VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2011

                (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

                                          
För att återgå till innevarande år - klicka här


Medlemmar
Vid årets slut 2011 uppgick antalet medlemmar till 680 varav 83 är krigsveteraner.


Självständighetsgudstjänst i Finska Kyrkan
Finlands Självständighetsdag den 6 december hölls en gudstjänst klockan 11.00 i den välfyllda Finska Kyrkan på Slottsbacken. Inledningsvis talade Finlands ambassadör Harry Helenius. Efter gudstjänsten, som hölls av Peter Träisk med predikan av Lennart Koskinen, var det traditionsenlig flaggparad där föreningens fana fördes av skattmästaren CG Johanson. Vår krans lades ner vid minnestavlorna av vår ordförande Bengt Nylander.


Finska Kyrkan den 6 dec 2011. Foto: CG Johanson

                                  
                                                       Kransar och fanor i kyrkan. Foto: Lars Ljungdahl

                                     
                                CG med vår fana (i bakgrunden). Bengt lägger ner kransen Foto: Lars Ljungdahl
 

                                       
                                 Kransarna vid minnestavlorna. Vår krans med blå-gula band. Foto: CG Johanson

Efter ceremonin bjöds på kyrkkaffe med välsmakande tårta i församlingslokalerna.

Vad händer i Finska Kyrkan? - läs här

70 år sedan striderna i Hangö den 4 december
För att högtidlighålla slutet av Hangö-kriget ordnades en resa till Finland den 3 till 5 december.
Tack vare sponsring genom Hangöudds Krigsveteraner r.f. var resan gratis för våra veteraner och starkt subventionerad för övriga medlemmar. Från Sverige reste en grupp om 45 personer, varav 8 veteraner. Reseledare var skattmästaren CG Johanson. Ljudnivån vid de sju borden i buffématsalen på Viking Amorella var hög då diskussionerna var livliga. Efter en tidig frukost kom alla iland i Åbo klockan 0740.
Läs programmet här

Efter bussresa från Åbo hamn respektive Mannerheimsstatyn i Helsingfors, inleddes dagen med en mottagning i Hangö Stadshus klockan 10.00. Från Helsingforsområdet tillkom ytterligare ett 50-tal varav ett flertal veteraner.

                                                                 
                               Reseledaren övervakar uppställningen utanför Stadshuset. Foto: Claes Grafström

                                             
                Med fanor och veteraner i täten marscherar deltagarna från bussarna till Stadshuset. Foto: CG Johanson

                                             
                             Våra fanor vid ingången. Leif Johansson tv och Stefan Folke th Foto: Outi Sorvali Folke

Inledningsvis hälsades alla välkomna av Poppe Taucher som var programansvarig för dagen.

                                                   
                                                            Poppe på "talarstolen". Foto: CG Johanson

Därefter talade Hangö stadsdirektör Jouko Mäkinen. Vår ordförande tackade stadsdirektören och överlämnade föreningens Hederstecken.

                                             
                                                Jouko mottar Hederstecknet från Bengt. Foto: Eric Björklund

Samtliga deltagare bjöds sedan på kaffe och kaka.

Nästa besök var i Poppe Tauchers privata museum, vilket var inrymt i källaren på hans magnifika 1800-talshus vid stranden i Hangö. I museet hjälpte vår försvarsassistent, fänrik Henric Arnoldsson, Poppe med att dela ut en rysk patronhylsa till varje veteran.

                   
               Vid ingången till museet.  /  Jan Kjellberg, Henric samt Stig Skogsberg med patronhylsa. Foto: CG Johanson

Deltagarna fick även gå in och se på det fina huset som visades av Poppes fru.

                                                   
                                         CG Johanson skall skriva i gästboken hos Poppe. Foto: Solveig Hyöty

Bussarna körde oss sedan till Frontmuseet vid Lappvik. Dagens första kransnedläggning ägde rum vid minnesstenen över Hangö-bataljonen. Hangö-veteranerna Åke Carlquist och Stig Skogsberg lade ner kransen.

