VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2015

(Den senaste händelsen under året är överst i texten och den första längst ner)

För att återgå till innevarande år - klicka här

Medlemmar
Vid årets slut 2015 uppgick antalet medlemmar till 570. Av dessa var 33 veteraner.

Uppvaktning vid Finska Kyrkan
En traditionsenlig uppvaktning ägde rum vid minnestavlorna på Finska Kyrkan under julafton. Såväl musik som fanor deltog.


Deltagarna vid uppvaktningen. Foto: Kirsti Pekari

Den svenska fanan fördes av veteranen Kurt Antskog och den finska av Finlands försvarsattaché överste Manu Tuominen.


Kurt och Manu med fanor. Foto: Kirsti Pekari

Uppvaktning vid Svenska Stenen på Sandudd
Jan Molin lade ned en krans samt tände ljus vid vår sten på Sandudd på julafton i ett vackert men snöfattigt Helsingfors.

För fjärde året i rad svarade Helsingfors Svenska Reservofficersklubb HSRK för hedersvakt.


Hedersvakten på julafton.

Finlands 98:e Självständighetsdag

Finlands Självständighetsdag den 6 december hölls traditionsenligt en Självständighetsgudstjänst klockan 11:00 i Finska kyrkan vid Slottsbacken i Stockholm. Kyrkan var fylld till sista plats.
Vice ordförande/Skattmästare CG Johanson representerade föreningens styrelse.

Läs programmet här

Veteranföreningarna deltog som vanligt med fanor och kransar.

    
Fanor och kransar i kyrkan. Vår krans med gult och blått band. Foto:
CG Johanson

Församlingens blandade kör inledde gudstjänsten med att sjunga Finlandia på finska och svenska.


Kören sjunger. Foto: CG Johanson

Finlands ambassadör Jarmo Viinanen framförde därefter Republiken Finlands presidents hälsning till utlandsfinländare.

Läs den svenska hälsningen här


Ambassadör Viinanen framför hälsningen från Presidenten. Foto: CG Johanson

Efter gudstjänsten tågade deltagarna ut till kyrkans trädgård med kransar och fanor i täten. Vår fana fördes av CG Johanson och vår krans bars av Heidi Renvall Wickberg. Heidi höll sedan fanan medan CG lade ned kransen.


CG lägger ned föreningens krans. Foto: Fredrik Vahlquist

Veteranen Kurt Antskog lade ned den sista kransen för Föreningen Finska Krigsveteraner i Stockholm. Föreningen upphör vid årsskiftet och medlemmarna överförs till Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige.


Kurt talar före kransnedläggningen
. Foto: Fredrik Vahlquist

Trädgården fylldes av alla som ville deltaga vid hedersuppvaktningen vid minnestavlorna.


Kransar och blomsteruppsättningar nedlagda. Foto: CG Johanson

Efter hedersuppvaktningen bjöds på kaffe med karelska piroger och kakor i församlingslokalerna som fylldes till bredden.

Begravning
Den 25 november begravdes vår tidnings redaktör Göran Andolf i Rosens kapell vid Råcksta begravningsplats. Göran avled efter en tids sjukdom i en ålder av 76 år.


Rosens kapell. Foto: Stockholms Stad

Krigsbarnens dag
Den 20 november firades krigsbarnens dag i Stockholm. Firandet inleddes med gudstjänst i Finska kyrkan och med tal av Irja Olsson, ordförande för Riksförbundets Finska Krigsbarn samt Sinikka Stymme, ordförande Finska Krigsbarn i Stockholm. Dessutom medverkade Finlands ambassadör Jarmo Viinanen. Efter gudstjänsten lades blommor ned vid de stupades minnesmärke.


Vid finska kyrkans minnesmärke över de stupade lades blommor ned av representanter för krigsbarnen.
Från vänster Irja Olsson, Sinikka Stymme, Hilkka Mälarstedt och S-O Larsson. Foto: Eric Björklund

Senare på dagen fortsatte firandet på Finlands ambassad med ett samtal mellan generalsekreterare Elisabeth Dahlin, Rädda barnen och teaterchef Anna Takanen, Kulturhuset Stadsteatern om barn på flykt. Medverkade gjorde också barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér som talade om de nu ensamkommande flyktingbarnen. Slutligen talade försvarsminister Peter Hultqvist om det svensk-finska försvarssamarbetet. Han betonade än en gång med skärpa att Sverige inte kommer att söka medlemskap i Nato.

