VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Styrelse verksamhetsåret 2023–2024

NAMN

BEFATTNING

E-POST

Bengt Nylander

Ordförande - Kontakter i FM

tjoria7@gmail.com

Carl Gustav Johanson

Vice ordförande

cg@finlandsfrivilliga.se

Per Wallén

Sekreterare

per_wallen@hotmail.com

Eric Björklund

Redaktör

eric.d.bjorklund@gmail.com

Jens Strålenhielm

Skattmästare (medlemsregister) Klubbmästare

jens.noren@gmail.com

Lars Järvirova

Hemsidan

ljj67@hotmail.se

     

Anders Grafström

Suppleant - Rekryteringsansvarig

anders.grafstrom@finlandsfrivilliga.se

Kalevi Wikström

Suppleant

kalevi.wikstrom@gov.se

Jan Molin

Adjungerad - Kontakter i Finland

jan.molin@pp1.inet.fi

Leif Johansson

Adjungerad - Minnesskidmarschen

leifjhs@gmail.com

Stefan Folke

Adjungerad - Gravvårdsgruppen

stefan.folke@finlandsfrivilliga.se

 

 

 

Stadgar    

Adress: Aspvägen 6, SE-732 97  ARBOGA
PlusGiro: 15 94 61-3  (SWIFT: NDEASESS, IBAN: SE04 9500 0099 6042 0159 4613)
Organisationsnummer: 802000-8846

 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005