                    
                                            Deltagarna samlas inför kransnedläggningen. Foto: CG Johanson

                       
                          Kransen läggs ner. Foto: Claes Grafström.           Stig berättar om frontlinjen. Foto: Eric Björklund

                                
                                                        Fanor, veteraner och krans. Foto: CG Johanson

Inne i museet kokade Carita Sundell kaffesurra (surrogatkaffe) på  råg som rostats och malts. Stig Skogsberg berättade om striderna vid en karta inne på museet.

                
       Carita Sundell med den stora kaffepannan. Foto: Bibbi Antskog.    Stig berättar om striderna. Foto: Eric Björklund

Följande programpunkt var lunch på Officersmässen vid Nylands Brigad. Brigadkommendören Juha Vauhkonen höll inledningsanförandet. Han utbringade också ett trefaldigt leve för veteranen Bengt Lönnqvist som denna dag fyllde 90 år. Bengt hade många släktingar med vid lunchen.

                                                         
                                         90-årsjubilaren (Bengt Jansson i bakgrunden). Foto: Claes Grafström

För regeringen talade försvarsministerns statssekreterare Marcus Rantala. Vår ordförande höll också tal samt tilldelade därefter vårt Hederstecken till Nylands Brigad samt till Poppe Taucher.

             
                                   Juha Vauhkonen, Marcus Rantala samt Bengt och Poppe. Foto: CG Johanson

Stig Skogsberg, som varit med om att skada ett sommarhus ("kojan") under kriget, fick tillfälle att be ägaren Margareta Gripenberg om ursäkt efter 70 år. Bättre sent än aldrig! Stig fick också, för föreningens räkning, överräcka ett Hederstecken till Margareta.

                                                               
                                                             Margareta och Stig. Foto: Claes Grafström

Efter lunchen följde kransnedläggning vid minnesstenen över Svenska Frivilligkompaniet vid Jandeba och Tali 1942-1944. De som lade ner vår krans var Jan Kjellberg och Kurt Antskog. Hedersvakt ur brigaden deltog i ceremonin.

 
            
       Hedersvakt och fanor. Foto: CG Johanson.    Kurt och Jan. Foto: Bibbi Antskog     Kransarna. Foto: Outi Sorvali Folke

En timma efter den beräknade tiden åkte vi till den sista kransnedläggningen vid Harparskog. Det var där som Fältmarskalk Mannerheim avtackade svenskarna den 15 december 1941 i rykande snöstorm. 

                      

               Mannerheim anländer till Harparskog. Monumentets invigning 1943. Foton ur boken Från Salla till Hangöudd

Klockan hade blivit så mycket att det hunnit mörkna på platsen. Kransnedläggare var denna gång Bengt Jansson, Bengt Lönnqvist och Per-Håkan Reuterfeldt. Även här deltog hedersvakt från Nylands Brigad.

                                       
                                                         Fanorna i blixtbelysning. Foto: Claes Grafström

                                   
        
                                        Per-Håkan, Bengt J och Bengt L. Foto: Eric Björklund och CG Johanson

                                                   
                                                            Hedersvakt och fanor. Foto: CG Johanson

Vår försvarsavdelning på Sveriges ambassad i Helsingfors har deltagit flitigt i förberedelserna för denna dag. Före avresan från Harparskog tilldelades försvarsavdelningen vårt Hederstecken. Det utdelades i bussen och mottagare var vår försvarsattaché Ingemar Adolfsson.

                                             
                                         Ingemar och Henric med Jan Molin i bakgrunden. Foto: CG Johanson

Bussfärden gick med oss svenska resenärer tillbaka mot Åbo. Ungefär halvvägs kom reseledaren med en överraskning. Vi stannade cirka 14 km från Salo vid Lehmirannan lomakeskus för kaffepaus.

                                
       Semesteranläggningen sommartid. Foto från www.lehmiranta.fi     Vid kaffeborden. Foto: CG Johanson

Då alla avslutat kaffet samlade vi de åtta deltagande veteranerna i en lämplig soffa övervakade av skattmästaren och ordföranden.

                                       
               Från vänster - Kurt Antskog, P-H Reuterfeldt, Jan Kjellberg, Bengt Naessén, Bengt Jansson, Åke Carlquist,
               Stig Skogsberg samt Bengt Lönnqvist. En sammanlagd ålder av 717 år!
               På övre raden CG Johanson och Bengt Nylander (endast 118 år). Foto: Bibbi Antskog


Resan gick mot Åbo och sedan via den vackert upplysta Åbo domkyrka utmed Aura Å till den väntande Viking Isabella. Någon gemensam middag var inte inplanerad och många drog sig undan i hytterna direkt vid avgången klockan 20.55 för att sova. Vid ankomsten till Stadsgården måndag morgon klockan 06.30 skiljdes gruppen åt för hemresa var för sig.