Vid båda de nämnda arrangemangen deltog vår styrelseledamot Eric Björklund.

Kransnedläggning i Helsingfors
Måndagen efter Alla Helgons dag, den 2 november, lades en krans ned vid Svenska Stenen på Sandudd. Försvarsmakten stod för kransen som medfördes av vår försvarsattaché  överste Bo Stennabb.
Kransen lades ned av överste Pertti Suominen (från De krigsdödas förening), Mikael Westerback (skattmästare för Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f.) samt vår medlem krigsveteranen Lars Löflund.

    
Bo med kransen till vänster. Pertti, Mikael och Lars till höger. Foto: Poppe Taucher

Ett tiotal deltagare var på plats på Sandudd.


Kransnedläggningen förbereds. Styrelseledamoten Jan Molin längst till höger på bilden Foto: Poppe Taucher

En vecka tidigare hade Sveriges ÖB general Micael Bydén besökt Finland. Han lade då ned en krans vid Svenska Stenen. Den kransen fanns kvar den 2 november.


ÖB krans till vänster och den nya till höger. Foto: Poppe Taucher

Det lades även ned blommor vid gravarna för de svenska frivilliga som ligger begravda på Sandudd.


Undersergeant Mika Larssons grav. Foto: Poppe Taucher

Höstmöte 2015
Föreningens höstmöte hölls i Samlingssalen på Karlberg lördagen den 3 oktober under temat
"De stupades långa väg hem".
Ett fyrtiotal medlemmar deltog under mötet.


Samlingssalen på Karlberg. Foto: CG Johanson

Fem veteraner - Bengt Jansson, Björn Råbergh, Jan Kjellberg, Kurt Antskog och Rolf Wiljander, hade hörsammat kallelsen och deltog vid möte och middag som föreningens gäster.
Daniel Nybling representerade Försvarsmaktens Veteranenhet.

Mötet inleddes med traditionsenligt bildspel som visades av CG Johanson. Därefter hälsade Bengt Nylander alla välkomna och nämnde de närvarande veteranerna som fick visa upp sig.
Daniel Nybling, som förutom att vara inbjuden gäst, även var nybliven medlem. Detta uppmärksammades genom att ordföranden fäste en Föreningsnål på kavajen.


Bengt sätter nålen på plats. Foto: CG Johanson

Den tilltänkte föredragshållaren, överste Pertti Suominen från Minnesföreningen för krigsdöda, hade av privat orsak fått lämna återbud.
Temat var emellertid detsamma som tänkt. Jan Molin berättade om när han och tidigare ordföranden Orvar Nilsson letade efter stupade svenskar på Karelska näset. Jan visade ett antal bilder från resan.

CG visade bilder
som Pertti Suominen hade skickat. Före begravningsbilder spelades Korumslag av Armens Musikkår och som avslutning på bildspelet sjöng Kadettkören från Sandhamn Finlandia.

Jan Kjellberg berättade därefter om när han och Åke J Ek placerade ett kors vid den plats där kamraten Tord Bäck stupade.

 
Jan berättar. Foto: Jens Norén

Kurt Antskog berättade om lottornas fantastiska arbete med att ta hand om de stupade.

 
Kurt berättar om lottornas arbete. Foto: CG Johanson

Deltagarna fick sedan se en dokumentärfilm av Greger Grönqvist från FST (Finlands Svenska Television).
Rubriken var Krig och blodiga kläder och filmen handlade om Frändefolkskrigen som 1918-1922 utkämpades i Petsamo, Vitahavskarelen, Aunuskarelen, Ingermanland och Estland. En mycket intressant film om en, för många, okänd del av Finlands historia.

    
Mötesdeltagarna i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Mötet i Samlingssalen avslutades traditionsenligt med Veteranens kvällssång.

Eric Björklund sålde böcker från Georg Lanns bibliotek före och efter mötet, vilket gav ett bra tillskott till föreningens kassa. Alla böcker som Eric hade med sig såldes.

 
Eric vid bokbordet i Samlingssalens entré. Foto: CG Johanson

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 35 medlemmar. Klubbmästaren Jens Norén hade beställt en god och välsmakande meny som alla njöt av.

Efter uppehåll under två möten ordnades återigen ett lotteri med litografier. Denna gång fanns inte mindre än tre priser. De två första priserna gick till Arne Kjellson. Den tredje litografin vanns av vår klubbmästare.

