VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Hänt i föreningen 2018

För att läsa tidigare år - klicka på respektive årtal

2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005

       (Den senaste händelsen under året är överst i texten och den äldsta längst ner)

Medlemmar
Vid årets slut 2018 uppgick antalet medlemmar till 526. Av dessa var 11 veteraner.

Uppvaktning vid Svenska stenen på Sandudd
Traditionsenlig uppvaktning ägde rum på Sandudds begravningsplats på julafton.

Jan Molin lade ned föreningens blommor.

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb, HSRK, svarade för hedersvakten för sjunde året i rad.


Hedersvakten. Foto: Dick Lundell

Utdelning av minneskors samt frontmannamärke
Veteranen Knut Eklund blev, i en ålder av 95 år, medlem i vår förening den 30 november 2015. Han har därför inte tidigare tilldelats de utmärkelser han varit berättigad till.

Genom vår styrelseledamot Jan Molins försorg har föreningen lyckats få tag på dessa. Dels 17. divisionens minneskors med spänne Svir samt frontmannamärket "Eklövet".

Den 7 december överlämnade vår ordförande Bengt Nylander diplom, minneskors samt eklövet till Knut.
Med vid överlämnandet var även frontkamraten Jan Kjellberg samt styrelseledamöterna Stefan Folke och Leif Johansson.


Jan, Knut och Bengt. Foto: Stefan Folke

Självständighetsdagens firande i Stockholm

Finlands 101-åriga självständighetsdag den 6 december hölls gudstjänst i Finska kyrkan.
Veteranerna Kurt Antskog och Jan Kjellberg samt vice ordförande CG Johanson, vår tidnings redaktör Eric Björklund och styrelseledamoten Stefan Folke representerade vår förening.

Kyrkan var som vanligt fylld till sista plats. Längst fram fanns fanor och kransar.


Fanor och kransar i kyrkan. Foto: CG Johanson

Efter hälsning av kyrkorådets ordförande läste Finlands ambassadör Liisa Talonpoika upp Republiken Finlands Presidents hälsning till finländare i utlandet.


Ambassadören vid talarstolen. Foto: CG Johanson

Som avslutning på gudstjänsten var det fanparad och kransnedläggning vid minnestavlorna på kyrkans gård.
Fanförare var elever från Finska skolan i Stockholm.


Fanorna på väg.. Foto: Stefan Folke


Kransnedläggningar förbereds. Foto: Stefan Folke

Jan Kjellberg inledde med att lägga ned Krigsinvalidernas krans Därefter lade Kurt Antskog ned en krans för Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige och vår krans lades ned av CG Johanson.


CG, Kurt och Jan väntar på att lägga ned kransarna.. Foto: Outi Sorvali Folke

Vår magnifika krans hade CG beställt via finska församlingen.


CG med kransen vid ceremonin. Foto: Eric Björklund


Kransar och buketter nedlagda. Foto: CG Johanson

Som avslutning serverades kyrkkaffe i församlingslokalerna.


Veteranerna Kurt och Jan vid kaffebordet. Foto: CG Johanson

Kransnedläggning i Helsingfors
På Alla Helgons dag, den 3 november, genomfördes traditionsenlig kransnedläggning vid Svenska Stenen på Sandudd. Kransen från Försvarsmakten medfördes av vår försvarsattaché  överste Peter Stolt. Från styrelsen deltog Jan Molin.

Helsingfors Svenska Krigsveteraner r.f. lade också ned en krans.


Kransarna nedlagda. Foto: Stig Tenlenius

Ett tiotal deltagare var på plats på Sandudd samt vid den efterföljande lunchen hemma hos försvarsattachén.

Föreningens höstmöte den 6 oktober 2018
Mötet hölls i Samlingssalen på Karlberg klockan 16:00 i närvaro av 44 deltagare.

Läs mötesprogrammet här

Mötet föregicks av ett styrelsemöte klockan 13:00.

Fyra veteraner - Kurt Antskog,
Knut Eklund, Jan Kjellberg och Lars Löflund från Finland deltog vid både föreningsmöte och middag.


Samlingssalen på Karlberg. Foto:
CG Johanson

Mötet inleddes med traditionsenligt bildspel. Vice ordförande CG Johanson hälsade  alla välkomna och nämnde särskilt de närvarande veteranerna samt Finlands försvarsattaché med hustru.