Hufvudstadsbladet hade en helsida den 5 december om vårt besök.
Läs artikeln här  OBS! 2,6 MB

Västra Nyland
hade en artikel den 6 december. Läs artikeln här

En mycket händelserik och stämningsfull dag för alla deltagare. Ett STORT TACK till Hangöudds Krigsveteraner r.f. som genom sina sponsorer gjorde denna resa möjlig!

Läs vår tackannons i tidningen Västra Nyland den 20 december här

Läs vår tackannons i Hangö Tidning den 22 december här

Intressanta radioreportage från striderna på Hangö
På YLE sida Arkivet kan man lyssna på svenskspråkiga reportage som spelades in med bland annat svenska frivilliga 1941.
Gå till Arkivet genom att klicka här


Seminarium med temat Fortsättningskriget 70 år
Lördagen den 26 november hölls ett finlandssvenskt seminarium på restaurang Kajsaniemi (grundad 1827)
i Helsingfors
.

                                                              
                                                                     Fortsättningskrigets Minnesmedalj

Från föreningens styrelse deltog ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare, redaktör samt Jan Molin. Dessutom deltog ett flertal övriga medlemmar i vår förening från såväl Sverige som Finland.
Seminariet samlade cirka 150 deltagare.

Arrangör var Svensk utveckling rf i samverkan med
- Södra Finlands Krigsveterandistrikt r.f.
- Frihetskrigets Södra Finlands Svenska Traditionsförening r.f.
- Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening (vår förening) samt
- Helsingfors svenska kulturförening r.f.
Som seminariets ordförande fungerade överste Karl Gustav Storgårds; ordförande för Södra Finlands Krigsveterandistrikt.

                                                                         
                                                             Karl Gustav Storgårds. Foto: CG Johanson

För välkomstorden svarade
Svensk utvecklings ordförande , statssekreteraren vid Försvarsministeriet
Marcus Rantala.
Därefter talade överstelöjtnant i.a., krigshistoriker Ari Raunio över ämnet Vägen till Fortsättningskriget.
Näste talare var dipl.ing., krigshistoriker Carl-Fredrik Geust som berättade om Flygvapnet i strid 1941.

                                                   

                              Från vänster: Marcus Rantala, Ari Raunio och Carl-Fredrik Geust. Foto: CG Johanson
                                             
Följande ämne var Ruben Lagus och pansartrupperna i Karelen. Texten var skriven av handelsrådet Kari Talvitie. Då han var upptagen på annat håll lästes texten av Charlie Hindsberg, organisationsansvarig för seminariet.
Sedan talade vår tidnings redaktör filosofie doktor, krigshistoriker Göran Andolf över ämnet Den svenska Hangöbataljonen.
Siste talare var lokalhistoriker Tomy Karlsson vars ämne var Krigszon Hangöudd.


                                                 

                             Från vänster: Charlie Hindsberg, Göran Andolf och Tomy Karlsson. Foto: CG Johanson
 
Efter föredragen lyssnades det till talet som Fältmarskalk Mannerheim höll till svenskarna vid Harparskog den 15 december 1941. Talet hade medförts av skattmästaren CG Johanson.

                                                        
                             I väntan på Fältmarskalk Mannerheims ankomst.
Foto ur boken Från Salla till Hangöudd

Därefter
sjöng kören Muntra Musikanter tre vackra stycken. Tillsammans med deltagarna sjöngs Vårt Land.

                                                              
                                                                  Kören sjunger. Foto: CG Johanson

Som avslutning på seminariet serverades deltagarna en måltid bestående av ärtsoppa, bröd, öl och punsch samt pannkaka med vispgrädde och jordgubbssylt. Till sist bjöds det på kaffe eller té.

                              
 
                         Vår förenings två bord var placerade rakt framför podiet. Foto: CG Johanson/Solveig Hyöty

Ett avsnitt från seminariet sändes i tv-nytt i FST5 under kvällen, där våra deltagare syntes bra.