 
Jan Molin överlämnar vinsten till Jens. Foto: CG Johanson

Gästernas tack för möte och middag framfördes av Kurt Antskog.

 
Bengt och Kurt. Foto: CG Johanson

Kransnedläggning vid Nylands Brigad
Föreningen för Göteborgs försvar genomförde i september en resa till bland annat Helsingfors och Nylands Brigad. Vid besöket på Nylands Brigad den 14 september lades en krans ned vid minnesstenen för de svenska frivilliga.

 
Kransen läggs ned av ordföranden Leif Flatow. Foto: Leif Ronge

 
Resedeltagarna vid minnesstenen. Foto: Leif Ronge

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2015 postades den 14 september.

Krigsinvalidernas Brödraförbund 75 år
Den 17-18 augusti firade Krigsinvalidernas Brödraförbund sitt 75-årsjubileum i Helsingfors Mässcentrum. Vice ordförande/Skattmästare CG Johanson representerade vår förenings styrelse under jubileet.

Firandet inleddes den 17:e med en middag för särskilt inbjudna i Vinterträdgården på hotell Holiday Inn tillsammans med representanter från Kungafonden, Brödraförbundets styrelse och förbundsfullmäktige.

Brödraförbundet tilldelade sitt vandringspris Den gyllene diskusen till Kungafonden
som en gest av tacksamhet för det stöd stiftelsen gett till de finska krigsinvalider som bor i Sverige och deras närmaste anhöriga. Samtidigt är detta också en hyllning till hela det svenska samhället för den verksamhet som kommit de finska krigsinvaliderna till godo ända från krigsåren.
De som tog emot vandringspriset var Kungafondens ordförande Anette Rihagen, ledamot Ingemar Knutsson samt kanslichef Anncharlotte Nilsson. Det överlämnades av Brödraförbundets ordförande Juhani Saari och generalsekreterare Markku Honkasalo.


Från vänster Anncharlotte, Ingemar, Anette, Markku samt Juhani. Foto: CG Johanson

 
Anette med Den gyllene diskusen samt veteranen och krigsinvaliden Lars Löflund. Foto: CG

Sveriges ambassadör Lars Lidén höll ett kortare tal.

 
Ambassadören talar. Foto: CG Johanson 

Under middagen överlämnade CG Johanson vår förenings lyckönskningstelegram till Brödraförbundets ordförande Juhani Saari.


Telegrammet överlämnas. Foto: Juha Joki

Jubileumsdagen den 18:e inleddes klockan 09:00 med kransnedläggning på Sandudds begravningsplats. Brödraförbundet samt Kungafonden lade ner varsin krans vid Marskalk Mannerheims grav.

    
Brödraförbundet och Kungafondens kransar läggs ned. Foto: CG Johanson

 
Kransarna nedlagda. Foto: CG Johanson 

Därefter var det Festgudstjänst i Helsingfors Domkyrka klockan 10:00.
Predikan hölls av fältbiskop Pekka Särkiö.

    
  Helsingfors Domkyrka                              Fältbiskopen i predikstolen. Foto: CG Johanson

Jubileumsfesten klockan 14:00 inleddes med att Republikens president med maka anlände till Mässhallen. Hallen var fylld med de 1 200 deltagarna. I Finland fanns efter kriget cirka 96 000 krigsinvalider varav omkring 3 500 fortfarande är i livet.

    
Den välfyllda Mässhallen. Foto: CG Johanson

Programmet innehöll endast tre tal men mycket musik och sång.

För musiken svarade bland annat Beväringsmusikkåren.


Marsalkan hopeatorvet spelas. Foto: CG Johanson

För välkomsttalet svarade Brödraförbundets ordförande Juhani Saari.


Ordföranden hälsar välkommen. Foto: CG Johanson

Festtalet hölls av president Sauli Niinistö.


Presidenten håller tal. Foto: CG Johanson

Krigsinvalidens avslutningsord framfördes av professor Veijo Saloheimo.


Avslutningsord. Foto: CG Johanson

Som avslutning sjöng deltagarna Vårt Land.

Därefter bjöds alla deltagare på förtäring i Vinterträdgården.