CG hälsar alla välkomna. Foto: Anders Grafström

Därefter genomfördes ett extra årsmöte för att fastställa ändrade stadgar.
Ändringarna av stadgarna från år 2000 omfattar framförallt ett tillägg med införande av hedersmedlemmar samt små justeringar i dagordningen för genomförande av årsmöte.
Styrelsen föreslog att våra veteraner skulle antas som hedersmedlemmar och därmed ha fri årsavgift.
De ändrade stadgarna antogs genom ett enhälligt beslut av mötets deltagare.

Stadgarna kan du läsa här

Föredragshållare var vår tidnings redaktör Eric Björklund som talade över ämnet
"När Finlands sak var vår".


Den kända rekryteringsaffischen

Föredraget handlade inte om Frivilligkåren utan var en sammanfattning av den rikliga hjälp som Sverige lämnade till Finland. Underlaget var hämtat från ett flertal av Eric Björklunds förträffliga böcker.
En mycket intressant genomgång!


Eric i talarstolen. Foto: CG Johanson

 Åhörarna ställde efteråt frågor till Eric.

    
Mötesdeltagarna i Samlingssalen. Foto: CG Johanson

Nästa programpunkt var veteranernas frågestund, där deltagarna fick ställa frågor till de närvarande veteranerna.

En av de som berättade var Lars Löflund.


Lars svarar på frågor. Foto: Jens Strålenhielm

Förutom att vara föredragshållare hann Eric Björklund också med att anordna ett välbesökt bokbord.


Eric och bokbordet vid ett tidigare tillfälle. Foto CG Johanson

Mötet i Samlingssalen avslutades som vanligt med Veteranens kvällssång.

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 34 medlemmar.

Efter varmrätten såldes lotter till två litografier som CG medfört från Jan Molin i Helsingfors.

De lyckliga vinnarna denna gång var Peder Dyrssen och Anders Vuorma (kadett på Karlberg) som fick mottaga priserna av CG

    
Peder och Anders med litografier. Foto: Jens Strålenhielm

De sista middagsgästerna lämnade restaurangen strax före klockan 21.
En trevlig eftermiddag och kväll!

Föreningens tidning
Tidning nr 2/2018 postades den 11 september.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Ärnamässen i Uppsala den 21 augusti.

Ny minnessten över stupade svenskar avtäckt i Umeå
Stenen avtäcktes på den svenska Veterandagen den 29 maj.


Minnesstenen med kransar. Foto: Anders Grafström

Vid ceremonin lades kransar ned av Finlands honorärkonsul i Umeå, Johan Björk, samt av Försvarsmakten.

Den 16 juni besöktes platsen av vår styrelseledamot Anders Grafström.

    
Texten på banden till honorärkonsulns krans. Foto: Anders Grafström

Stumfilm från vinterkriget har nu fått ljud
Under vinterkriget spelade kapten Gösta Wetterhall in en stumfilm på 14 minuter. Filmen tillhör Kungl Biblioteket och heter  "Med 16. jägarkompaniet vid Märkäjärvi 1940".
Filmen ljudsattes den 1 september 2017. Läs mer om inspelningen med Bengt Jansson här

Filmen är nu utlagd på filmarkivet.se.

Se på filmen och lyssna på Bengts kommentarer här

Svenska Veterandagen firades tisdagen den 29 maj
Veterandagen firades i vackert och varmt väder vid Sjöhistoriska Museet på Djurgården i Stockholm. I år var dagen allmän flaggdag för första gången.
Från styrelsen ansvarade Leif Johansson, Eric Björklund och Stefan Folke samt medlemmen Thomas Ståhlgren för våra deltagande veteraner samt förde föreningens fana.


Eric och Thomas (till höger) med vår fana. Foto: Stefan Folke

Deltagande veteraner var Knut Eklund, Kurt Antskog, Jan Kjellberg och Per-Håkan Carlander-Reuterfelt.

Inledningsvis bjöds våra veteraner med medföljare på lunch. Värd för lunchen var insatschefen Jan Thörnqvist.                       


Knut Eklund, lunchvärden och Jan Kjellberg. Foto: Leif Johansson

Deltagarna samlade i samband med lunchen.                       


Per-Håkan, Annika von Ahlenfelt, Knut, Doris Bengtsson, Jan, Ulla Antskog samt Kurt. Foto: Leif Johansson

Försvarsminister Peter Hultqvist (medlem i vår förening) hälsade på Jan Kjellberg.                       


Jan och Peter skakar hand. Foto: Stefan Folke

Vid ceremonin deltog bland andra HMK Carl XVI Gustaf, HKH Carl Philip samt överbefälhavaren Micael Bydén.                    


På väg till ceremonin. Foto: Stefan Folke

Fanorna fördes i parad.                    