                                             

                                                          Våra två bord som de syntes i Tv-nytt

Uppvaktning på Sandudd
Lördagen den 26 november invigdes en ljuslykta vid den svenska minnesstenen på Sandudd i samband med en minnesceremoni. Deltagarna fortsatte sedan till minnesdagen som är beskriven här ovanför.
             
                   

          Från vänster: Vår ordförande hälsar deltagarna välkomna. Ljuset är tänt i lyktan. Jan Molin berättar om de som har 
          sina namn ingraverade på stenen. Foto: CG Johanson

Seminarium med temat En bro mellan generationer
Torsdagen den 17 november
hölls ett seminarium på Finlands ambassad vid Gärdet i Stockholm med cirka 120 deltagare.

                                             
                                                     Finlands ambassad 2011-11-17. Foto: CG Johanson

Av deltagarna kom drygt 70 från Riksförbundet Finska Krigsbarn som var en av arrangörerna. De andra  arrangörerna var Krigsinvalidernas Brödraförbunds Sverigedistrikt och Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige.
Vår förenings medlemmar var inbjudna att deltaga. Ett flertal av våra veteraner, några övriga medlemmar samt Klubb- och Skattmästaren var närvarande.
Arrangemanget var sponsrat av Lotta Svärd Stiftelse samt Kauniala Sjukhus AB.
Värd för arrangemanget var Finlands socialråd Timo A. Tanninen.

För välkomstorden svarade Finlands försvarsattaché, överste Anders Gardberg.

                                             
                                                 Anders Gardberg hälsar alla välkomna. Foto: CG Johanson

Moderator var Sinikka Ortmark Stymne, ordförande för Riksförbundet Finska Krigsbarn.

                                             
                                                    Sinikka Ortmark Stymne inleder. Foto: CG Johanson

Soile Tornberg, rådgivare och sjuksköterska vid Kauniala sjukhus talade om De traumatiska upplevelserna från fronten senare i livet. Många frågor och erfarenheter från deltagare kom fram.
Efter kaffepausen, där diskussionerna fortsatte, talade Tiina Kinnunen, Fil.dr, forskare vid Östra Finlands Universitet över ämnet Kvinnornas samhälleliga insatser och deras erfarenheter under krigen.
Efter en kort rast talade Barbara Mattsson, psykoanalytiker om Krigsbarnens trauma - finns det en läkningsprocess?
Därefter genomfördes en paneldiskussion med de tre talarna vid bordet. Många frågor från deltagarna kom upp.

                                             
                              Från vänster: Soile, Tiina och Barbro med Sinikka vid talarstolen. Foto: CG Johanson

För avslutningsorden stod dagens värd, Timo A. Tanninen.

                                             
                                          Timo avslutar seminariet och tackar deltagarna. Foto: CG Johanson

Som avslutning serverades dryck med tilltugg och allmänt mingel med fortsatta diskussioner.
En trevlig, väl genomförd och tankeväckande eftermiddag.

Läs seminarieprogrammet här


Läs vad Finlands ambassad skrivit om seminariet här

Höstmöte 2011
Föreningens höstmöte ägde rum på Karlberg lördagen den 8 oktober med start klockan 16.00.
Ett 45-tal medlemmar från Sverige och Finland närvarade vid mötet i Samlingssalen.
Som ceremonimästare fungerade som vanligt skattmästaren CG Johanson som även skötte det tekniska.
Före höstmötet hölls ett styrelsemöte.

                            
                                             Mötesdeltagarna utspridda i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Efter välkomstord från vår ordförande berättade Eric Björklund om sin kommande bok
"Hemmafrontens brödraskap - Jordbrukshjälpen till Finland 1939-1945". Ett mycket intressant föredrag med för de flesta helt nya uppgifter.

                                                                   
                                                          Eric Björklund i talarstolen. Foto: CG Johanson

Efter en frågestund tilldelades Eric föreningens Hederstecken.

                                                           
                                        Eric mottager Hederstecknet ur ordförandens hand. Foto: CG Johanson

Som nästa programpunkt informerade Jan Molin och CG Johanson om seminariet i Helsingfors den 26 november (läs mer här).