Läs festprogrammet här

Föredrag på Majviks kongresscentrum i Kyrkslätt
Vår styrelseledamot Jan Molin höll föredrag under ämnet "Det brinner hos grannen" vid möte med Krigsänkebarnens organisation söndagen den 16 augusti. Omkring 140 deltagare varav knappt tio från Sverige.

Resa till Karelen
Vår styrelseledamot Eric Björklund guidade en resa till Karelen den 10 till 15 augusti med 30 deltagare.


Deltagarna framför minnesmärket i Tienhaara. Foto: Eric Björklund

Representation - föreningens fana
Föreningens fana fördes i Heliga Korsets Kapell på Skogskyrkogården den 31 juli klockan 10:00 vid veteranen Göran Hasselgrens begravning. Fanförare var vice ordförande/skattmästare CG Johanson.

Den svenska veterandagen i Stockholm
Den svenska veterandagen firades för fjärde gången vid Sjöhistoriska Museet på Djurgården fredagen den 29 maj.
Fyra av våra veteraner anmäldes efter årsmötet av skattmästaren CG Johanson som deltagare. De blev inbjudna av Försvarsmakten till lunch före ceremonin. På grund av hälsoläget var Kurt Antskog den den ende veteranen som deltog.
Vid ceremonin medverkade bland andra Kung Carl XVI Gustaf, försvarsminister Peter Hultkvist  och Sveriges ÖB Sverker Göranson.


 Medaljer delas ut. Foto: Bengt Nylander

Den som i år utsetts till ansvarig var vår ordförande Bengt Nylander. Bengt medförde Örlkn Mikael Holm som hjälpte till som fanförare.


 Bengt och Mikael med vår fana framför Sjöhistoriska Museet. Foto: Förbipasserande besökare med Bengts kamera

Läs vad Försvarsmakten skriver på sin hemsida här

De Stupades Dag i Stockholm
I ett regnigt Stockholm högtidlighölls De Stupades Dag söndagen den 17 maj i Finska kyrkan med gudstjänst, fanparad samt kransnedläggning vid minnestavlorna.

Vid utmarschen efter gudstjänsten fördes vår fana av styrelseledamoten Eric Björklund och föreningens krans bars av vår medlem Heidi Renvall Wickberg.

Församlingen bjöd därefter på köttsoppa samt kaffe med goda kakor.

De Stupades Dag i Helsingfors
På De Stupades Dag i ett soligt Helsingfors  lade försvarsavdelningen ned en krans vid Svenska Stenen på Sandudd.


 Sveriges försvarsattaché, öv Bo Stennabb, efter kransnedläggningen. Foto: Viktor Runius


 Kransen nedlagd. Foto: Viktor Runius

Nationella veterandagen i Stockholm

Den Nationella veterandagen firades den 27 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.


 Finlands ambassad. Foto: CG Johanson

I år firades veterandagen för 29:e gången. Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i Tavastehus i närvaro av presidentparet.
Årets tema var Tacksamhet och respekt
.

Vår fana fördes vid in- och utmarschen av vice ordförande/skattmästare CG Johanson.


 Vår fana vid inmarschen. Foto: Eila Johanson

Många veteraner och frontlottor hade kommit till ambassaden detta år.


 Veteraner och lottor samlade. Foto: Leif Johansson

För musiken svarade en sextett ur Dragonmusikkåren.


 Dragonmusikerna spelar. Foto: CG Johanson

Minnesskidmarschen Kemijärvi - Salla 2015
Den sista helgen i mars genomfördes den traditionella minnesskidmarschen till minne av II. Stridsgruppens fyra mil långa terrängmarsch i sträng kyla, minus 49 grader, den 24-25 februari 1940. Minnesskidmarschen genomförs numera vart femte år.


Skidmarschen den 28 mars. Foto: Leif Johansson


Det långa ledet. Foto:Leif Johansson

En ny minnessten över Svenska Frivilligkåren invigdes den 28 mars i Paikanselkä på den plats där fältmarskalk Mannerheim höll sitt tacktal till de svenska frivilliga den 26 mars 1940.


Minnesstenen i väntan på invigning. Foto: Leif Johansson

Text på mässingstavlan:

Suomen asia oli meidän.                         Finlands sak var vår.

Tälla paikalla sotamarsalkka C.G. Mannerheim kiitti
ruotsalaisia vapaaehtoisjoukkoja 26.3.1940.
"Teidän apunne sodan ponnistuksissa ei unohdu koskaan!"