Vår fana med fanförare Thomas och vice fanförare Eric. Foto: Leif Johansson

Läs programmet här                     

De Stupades dag söndagen den 20 maj 2018
De Stupades Dag högtidlighölls med en mässa i Finska kyrkan kl. 11:00.
Efter mässan hölls traditionsenlig fanparad och kransnedläggning vid minnestavlorna över de stupade. Föreningens fana fördes av vår sekreterare Lars Liljenstolpe och kransen lades ned av vår tidnings redaktör Eric Björklund.

Två av våra veteraner, Jan Kjellberg och Kurt Antskog, deltog under mässan, kransnedläggningen samt vid den efterföljande kaffebjudningen i församlingslokalerna.


Lars med föreningens fana. Krigsveteranernas fana, till höger om den finska, förs av Jan Kjellberg. Foto: Eric Björklund

Nationella veterandagen i Stockholm

Den Nationella veterandagen firades den 27 april med en fest på Finlands ambassad vid Gärdet.


 Finlands ambassad. Foto: CG Johanson

Veterandagen firades i år för 32:a gången. Den finska riksomfattande Veterandagsfesten hölls i Finlandshuset i Helsingfors.
Årets tema var Yhdessä eteenpäin - Framåt tillsammans
.

På Finlands ambassad i Stockholm hade cirka 70 veteraner, lottor och andra inbjudna samlats till Veterandagsfest som började med fanornas ankomst till Björneborgarnas marsch. Finlands fana fördes av veteranen Kurt Antskog och vår förenings fana av vice ordförande CG Johanson.

    
 Fanorna förs in. Foto: Eila Johanson

Minister Mikael Antell hälsade inledningsvis alla deltagare välkomna till att fira Veterandagen. Han framförde ett tack till de närvarande lottorna och veteranerna för deras uppoffringar under Finlands krig.


 Mikael Antell. Foto: CG Johanson

Nästa programpunkt var körsång av en barnkör från Sverigefinska skolan i Stockholm. De sjöng Täälä Pohjantähden alla samt Suomen laulu och fick mycket applåder av publiken.


 Barnen sjunger till pianomusik. Foto: CG Johanson

Försvarsmaktens hälsning framfördes av Finlands försvarsattaché kommodor Rami Peltonen. Han talade bland annat om det utökade militära samarbetet mellan Finland och Sverige. Han tackade också de närvarande lottorna och veteranerna för deras insatser.


Rami Peltonen. Foto: CG Johanson

Festtalet hölls av Sveriges arméchef generalmajor Karl Engelbrektson.

Läs hans tal här


 Festtalaren. Foto: CG Johanson

Musikerna från Arméns musikkår framförde därefter Muistoja pohjolasta.

 
Blåsarna spelar. Foto: CG Johanson

Veteranernas hälsning framfördes först av vår medlem Kurt Antskog. Ett spontant och intressant tal.

 
Kurt i talarstolen. Foto: Eila Johanson

Näste veteran var Veikko Orpana som under kriget tjänstgjorde som luftvärnspojke i Helsingfors.

 
Veikko Orpana. Foto: CG Johanson

Därefter spelades Maamme / Vårt land som sjöngs unisont av alla deltagare.

Programmet avslutades med att fanorna fördes ut.

    
 Fanorna förs ut. Foto: Eila Johanson och Eric Björklund

Då fanorna avlägsnats serverades smörgåsar med läskande drycker och kaffe med bullar.

    
 Serveringen pågår. Foto: CG Johanson

Ett stort tack till Finlands ambassad för den trevliga festen!

Läs vad Finlands ambassad skrivit på sin hemsida här

Kransnedläggning till minne av Vinterkrigets slut
Tisdagen den 13 mars klockan 13:00 lade föreningen traditionsenligt ned en krans vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken till minne av vinterkrigets slut år 1940.

I det synnerligen dåliga vädret kom endast 13 deltagare till ceremonin.

Finlands ambassad representerades av sin försvarsattaché kommodor Rami Peltonen.

Vice ordförande CG Johanson hälsade deltagarna välkomna och höll ett kort tal.

Läs talet
här


      CG talar. Foto: John Sjöstrand

Därefter lades kransen ned och en tyst minut hölls till minne av de som stupade i Vinterkriget.


 Kransen läggs ned. Foto: John Sjöstrand


Tyst minut. Foto: John Sjöstrand

CG arrangerade därefter deltagarna framför monumentet för den obligatoriska gruppbilden


Deltagarna samlade. Foto: John Sjöstrand

Sju av de närvarande promenerade efteråt till den nya Värtaterminalen för en trevlig fikastund.