Därefter informerade de om resan till Hangö den 3-5 december. Resan var mycket eftertraktad och blev snabbt fulltecknad. Ett 40-tal medlemmar, varav 7 veteraner, kommer att deltaga.
(läs mer här)

När mötet var slut sålde Eric ett antal böcker som han hade dubbletter av. Alla böckerna gick åt och pengarna skänkte Eric till föreningen.

Vid den efterföljande trevliga och välsmakande middagen i Restaurang Karlbergs lilla matsal deltog 37 personer.
Till förrätten framförde Finlands försvarsattaché, överste Anders Gardberg, en visa till Nylänningarnas Marsch
(Nylands Brigads marsch).

                                                                           
                                                           Anders Gardberg i sångartagen. Foto: CG Johanson

Från Finland kom Anders Walkama med hustru Seija. Han meddelade att detta, på grund av försämrad syn, var det sista besöket i Sverige. Anders, som varit krigsbarn i Sverige,  skänkte ett standar till kadettmässen.

                                                                           
                                                   Anders Walkama med standaret. Foto: CG Johanson

I frånvaro av chefen för MHS Karlberg mottog vår ordförande standaret för att senare överlämnas till Karlberg.

                                                                     
                                                         Bengt tar emot standaret. Foto: CG Johanson

Som vanligt ordnade Jan Molin ett lotteri på två litografier av Sture Gripenberg. Vinnarna denna gång blev de båda överstarna Bengt Nylander och Anders Gardberg. Deltagarna vid middagen kunde konstatera att inget fusk förekom vid lottdragningen trots det lite märkliga resultatet.

                            
                                            Jan överräcker priserna till Bengt och Anders. Foto: CG Johanson

Föreningens tidning nr 2/2011
Tidning nr 2/2011 postades fredag den 16 september och beräknas komma i brevlådorna under vecka 38.

                                                           

Försvarsmaktens Flaggfest
Finska Försvarsmaktens Flaggfest firas varje år den 4 juni (Marskalk Mannerheims födelsedag). Den dagen inföll i år på en lördag, så i Stockholm högtidlighölls Flaggfesten med en mottagning på Finlands Ambassad den 8 juni. Vår förening representerades av ett flertal veteraner samt sex styrelsemedlemmar.


Finlands ambassad med festflaggning 8 juni 2011 sedd från inre gården. Foto: CG Johanson

Resa i Orvar Nilssons och Frivilligkompaniets fotspår
Tillsammans med Nykarleby Resebyrås Vidar Dahl och reseledare Claus Högqvist har vår förening, med Jan Molin i spetsen, genomfört en resa i Orvar Nilssons och Frivilligkompaniels fotspår. Resan ägde rum den 29 maj till den 5 juni. Med på resan var också vår klubbmästare Jens Norén.
En lyckad och intressant resa med många oförglömliga minnen för de 40 deltagarna.

Vid ankomsten till Helsingfors besöktes Sandudds begravningsplats där en krans lades ner vid minnesstenen över de 13 svenskar som blev kvar på slagfältet.


Jan Kjellberg och Lars Löflund med vår försvarsattaché Ingemar Adolfsson i mitten på Sandudd. Foto: Jens Norén

Färden gick därefter vidare mot NO och följde Ladogas norra strand ner mot floden Svir och Jandeba å.


Jan Kjellberg och Lars Löflund på stödjepunkten Märta under förflyttning till Omar. Foto: Jens Norén

På resan söderut stannade man på flera platser där stora slag stod under Vinterkriget och Fortsättningskriget.


Jan Kjellberg vid korset som står invid den plats där kamraten Tord Bäck stupade Foto: Jens Norén

Vid Jandeba besöktes stödjepunkten Omar.


Murmanskbanan så som resenärerna såg den från Omar. Foto: Jens Norén

Senare under resan besöktes Vierumäki och Punkt 34 samt Tali-Ihantala.


Lars Löflund (vitklädd) på Vierumäki. Inte långt från platsen sårades Lars allvarligt av splitter. Foto: Jens Norén


Nicklas Norén på Laxéns kommandoplats vid Punkt 34. Foto: Jens Norén

Resan avslutades med besök i Viborg samt ett stopp vid Tienhaara.