På denna plats avtackades Svenska Frivilligkåren av
fältmarskalk C.G. Mannerheim den 26 mars 1940.
"Er hjälp i krigsinsatsen skola aldrig glömmas!"


Tavlan på den nya Minnesstenen. Foto: Leif Johansson

Läs mer om bakgrunden till minnesskidmarschen här

Utdelning av Förtjänsttecken i Helsingfors
Fredagen den 20 mars avtackades de tre från Minnesföreningen för krigsdöda (Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry) som svarat för återförandet till Sverige av kvarlevorna från Lennart "Lången" Hultqvist, som hittades på slagfältet efter 70 år sommaren 2014.

Läs mer om "Lången" här och här

Utdelningen ägde rum vid en lunch på Svenska Klubben i Helsingfors.
På styrelsens uppdrag överlämnade Jan Molin föreningens Förtjänsttecken till Pertti Suominen (ordförande), Franz Franzén och Pentti Killström. Före överlämnandet berättade Jan om konstnären Sture Gripenberg som målat Förtjänsttecknet.


Jan Molin berättar om konstnären. Foto: Viktor Runius

Vår försvarsattaché Bo Stennabb samt försvarsassistent Viktor Runius deltog i ceremonin och lunchen.


Från vänster: Jan, Pertti, Franz, Pentti och Bo. Foto: Viktor Runius

75-årsjubileum firades på Karlbergs Slott den 14 mars
Jubileet genomfördes i ett vackert vårväder med drygt 120 deltagare från Sverige och Finland.
Under dagen var skattmästaren CG Johanson toastmaster samt skötte datapresentationerna i de tre olika salarna.


Karlbergs Slott den 14 mars 2015. Foto: CG Johanson

Före jubileet hölls ordinarie årsmöte i Södra Ritsalen klockan 14:00. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Ett nyval ägde rum då Leif Johansson invaldes som styrelseledamot. I övrigt var det omval av såväl ordförande som övriga ledamöter.
Styrelsens sammansättning kan ses genom att klicka  här

Föreningens ordförande Bengt Nylander hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet i Södra Ritsalen.

         
Årsmötet inleds. Foto: CG Johanson

Vid årsmötets slut tilldelades CG Johanson föreningens Förtjänsttecken för mer än tjugo års arbete i styrelsen.


Förtjänsttecknet överlämnas. Foto: Eila Johanson

Årsmötet klarades av på en halvtimme och därefter var det dags för Gudstjänst i Karlbergs Slottskapell klockan 15:00. Officiant var Johan Engvall som är kyrkoherde i Solna församling, dit också Slottskapellet hör.

         
Deltagarna i Slottskapellet. Foto: CG Johanson

Efter gudstjänsten anlände hedersgäster och övriga inbjudna till Slottet. De möttes av två soldater från Vinterkriget i Nedre Vestibulen.

    
Veteranen Göran Åhlund hälsar på en av soldaterna. Foto: Stefan Folke

Jubileumshögtiden inleddes klockan 16:00 i Rikssalen där huvudpersonerna var de 15 närvarande veteranerna, varav två var frontlottor.

Läs Jubileumsprogrammet här


Veteranerna på hedersplats i första raden. Foto: CG Johanson

Vid jubileumshögtiden deltog cirka 120 veteraner, hedersgäster och medlemmar.
Längst fram till höger satt hedersgästerna och till vänster delar ur styrelsen.

       
                  Hedersgästerna. Foto: CG Johanson                      Ledamöter under Ulrika Eleonora d.ä. Foto: Solveig Hyöty

         
Den välfyllda Rikssalen. Foto: CG Johanson

Inledningsvis spelades Mannerheims tal till Svenska Frivilligkåren vid Paikanselkä den 26 mars 1940 upp och autentiska bilder visades.
Därefter höll Bengt Nylander sitt hälsningsanförande och sedan spelade del ur Arméns Musikkår Muistoja Pohjolasta - Minnen från Norden.


Bengt i talarstolen. Foto: CG Johanson

Efter en stunds stillhet till minne av de som stupade under Vinterkriget spelade musikkåren Finlandia.


Musikkåren spelar. Foto: CG Johanson

Festtalare var professor Stefan Forss från Finland.

Läs festtalet här


Stefan Forss håller festtalet. Foto: CG Johanson

Efter talet tilldelades Forss föreningens Förtjänsttecken.


