sverker Göranson utmärkelsen "Årets främjare" för sina framgångsrika insatser för att stärka försvarssamarbetet mellan våra båda länder.                    
Läs mer
här

Extra styrelsemöte
Styrelsemöte för att förbereda arrangemanget i Finlandsparken den 13 mars hölls på Karlberg den 6 mars 2017.


Del av styrelsen samt Finlands försvarsattache fikar före mötet. Foto: CG Johanson

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2017 postades den 14 januari.

F 19-dagen högtidlighölls den 12 januari
På årsdagen av det svenska flygförbandet F 19:s första insats under Vinterkriget högtidlighölls minnet  på traditionellt och militärt stramt sätt av Lapplands flygflottilj (Lapin lennosto) i Rovaniemi, Finland.

Vår förening representerades av den finske flyghistorikern Carl-Fredrik (Calle) Geust.

General Helgesson och överste Kauppala flankerar F19-minnesmärket i Apukka (ca 15 km norr om Rovaniemi invid ishavsvägen E 75). Minnesmärket består av ett pansarhindergranitblock från Salla, en bronstavla skänkt av Ulrik-baschefen Bertil Östbo, samt en stiliserad Hawker Hart av rostfritt stål (detta är minnesmärkets tredje Hart - de två tidigare har knyckts av långfingrade souvenirjägare).


Foto: Calle Geust

Läs Calle Geust intressanta redogörelse för F 19-dagen här

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs Slott den 11 januari.
 


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005