För mer detaljer kan du läsa reseprogrammet här

(Skrivet av CG Johanson efter text från Jens Norén)

Utdelning av föreningens Hederstecken i Hangö den 23 maj
I samband med ett besök vid Frontmuseet i Hangö utdelades vårt Hederstecken till museet. Mottagare var museets grundare Stig Häggström. Hederstecknet överlämnades av Jan Molin.


Stig Häggström har mottagit Hederstecknet. Foto: Henric Arnoldsson

Besöket var en förberedelse för den kommande resan till Hangö den 4 december.
Läs mer här


Deltagarna från vänster: Sigge Söderlund, Jan Molin, (Stig Häggström), Ingemar Adolfsson
samt Henric Arnoldsson. Foto: Ralf Häggström

De stupades dag 2011
De stupades dag högtidlighålls den tredje söndagen i maj, vilket i år inföll den 15 maj. Vid gudstjänsten i Finska Kyrkan deltog cirka 120 personer. Vår förening representerades av vår redaktör Göran Andolf samt vår klubbmästare Jens Norén med sambo Lena Ejdemark. Några av våra veteraner deltog.
Vid ceremonin efter gudstjänsten fördes vår fana av Jens och Göran lade ner föreningens krans vid minnes-tavlorna över de stupade.
    
            
                                               Kransar och fanor i kyrkan. Foto: Lena Ejdemark


                                               
                                  Klubbmästaren vid utmarschen efter gudstjänsten. Foto: Lena Ejdemark
            
            
                     Flaggparad och kransnedläggning. Göran Andolf med vår förenings krans. Foto: Lena Ejdemark

Efter ceremonin vid minnestavlorna bjöd församlingen på mat och kaffe. Veteranens Kvällssång framfördes stämningsfullt under måltiden.

(Skrivet av CG Johanson efter text från Jens Norén)


Nationella Veterandagen 2011 i Stockholm
                                         
Veterandagen firades onsdagen den 27 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.
Årets tema var Budskapet förs vidare - vi yngre tar över. Ett femtontal medlemmar (veteraner, styrelseledamöter och övriga medlemmar) representerade föreningen.

Vår fana fördes vid in- och utmarschen av klubbmästaren Jens Norén.

                              
                           
Klubbmästeren med vår fana vid utmarschen. Foto: Eric Björklund

Finlands ambassadör Harry Helenius svarade för välkomstorden, där han lyfte fram veteranernas gärningar. Försvarsmaktens hälsning framfördes av Finlands försvarsattaché, överste Anders Gardberg.

                     
                                
            Harry Helenius och Anders Gardberg. Foto: Eric Björklund

Festtalet hölls av riksdagsledamot Karin Enström.
Läs talet här

                                                               
                                                              Karin Enström. Foto:
Gunnar Zetterman

För musiken svarade en sextett ur Arméns musikkår

                       
                                                                Musikerna spelar. Foto: Stefan Folke

Efter festprogrammet bjöds deltagarna på mat och dryck.

Läs vad Finlands ambassad skriver om Veterandagen här


Nationella Veterandagen 2011 i
Åbo den 26 - 27 april
                                          
Den Nationella Veterandagen firades i år för 25:e gången. Den finska riksomfattande huvudfesten genomfördes
den 27 april i Åbo Mäss- och Kongresscentrum.
Årets tema var
Viesti kulkkee - vetovastuu vaihtuu / Budskapet förs vidare - vi yngre tar över.

Jubiléet till ära var även veteraner från Sverige och Estland inbjudna.
Från vår förening deltog Bengt Jansson (Uppsala), Bengt Hellman (Stockholm) och Bengt Naessén (Nyköping). Med följde också klubbmästaren CG Johanson, som ansvarade för resorna samt att alla var på rätt plats vid rätt tillfälle.

Resan började på annandag påsk med avresa från Stadsgården klockan 20.10 med Viking Amorella. Morgonen efter möttes vi i Åbo hamn klockan 07.35 av Åbo Stads PR-chef Tamara Holmberg. Hon var sedan vår värd under hela vistelsen i Åbo.

                                              
                       Ankomsten till Åbo. Tamara Holmberg, B Naessén, B Jansson och B Hellman. Foto: CG Johanson

                                
                                                Banderoll över Auragatan mitt i Åbo. Foto: CG Johanson

Vi inkvarterades på Sokos Hotell Hamburger Börs vid Åbo salutorg. Som första programpunkt serverades en välsmakande lunch på Hotellet klockan 13.00. Till lunchen anslöt fem veteraner från Estland.