Stefan Forss erhåller Förtjänsttecknet. Foto: CG Johanson

Hälsningen från Sveriges försvarsmakt framfördes av överbefälhavaren, General Sverker Göranson.

Läs talet här


Överbefälhavaren talar. Foto: CG Johanson

Efter talet spelade musikkåren Under blågul fana som är Svenska Försvarsmaktens marsch.

Hälsningen från Finlands försvarsmakt framfördes av marinchefen, Konteramiral Kari Takanen.


Marinchefen talar. Foto: CG Johanson

Musikkåren spelade därefter Björneborgarnas marsch. 

Nästa programpunkt var utdelning av en inramad Jubileumslitografi till de femton närvarande veteranerna. Litografin är målad av den finske konstnären Sture Gripenberg och den var skänkt av styrelseledamoten Jan Molin tillsammans med konstnären. Jan berättade inledningsvis om Gripenberg. Motivet är Frivilligkorset som beskrevs på första sidan av vår senaste tidning. Se tidningen här

Varje veteran kallades fram och de fick mottaga sin litografi ur ministerns, överbefälhavarens eller marinchefens hand. Utdelarna assisterades av CG Johanson. Sekreteraren Lars Liljenstolpe berättade om var varje veteran tjänstgjort under kriget.


CG Johanson, Bengt Nylander, Peter Hultqvist,  Sverker Göranson och Kari Takanen. Foto: Solveig Hyöty

Nästa programpunkt var försvarsminister Peter Hultqvists hälsning.


Försvarsministern talar. Foto: CG Johanson

Läs talet här

Jan Molin skänkte varsin litografi med passande motiv till ÖB, försvarsministern och marinchefen.

         
Litografierna delas ut av Jan Molin. Foto: CG Johanson

Försvarsministern överräckte därefter en sköld till föreningens ordförande.


Bengt mottager ministerns gåva. Foto: CG Johanson

Som avslutning på högtidssammankomsten spelades och sjöngs Finlands och Sveriges nationalsånger och veteranerna fick ställa sig tillsammans med hedersgästerna för allmän fotografering.

Välkomstdrink serverades därefter i Kadettbiblioteket med angränsande rum.

Något efter utsatt tid släpptes de 102 middagsgästerna in till de vackert dukade borden i Artillerisalen. De närvarande veteranerna och hedersgästerna bjöds på middagen och för övriga var den subventionerad.

    
De tretton borden i Artillerisalen. Foto: CG Johanson

Middagen inleddes med en gemensam snapsvisa som anfördes av Anders Grafström.
Efter att ordföranden hälsat alla välkomna till bords avnjöts den goda maten. Klubbmästaren Jens Norén hade lyckats mycket bra med menyn!

Vår tidigare vice ordförande Lars Björkman, som avgick vid årsmötet 2014, avtackades för sitt mångåriga arbete i styrelsen med föreningens Förtjänsttecken.


Lars tar emot Förtjänsttecknet. Foto: CG Johanson

Före efterrättens entré läste CG Johanson upp de telegram som kommit till föreningen.

Läs telegrammen här

Glassbomberna som serverades till efterrätt kom in med sprakande fyrverkeri.


Efterrätten väntar på att serveras. Foto: CG Johanson

För gästernas tack svarade veteranen Kurt Antskog. Han var vackert solbränd efter att ha kommit hem den tolfte mars från tre veckors vistelse i Australien.


Kurt framför tacktalet.. Foto: CG Johanson

Som avslutning på middagen fick deltagarna lyssna på Veteranens Kvällssång.
Cirka en halvtimme efter beräknad tid gick gästerna åter upp till Slottets Festvåning för att dricka kaffe i Pelarsalarna. Det fanns även bar för inköp och samtalen vid borden var livliga. Festen pågick ännu någon timme framåt.

Detta blev ett jubileum som de flesta deltagare nog kommer minnas för lång tid framöver.
Ett stort tack till alla som hjälpte till med att genomföra jubileet!

Kransnedläggning i Finlandsparken i Stockholm den 13 mars
Med anledning av Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 lade föreningen för sjätte året i rad ned en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken klockan 13:00.
Det soliga och varma vädret lockade ett 40-tal deltagare från vår förening samt från Samfundet
Sverige-Finland. Svenskt och Finskt tapto blåstes av två Dragontrumpetare. Sveriges Television filmade och intervjuade. Inslaget sändes i programmet Uutiset (Nyheter) i Svt2 på kvällen.