På caféet. Foto: CG Johanson

Monumentet, som vår förening var en av initiativtagarna till, invigdes den 27 maj 1986.
Läs vad som skrevs i vår tidnings sommarnummer år 1986 genom att klicka här

Läs om kransnedläggningen år 2017 här, 2016 här, 2015
här, 2014 här, 2013 här, 2012 här, 2011 här
och 2010
här

Årsmöte den 10 mars
Föreningens 78:e årsmöte hölls i Samlingssalen på Karlberg lördagen den 10 mars klockan 15:00.

Veteranerna Marketta Kivisaari, Kurt Antskog, Jan Kjellberg och Knut Eklund deltog under både möte och middag liksom de inbjudna gästerna, föredragshållaren professor Stefan Forss samt Finlands försvarsattaché kommodor Rami Peltonen med hustru Raja Pirhonen.

Läs programmet här


Samlingssalen med flaggning. Foto: CG Johanson

I Samlingssalens entré sålde Eric Björklund böcker som hade god åtgång.


Kom och köp. Foto: CG Johanson

Mötet inleddes med korum klockan 15:00. Officiant var Karlbergs slottspastor Anders Mattsson.
Korumslag, psalmer och Finlandia framfördes som vanligt genom vice ordförande CG Johansons försorg med hjälp av dator.

  
Krucifix från Karlbergs Slottskapell på filmduken, ljus för stämningen samt präst i talarstolen. Foto: CG Johanson

Efter Korum hälsades alla välkomna av föreningens ordförande Bengt Nylander.


Deltagarna ser på det inledande bildspelet. Foto: CG Johanson

Därefter genomfördes ordinarie årsmöte.


Ordförande Bengt Nylander och sekreterare Lars Liljenstolpe leder mötet. Foto: CG Johanson

Styrelsens verksamhetsberättelse var införd i tidning nr1/2018.
S
kattmästaren redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2017. Revisionsberättelsen upplästes. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Årsmötet fastställde även den föreslagna årsavgiften på minst 50 kr för år 2019. För medlemmar bosatta utanför Sverige fastställdes avgiften till minst 10 € eller 100 kr. Båda dessa avgifter är oförändrade.

Valberedningens förslag upplästes av dess ordförande Jan Molin.
Den omvalda styrelsens sammansättning kan ni se genom att
klicka  här


52 deltagare och gäster var närvarande vid mötet.

    
Deltagarna samlade. Foto: CG Johanson

Föredraget hölls av professor Stefan Forss som talade över ämnet
"Finlands försvarsmakt 100 år - en forskares tolkning".

Föredraget kommer publiceras i vår nästa tidning.


Professor Forss i talarstolen. Foto: CG Johanson

Då Stefan tilldelades föreningens Hederstecken i samband med Festtalet vid 75-årsjubileet den 14 mars 2015, fick han denna gång en bokgåva som tack.


Boken överlämnad. Foto: CG Johanson

CG visade därefter några bilder från veteranen Knut Eklunds album från Jandeba. Leif Johansson berättade lite om vad Knut råkade ut för under kriget och Knut fick därefter svara på åhörarnas frågor.


Frågestund med Knut. Leif till vänster. Foto: CG Johanson

En kort filmsnutt från invigningen av det Nationella minnesmärket över vinterkriget den 30/11 2017 visades av CG. Läs om invigningen här

Som avslutning på mötet i Samlingssalen spelades traditionsenligt Veteranens Kvällssång.

Vid den efterföljande middagen i Restaurang Karlberg deltog 43 personer. En välsmakande meny serverades och stämningen vid borden var god.

      
Middagsgästerna. Foto: CG Johanson

I samband med middagen utlottades återigen två litografier av konstnären Sture Gripenberg. Jan Molin berättade om konstnären innan försäljningen inleddes. Lottförsäljningen gick bra och gav ett fint tillskott till föreningens kassa.

Vinnarlotterna drogs av Maritza Strålenhjelm och Outi Johansson.


Maritza, Jan och Outi. Foto: CG Johanson

Gloster Gladiator vanns denna gång av vår sekreterare Lars Liljenstolpe och Pansarvärnskanonen vanns av veteranlottan Marketta Kivisaari.

    
De glada vinnarna fick litografierna av Jan. Foto: CG Johanson

En trevlig middag som avslutades strax efter klockan 20.

Föreningens tidning
Tidning nr 1/2018 postades den 14 februari.

Styrelsemöte
Föreningen höll styrelsemöte på Karlberg den 9 januari.


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005