                                                 
                                                           Lunchen avnjutes. Foto: CG Johanson

Nästa programpunkt var Vapenbrödraafton i Mässcentrum klockan 18.00-20.30. Aftonen hade temat "Sjöstridernas äss". Mässcentrum hade dekorerats rikligt med marin anknytning.

                  
                                                       Marina detaljer i Mässhallen. Foto: CG Johanson

Kvällen inleddes med välkomstord från organisationskommitténs ordförande, Flottiljamiral Bo Österlund (som tidigare varit försvarsattaché i Sverige).

                                                                      
                                                    Bo Österlund hälsar välkommen. Foto: CG Johanson

Efter välkomsttalet framfördes Minimusikalen Sjöstridernas äss. Musiken och sångerna varvades med autentiska bilder och filmer på tre storbildsskärmar.

                     
                                 Musik och sång samt torpedavfyrning från "torpedbåten". Foto: CG Johanson

Under musikalen bjöds på Kaffe och Munk (den finska beväringens favorit) av personal från olika Soldathem. Efteråt spelades dansmusik.

                                                  
                                           Vi utländska gäster placerades vid honnörsbordet. Foto: CG Johanson

Läs programmet för Vapenbrödraaftonen r

Onsdagen den 27 inleddes med Flagghissning och andaktsstund klockan 10.00 i Mässhallen.

                                               
                                                              Inledning av andakten. Foto: CG Johanson  

                                               
                            CG Johanson, B Jansson, B Hellman och B Naessén inför andakten. Foto: Finsk sjöman

Läs programmet för andaktsstunden här

Efter andakten bjöds på fältunch och kaffe med kaka. Även denna gång var vi placerade vid honnörsbordet. Ärtsoppan tillagades i kokvagnar utanför Mässcentrum.

                                                 
                                       Bengt N, Bengt J, Bengt H samt Tamara vid lunchbordet. Foto: CG Johanson  

Veterandagens Huvudfest inleddes kl 13.00 i Mässhallen i närvaro av Republiken Finlands President samt drygt 2.300 deltagare. Programmet som varade 1½ timme direktsändes i finsk television samt i Tv Finland i Sverige.

                                                         
                               Flaggor från Finland Sverige och Estland framför Mässcentrum. Foto: CG Johanson
  
Före Huvudfesten blev våra veteraner intervjuade av en reporter från tidningen Åbo Underrättelser.
Läs reportaget här
(obs - 2,4 MB)

                                                   
                                                             Reportern intervjuar. Foto: CG Johanson

                                                   
                                            Våra veteraner och vår värd vid Huvudfesten. Foto: CG Johanson

Huvudfesten inleddes med Jägarmarsch av Jean Sibelius, som framfördes av Flottans Musikkår. Åbo Stads hälsning framfördes av Stadsdirektör Aleksi Randell. En kranspatrull sändes därefter till hjältegravarna under tiden som Flottans Musikkår spelade Narvamarschen av Kristian Haeffner.

                
             Alexi Randell framför Åbo Stads hälsning. Kranspatrullen redo att utgå till Hjältegravarna. Foto: CG Johanson

Statsmaktens hälsning framfördes av Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin. Festtalet hölls av veteranen Eeri Hyrkkö. För Försvarsmaktens hälsning svarade Kommendören för försvarsmakten General Ari Puheloinen.

                  
                                Från vänster - Stefan Wallin, Eeri Hyrkkö och Ari Puheloinen. Foto: CG Johanson

För den yngre generationen talade gymnasisten Janne Valve.

                                                   
                                Janne Valve lovar att förvalta arvet och föra budskapet vidare. Foto: CG Johanson

Läs Janne Valves tal här (talet är till största delen på finska)

Som avslutning sjöng körerna Finlandia och sist sjöngs Vårt Land.

Läs Huvudfestens hela program här

Den sista programpunkten för dagen var Åbo Stads mottagning i Stadshuset.