Finlands ambassad representerades av sin försvarsattaché överste Manu Tuominen.

Vår ordförande Bengt Nylander hälsade alla välkomna till ceremonin.


Bengt hälsar välkommen. Foto: Anders Grafström

Deltagarna lyssnar till Bengts inledningsanförande.


Bengt talar. Foto: CG Johanson

Därefter lades kransen ned till minne av de som deltog i Vinterkriget.


Kransen nedlagd. Foto: CG Johanson

Svenskt och Finskt Tapto blåstes efter kransnedläggningen av de två Dragontrumpetarna.

         
                       Svenskt Tapto Foto: CG Johanson                          Finskt Tapto. Foto: Anders Grafström

Manu Tuominen, krigsveteranen Kurt Antskog samt Bengt Nylander ställde upp för fotografering mellan kransen och vår fana. Klubbmästaren Jens Norén var fanförare.


Manu Tuominen, Kurt Antskog, Bengt Nylander samt Jens Norén. Foto: CG Johanson

Skattmästaren arrangerade därefter deltagarna framför monumentet för den obligatoriska gruppbilden


Deltagarna samlade till gruppfotografering. Foto: Kerstin Naessén

Veteranen Kurt Antskog intervjuades av Svt program Uutiset.


Kurt filmas och intervjuas. Foto: Eric Björklund

Efter ceremonin gick de flesta deltagarna med till Värtahamnens terminal där föreningen genom skattmästarens försorg bjöd på fika. 

    
På caféet. Foto: CG Johanson

Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.
Läs vad som skrevs i vår tidnings sommarnummer år 1986 genom att klicka här

Läs om kransnedläggningen år 2014
här, 2013 här, 2012 här, 2011 här och 2010 här

F 19 hedrades i Uleåborg den 13 mars
Fredagen den 13 mars 2015, på 75-årsdagen av fredsslutet efter vinterkriget, hedrades F19 i Uleåborg med kransnedläggning och överflygning vid den tidigare F19-basen Ulrik vid havsstranden i förorten Oritkari. Lapplands flygflottiljs gille (kamratförening) reste ett minnesmärke vid den tidigare F19-basen Ulrik våren 2010. Bredvid minnesmärket kan man ännu skönja resterna av ett Gladiator-flygplansvärn, som för 75 år sedan låg invid vattenkanten. På grund av den kraftiga landhöjningen ligger vattenkanten idag ca 200 m längre bort.


Minnesstenen. Foto: Calle Geust

Tack vare god förhandsinformation via lokalpressen hade uppvaktningen i det vackra vårvädret väckt stort publikintresse. Bland annat den sista kvarlevande jaktflygarveteranen i Uleåborg 90-åringen Eino Estama fanns på plats. Också Finlands viktigaste TV-kanal YLE 1 sände ett F19-inslag samma kväll.

Hedersvakten vid F19-minnesmärket bestod av Timo Heikkilä och Markku Heikkinen. Eero Kuittinen hälsningstalar i bakgrunden.


Hedersvakten. Foto: Calle Geust

Uppvaktning skedde också vid det tidigare äldreboendet "De gamlas hem" (huset också kallat "Villa Victor") vid Kirkkokatu 54 (Kyrkogatan 54) i stadens centrum där en del av F19-personalen var inkvarterad under vinterkriget.  Matti Heikkinen talar, flankerad av Markku Peura och Matti Rossi.


Uppvaktning vid Villa Viktor. Foto: Calle Geust

Bronstavlan som är utformad av konstnären Erik Reimhult  skänktes 1990 av den tidigare Ulrik-baschefen Bertil Östbo. Liknande bronstavlor finns vid de tidigare F19-baserna i Veitsiluoto, Olkkajärvi (Oskar) och Vaala (Ulrik 2), samt i flygmuseerna i Linköping och Vanda, samt i flygstaberna i Uppsala och Tikkakoski.


Bronstavlan på Villa Viktor. Foto: Calle Geust

En överflygning gjordes av tre civilplan som fördes av medlemmar i den lokala flygklubben resp. fallskärmshopparklubben: OH-CSO (Cessna 170, Kari Aaltonen), OH-XLS (Cessna 152, Kari Sipilä) och OH-POK (Piper Super-Cub, Hannu Ervasti).