                                             
                                                      Åbo Stadshus sett från Aura Å. Foto: CG Johanson

På mottagningen bjöds på välkomstdrink samt en god buffé. Stadsfullmäktiges ordförande Seppo Lehtinen hälsade gästerna välkomna.

                            
                                 Tre gånger Bengt med vår värd. Välkomstord samt buffé. Foto: CG Johanson

Efter en promenad tillbaka till hotellet väntade bilfärd till hamnen och Viking Isabella för hemfärd klockan 21.00.
Vi var åter vid Stadsgården i Stockholm torsdag den 28 klockan 06.30.
En fantastisk resa och innehållsrika och festliga dagar i Åbo.
Våra veteraner kommer säkert minnas detta under lång tid framåt!


Kransnedläggning den 13 mars i Stockholm
Med anledning av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 lade föreningen ner en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken den 13 mars klockan 13.00.

                                            
                                                        Finlandsmonumentet. Foto: CG Johanson

Vår ordförande Bengt Nylander höll ett kortare tal varefter kransen lades ner vid monumentets fot.

                                            
                                                       Bengt Nylander håller tal. Foto CG Johanson

Vår medlem Kurt Antskog, ordförande för Nylands Brigads Gille i Sverige, tackade för de Svenska Frivilligas insatser under kriget.


                                            
                                                     Kurt Antskog och Bengt Nylander. Foto CG Johanson

Veteranen Bengt Hellman som närvarade tillsammans med sin hustru, deltog också då monumentet invigdes den 27 maj 1986.

                                                                           
                                                        Birgitta och Bengt Hellman. Foto: CG Johanson

Deltagarna, som var 18 till antalet, hade varierande ålder.

                                            

            Deltagarna vid monumentet efter kransnedläggningen. Skattmästaren som fotograferade saknas på bilden.

Efter ceremonin bjöds deltagarna på fika i caféet i Värtahamnens terminal. 
    
 
                                                         
                                                   Fikastunden i Värtaterminalens café. Foto CG Johanson
                              

Årsmöte 2011
Föreningen höll sitt 71:a årsmöte fredagen den 11 mars på Karlberg i närvaro av ett 70-tal medlemmar. Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 63 personer.Karlbergs Slott. Foto: CG Johanson

Mötet inleddes med Korum i Karlbergs Slottskapell. Som vanligt predikade Slottspastor Per Mellqvist  med Slottskantor Martin Riessen vid orgeln. Traditionsenligt spelades Fädernas Kyrka, Vår Gud är oss en väldig borg samt del ur Finlandia. Lika stämningsfullt som vanligt!

                 
Slottspastorn klädd i finska färger
i Slottskapellet. Foto: CG Johanson

Årsmötesförhandlingarna hölls i Samlingssalen.  Skattmästaren CG Johanson svarade för att det tekniska fungerade samt visade det inledande bildspelet och filmen.

                                                                 

                                           Vår ordförande hälsar mötesdeltagarna välkomna. Foto: CG Johanson


Ämnet för mötet var HANGÖKRIGET. Det finska tv-programmet med samma namn visades. Programmet visades tre gånger i Svt Kunskapskanalen med start den 9 april klockan 20.00.

Middagen i Restaurang Karlberg bjöd på god mat och glada samtal vid borden. Chefen för Militärhögskolan Karlberg, överste Mats Danielsson,  talade underhållande om Marskalk Mannerheims mat- och dryckesvanor. Faktaunderlaget var hämtat ur en bok som han nyss läst.

                                                                 

                                                    Mats Danielsson talar vid middagen. Foto: CG Johanson

För gästernas tack svarade socialrådet vid Finlands ambassad, Timo A Tanninen. Han överlämnade en bok, "Palatset som Finland räddade", som handlar om ambassadörens residens på Västra Trädgårdsgatan 13.
Läs mer om boken här

                                                      


                                                     Bengt Nylander tar emot boken. Foto: CG Johanson

Jan Molin svarade för lottförsäljning där priset som vanligt var två litografier av Sture Gripenberg. De som vann denna gång var Bengt Nylander samt Carl Junback. Lotteriet gav ett bra tillskott till föreningens kassa.

                            

                                       Vinnarna tar emot sina litografier ur Jan Molins hand. Foto: CG Johanson

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2011 postades den 14 februari.

                                                                                               
Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs Slott den 13 januari 2011.

 


Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005