Foto: Calle Geust

Efter uppvaktningarna som arrangerades av Lapplands flygflottiljs gilles lokalavdelning, Svenska klubben i Uleåborg och Frihetskrigets traditionsförenings lokalavdelning ordnades ett seminarium i stadsbibliotekets föreläsningssal inför en publik av nästan 150 intresserade.

 

Vid seminariet presenterades F19:s historik av Calle Geust, och gillets ordförande Jari Nykänen (tidigare stabschef vid Lapplands flygflottilj) presenterade gillets och flottiljens verksamhet i dag, och i synnerhet de nära nog rutinmässiga internationella flygvapenövningarna över Lappmarkens fjällvidder.
All text återgiven av CG Johanson efter underlag från Calle Geust.

Läs Geust föredrag här

Kransnedläggning vid Svenska Stenen på Sandudd
I samband med kungaparets statsbesök i Finland den 3-5 mars lades en krans ned vid Svenska Stenen på Sandudd den 3 mars.


Kungen rättar till banden. Foto: Jonas Ekströmer/TT


Kungen och Drottningen efter kransnedläggningen. Foto: Jan Molin

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2015 postades den 17 februari.

Föredrag om Finlands krig 1939-1945
Vår styrelseledamot Eric Björklund höll föredrag på stadsbiblioteket i Norrtälje den 11 februari. Arrangör var Föreningen Norden. Eric berättade fängslande om såväl Vinterkriget, Fortsättningskriget samt Lapplandskriget för de cirka 30 deltagarna. Föredraget ingick i en serie föreläsningar inför en planerad resa till Helsingfors i april.


Eric berättar. Foto: CG Johanson


Deltagarna lyssnar intresserat. Foto: CG Johanson

"Lången" begravdes i Vetlanda
Lennart "Lången" Hultqvist begravdes i familjegraven i Vetlanda lördagen den 24 januari klockan 14:00.
Styrelsen representerades av sekreteraren Lars Liljenstolpe.


Vetlanda kyrka. Foto: Karin Thuresson/Svenska kyrkan

Läs vad Vetlanda-Posten skrev den 19 januari här

Läs vad Svenska Dagbladet skrev den 22 januari (två artiklar) här och här

Läs alla artiklar som Svenska Dagbladet skrivit här

Läs vad Hufvudstadsbladet skrev den 22 januari här

Lyssna på intervju med Lennarts syster Britta Stenberg-Tyrefors i P4 Jönköping här

Begravningsakten förrättades av kyrkoherde Peter Åström.

De två ryssar som hittade kvarlevorna av Lennart nära Kaplainmäki, Dmitrii Volokov och Viacheslav Skokov, bar kistan ut ur kyrkan samt sänkte ner den i familjegraven.

    
Kyrkoherde Peter Åström samt Volokov och Skokov. Foto: Karin Björserud/Vetlanda-Posten


Kransarna på graven. Vår krans med blå-gula band. Foto: Karin Björserud/Vetlanda-Posten

Läs vad Vetlanda-Posten skrev den 26 januari om begravningen här

Läs vad Vetlanda-Posten skrev den 26 januari om de två ryssarna här

Läs vad som tidigare skrivits om Lången på denna hemsida här

75 år sedan Flygvapnets första strid
Under Vinterkriget, den 12 januari 1940, var det Svenska Flygvapnet för första gången i strid. Under striden stupade flygsignalisten och flygskytten Anders Zachau. Detta högtidlighölls med ceremonier i  Flygvapnets minneshall i ämbetsbyggnaden Tre Vapen, vid Olkkavaara och på F 21 i Kallax den 12 januari 2015.

I 33 graders kyla lades en krans ner av C F21 överste Fredrik Bergman vid minnesstenen för F 19 i Olkkavaara . Överflygning av Hornet-plan ägde rum exakt klockan 12.


C F 21 lägger ner kransen. Foto: Calle Geust


Delegationen från F 21. Foto: Calle Geust

Efter kransnedläggningen och lunchen på Lapplands flygflottilj ordnades ett seminarium i Rovaniemi stadshus där F19:s historia relaterades av vår medlem flyghistorikern Calle Geust.

Läs vad som är skrivet om ceremonierna på Flygvapenbloggen här

Läs om tidigare ceremoni för Zachau här

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlbergs Slott den 8 januari 2015.


Styrelsen under arbete. Foto: Eric Björklund

 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005